VastelaovendGezet 2017 DEF

1mdesign

3e Editie van de Vastelaovend Gezet

Oplage 39.000 exemplaren • Februari 2017

VASTE-

LAOVEND

NIEUWS UIT

HEËLE EN

GEBROOK

INTERVIEWS

MET

RENÉ GRAAT, TON

TOUSSAINT EN LÉON

BEERENDONK

LVK 2017

IN HEËLE

Jaarlijks afscheidsconcert 2017

Live Vastelaovesbal

Met o.a.

De Bohmerwald

kapel Tonca,

Frits Pelt,

Promilaasj,

Thorsten von Lippe

Biesterfeld,

Middigsjiech,

Showballet Exited

en Ummer d'r Neaver

zat. 18 februari 2017

19.30 uur

Limburgzaal

Theater Heerlen

Entree: 23,-

Parkstad Limburg Theaters

Ticketing via

parkstadlimburgtheaters.nl

Kassa en informatie;

reserveerlijn 045-5716607


LICHTSTOET HEERLEN

LICHTSTOET HEERLEN

VASTE WAARDE OP

CARNAVALSDINSDAG!

Menig wagenbouwer houdt er al van begin af aan rekening mee: mooie verlichting ontwerpen

en … dan inbouwen. Jaar-na-jaar worden de creaties mooier en indrukwekkender.

Lichtstoet Heerlen leeft. Het is een niet meer weg te denken traditie op Carnavalsdinsdagavond

in hartje binnenstad.

Mooi verlichte wagens, groepen, Einzelgänger en noem maar op. Allen trekken

mee in de allerlaatste optocht van het seizoen; nog even pronken met al het moois.

Met een vaste kern enthousiastelingen weten de vrijwilligers achter Lichtstoet Heerlen

jaar-na-jaar weer een fraaie stoet op poten te zetten. Het is een stoet die velen naar

de stad trekt. Complimenten aan al diegenen die Lichtstoet Heerlen mogelijk maken

en ondersteunen. Kom op carnavalsdinsdagavond naar Heerlen centrum en geniet van

Lichtstoet Heerlen!

Bezoek voor meer informatie: www.lichtstoetheerlen.nl

VOORWOORD

ALLES DEED MIT

De vraag ‘Wie zijn we en waar komen we vandaan?’ houdt tradities levendig; zo

ook onze Vastelaovend. Neem d’r Sjoenkelwals, onmiskenbaar een evergreen,

zestig jaar later actueler dan ooit. Het refrein nodigt uit tot ‘sjoenkelen’, waarbij

het niet uitmaakt wie naast je zit. Haak in! Tegenwoordig heet dat verbinden;

mensen samen brengen. Ook met Vastelaovend telt iedereen mee. Dat was toen

al zo en mag nu niet anders zijn.

In Heerlen sta je nooit aan de kant. ‘Aod of jonk, krank of gezonk. Alles deed mit.’

Ongeacht culturele achtergrond; bind en verbind je met Heerlen en onze carnaval.

Laat je als een kind zo vrij onbevangen en grenzeloos meedrijven op onze

Heerlense ‘wink’. Bijvoorbeeld bij de LVK-finale als Limburgs, nee misschien wel

Nederlands, grootste ‘songfestival’ weer even thuis komt. Hoezo, thuiskomt?

Precies 60 jaar geleden organiseerde de Regionale Omroep Zuid een liedjeswedstrijd,

die het ‘beste carnavalsliedje van Limburg’ moest opleveren. En wie won?

Het Heerlens duo Wiel Stienstra en Fons Ruwette met ‘Limburg lieët zich heure’;

de voorloper van het LVK leek geboren.

Ik voel me inmiddels een haove Winkbuul, 111% ingeburgerd en draag samen

met Demi-Sec een steentje bij aan het Heerlens carnavals repertoire.

En ik verzeker je, ongeacht wie je bent en waar je vandaan komt:

ALLES DEED MIT!

Ralf Krewinkel

Burgemeester van Heerlen

COLOFON

Hoofdredactie

Nicole Bus

Klaas Veerman

Kaliber Drukwerk

Acquisitie

Nicole Bus

Schani Ehlert

Bladmanager

Klaas Veerman

Vormgeving en lay-out

Michel Ruipers

I’M DESIGN

www.i-mdesign.nl

Fotografie:

Ton Franssen Fotografie

Druk

Kaliber Drukwerk

Steun en toeverlaat

Roel Leers

Verspreiding

Spotta

Oplage:

39.000 exemplaren

De Vastelaovend Gezet is een uitgave en initiatief

van Kaliber Drukwerk in Heerlen

VOORWOORD

Voor u ligt alweer de derde editie van de Vasteloavend Gezet van Heële. In een

oplage van 39.000 exemplaren wordt deze Gezet huis-aan-huis verspreid in

Heerlen en Hoensbroek. Een krant tot aan de nok toe gevuld met informatie

en trivia over de Heerlense Vastelaovend.

Heerlen; de hoofdstad als het op feestvieren aankomt. Zo ook tijdens de

Vastelaovend is Heerlen weer een kolkende feestende massa. Overal vinden

prachtige activiteiten plaats; vooraf, tijdens en na afloop van de Vastelaovend.

Menig carnavalist zal weer zo trots zijn als een pauw op deze bruisende stad.

Raadpleeg deze kleurrijke Vastelaovend Gezet veelvuldig voor de vele activiteiten

die voor ons liggen. Beleef alvast voorpret voor al het kleurrijke dat

ons te wachten staat. Bewaar deze krant, waarvan ik hoop dat wij na deze

derde editie nog vele mogen maken.

Laat laat u meeslepen in het feest van Carnaval!

Alaaf allenuj!

Namens Vastelaovend Gezet Heële,

Klaas Veerman.

website: www.kaliberdrukwerk.nl

2

Heële Alaaf


In een levenstestament kunt u volmacht geven aan uw partner en kinderen of een andere vertrouwenspersoon,

In een levenstestament

om

kunt u volmacht geven aan uw partner en kinderen of een andere vertrouwenspersoon,

HOUDT uw financiële U zaken DE te regelen TOUWTJES als u het zelf niet IN meer EIGEN kunt door HANDEN bijvoorbeeld dementie, ?

opname

om

in een

uw

ziekenhuis/verpleegkliniek

financiële zaken te

singen

regelen

te of mogen

als

fysieke

u het

nemen beperkingen.

zelf

en

niet

kunt

meer

u uw Een

kunt

eigen levens

door

testament

bijvoorbeeld

kan hiermee

dementie,

het

opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek singen te of mogen fysieke nemen beperkingen. en kunt u uw Een eigen

aanstellen van een bewindvoerder wensen door opnemen de rechter ten aanzien voorkomen, van een euthanasieverklaring

u erfbelasting en andere medische besparen beslissingen. en

waardoor

levens testament

u de touwtjes

kan

in

hiermee

eigen handen

het

aanstellen van een bewindvoerder wensen door opnemen de rechter ten aanzien voorkomen, van een euthanasieverklaring

u erfbelasting en andere medische besparen beslissingen.

houdt! Met het levenstestament kunt

waardoor

de bijdrage de

in

touwtjes

het kader

in

van

eigen

de Wet

handen

houdt! Met het levenstestament kunt langdurige zorg verminderen.

en de bijdrage in het kader van de Wet

langdurige zorg verminderen. Indien u geen volmacht heeft afgegeven zal een

Ook kunt u in het levenstestament persoonlijke wensen opnemen over een euthanasieverklaring en

Indien u geen volmacht heeft afgegeven zal een

Ook kunt u in het levenstestament persoonlijke onderbewindstelling wensen of ondercuratelestelling opnemen over bij een al deze euthanasieverklaring ellende.

andere medische beslissingen. Wij informeren u graag nader tijdens een gratis gesprek! en

onderbewindstelling of ondercuratelestelling bij al deze ellende.

andere medische beslissingen. Wij informeren rechter moeten u graag worden nader aangevraagd. tijdens Vaak een gratis gesprek!

de rechter moeten worden aangevraagd. Vaak

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 ­ is 571 dat 94 op 30 het | persoonlijke notarissen@wolfsknops.nl vlak een ingrijpende | www.wolfsknopsnotarissen.nl

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 ­ is 571 procedure. dat 94 op 30 het Voorts | persoonlijke notarissen@wolfsknops.nl kunnen vlak er dan een geen ingrijpende transac-

| www.wolfsknopsnotarissen.nl

Dat kan door middel van een levenstestament.

belasting en/of verlaging van de bijdrage in het

Dat kan door middel van een levenstestament.

belasting en/of verlaging van de bijdrage in het

In een levenstestament geeft u een volmacht aan

kader van de Wet langdurige zorg. Zelfs de eigen

woning kan dan niet meer verkocht worden

In een levenstestament geeft u een volmacht aan

kader van de Wet langdurige zorg. Zelfs de eigen

woning

iemand HEEFT die U u AL vertrouwt, EEN LEVENSTESTAMENT?

bijvoorbeeld een partner

en/of kinderen, om uw financiële zaken te

zonder

iemand Bij een die levenstestament u vertrouwt, bijvoorbeeld kunt u volmacht een partner

geven aan uw partner en kinderen of

bemoeienis

kan dan

van

niet

de

meer

rechter!

verkocht

Een zeer

worden

vervelende

situatie. Het levenstestament voorkomt

een andere vertrouwenspersoon, om uw financiële zaken te regelen als u het zelf niet

regelen

en/of kinderen, om uw financiële zaken te

zonder bemoeienis van de rechter! Een zeer vervelende

situatie. Het levenstestament voorkomt

meer kunt als u door het zelf bijvoorbeeld niet meer kunt dementie, door bijvoorbeeld

fysieke als beperkingen.

u

opname in een ziekenhuis/verpleegkliniek of

regelen

dementie,

het zelf

opname

niet meer

in

kunt

een ziekenhuis/

door bijvoorbeeld

verpleegkliniek dementie, opname in een ziekenhuis/

Een levenstestament of fysieke kan beperkingen. hiermee het aanstellen van een bewindvoerder door de rechter voorkomen, waardoor u de touwtjes in

verpleegkliniek eigen handen of houdt! fysieke beperkingen.

Met het levenstestament kunt u erfbelasting besparen en de Zorgbijdrage Vandaar dat verminderen. wij u sterk aanbevelen Ook kunt om u dit in op het te

Ook

levenstestament

kunt u volmacht

persoonlijke

geven aan

wensen

uw vertrouwenspersoon

kunt u volmacht geven aan uw vertrou-

procedure. Voorts kunnen er dan geen transac-

laten stellen ! Wij informeren U graag nader

opnemen over een euthanasieverklaring en andere medische

laten Vandaar stellen dat beslissingen.

! wij Wij u sterk informeren aanbevelen U graag om dit nader op te

Ook

Maak snel met om ons in dat een geval afspraak medische voor beslis-

een GRATIS ties meer informatief worden gedaan gesprek! ter besparing van erf-

tijdens een gratis gesprek !

wenspersoon om in dat geval medische beslisties

meer worden gedaan ter besparing van erf-

tijdens een gratis gesprek !

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 - 571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl

Tempsplein 25 | Heerlen | T: 045 - 571 94 30 | notarissen@wolfsknops.nl | www.wolfsknopsnotarissen.nl

LEMPKES

VERVANGE

HOUDT U DE TOUWTJES IN EIGEN HANDEN ?

Vier zint vuur uch doa!

‘Vasteloavend i Heële’ is vuur mich ee

oetloatklep um mie energie kwiet te gerake.

Ich kin d’r mit volle teuge va geneete. Zowel

va ’t fieëst es va de vuurbereiding, ’t protocol

mer och de joeks, groeëte optocht, volle

zaale en ing moment mit get vrung

sjoenkele in de wieëtsjaft.

D’r vasteloavend viere han ich geliert in de Musjemig,

hinge ’t sjpoor. Jeugdprins va ‘t zoaterdigclubje

va broeder Rufus neaver d’r kirk. Op moandig

mit de ganze familie optoch kieke op Heëleheij.

Op de Ganzeweide bie ing wieëtsjaft tegeneuver

de igank van de ON-III. En doa sjtonge ze dan te

kieke noa de optoch: de Winkbülle va Heële mit

d’r sjtadsprins! ‘Wauw’, woar mie geveul. Dat wil

ich och ….

In mie letste joar va de lieëgere sjoeël gonge vier

noa de sjouwburg, want d’r Frans Voncken oet

osze klas woeët jónkheetsprins va Heële. Wat hubbe

vier lang polonaise gedanst in de foyer. En va

die kringe make en sjoenkele. Geweldig! Mit trio

Kwatsj en jungske Paul Logister op gitaar.

Op Bernardinus bin ich mit get klasgenote ing

sjpaskapel begosz : Carpe Noctem. 4 trompette

en de rest sjlagwerk. Mit o.a. Dennis Langehuizen,

Bernd van de Brekel, Pieter Zeestraten en Ferrie

van Wersch gonge vier elke daag sjminke bie de

pap va Eugene Kengen in de bekkerie. Sjtroatcarnaval

sjpiele op ’t muerke bie Bijs en op moandig

discotheketocht. Op goonsdig pien in mieng heng

va de trommelsjtekke ….. mer supergave tied!

Uevergesjtapt toen noa ’t groeëtste trommelkorps

va Heële, nog vuer de sambabands d’r woare. 23

dieke tromme, lange wolle pruuke en d’r ottiefant

es logo. Vier woare ‘d’r Letste Hoap va Heële’ mit

’t sjtamlokaal bie Jos en Anneke va Driftwood. Zoë

gaaf um durch de stroate va Heële te trommele

en mit z’n alle noa binne te goan bie ’t Duuvelke

of Cafe de Blauw Sjuut: Heinz Paffen pesten mit

osz kabaal. En ’s-oaves laat trommelend truuk noa

heem noa de Huskensweg. Mien mam huurde

mich altied va wiet toeskomme.

23 joar geleije hat d’r Jan Bos mich weete te sjtrikke

um bie de optochtcommissie va de Winkbülle mit

te komme helpen. Mien groëte hobby, organiseren.

En dat mit de Winkbülle va Heële vuur ganz Heële.

En dit joar bin ich 20 joar bie de Road va Ellef.

Heerlijke tied vanaaf ’t begin, mit Funs Pelt, Wim

Janssen en John Smeets, Matje Douven, Rainier

Vrouenraets, Cor Rentenaer, Emile Nijskens, John

Dunck, Jan van de Broeck, Maikel Lokkers en Bert

van de Molen es Opper. Allemoal gevestigde orde

binne d’r vasteloavend i Heële. En doa gong ee

nuuje welt vuer dich oape.

Voal recepties, proclamaties, zittinge en bejaardehoeze

bezeuke, mer vueral och voal sjpas. Zoë bin

ich och goan mit organisere aa d’r vasteloavend

i Heële. En d’r Funs woar ummer de sjteun en

toeverloat vuur de nuuje ideeën. Hee hauw ’t ummer

uever lempkes die woeëte oetgedreit went

ee evenement neet mieër durch gong. Dat bin ich

noeëts vergeëte. En dat ving ich och ’t sjieke va

d’r vasteloavend i Heële. Tradities sjterve oet en

weëde geboare. En vier verzinne ummer wer get

nuüts. Poefelezitting, Sjtundje Knipa, Sjpasmusical,

Lichtstoet, Knipa-Ploem, optoch live bie L1,

feestpaviljoen, tuupe van ’t Getske, Theater van

de buut, HInger gen Hergots Vot en Heksetreffe.

Aafgeloape weekend hant vier d’r Prinsesjtieëk va

d’r sjtadsprins gedup mit sjpeulwater va Pelt. Allemaol

nuuj dinge va de aafgeloape 10 joar. Elke

kier werrum weët ee lempke ingedreit. Geweldig

toch!?

‘t Gebuurt waal allemoal rondum ’t vasteloavesweekend.

Vreuger hauwe vier meer bals va optochtgroepe

in de weke vuer de vasteloavend.

Improfiteurs, Sjelme, Contici, Zoepsjuute …… Mer

d’r vasteloavend ontwikkelt zich och mit de tied

mit, en dat huurt och.

Ich bin noe in mieng 8e joar es opperwinkbül en ’t

verveelt nog ummer neet. Ich han zoë voal luuj liere

kinne, ich zië zoe vöal luuj geneete. En dan ving

ich ’t sjiek dat ich es jong va hinge ’t sjpoor doa

mieng beidrage aa maag lievere. Ing va de sjiekste

momente ving ich d’r zóndig noa de optoch. Noa

vief sjtond moele, vief sjtond kieke noa luuj die plezeer

hant, kapot wie inge hónk, de veut en ’t lief ieëskoad,

goan ich effe opwerme in ing bomvolle tent. Rondkieke wie

de luuj same vasteloavend viere. Dat is vuer mich echt geneete.

Al die vuurbereidinge, woadje hie, verhöalke doa, korte nacht, liters

spa-roeëd. Opwerme tusje de luuj mit een koad glaas beer. Dat is pas

lekker…….

Loate vier d’r same werrum ing vasteloavend va make um noeëts te

vergeëte.

Vasteloavend Same,

Opperwinkbül Hans van der Logt


VOORWOORD

Elk jaar, op de 1e zaterdag van januari, weet iedereen wat er staat te gebeuren. H.V.V. de Winkbülle roept haar nieuwe

Jonkheedprins en Sjtadsprins uit; het carnavalsfeest in Heerlen kan dan losbarsten. Sinds de opening van het seizoen op 11

november hebben we natuurlijk al heel wat mooie momenten mogen meemaken. Het Sjlagerkonkoer, het feest van de Ereraad en

het uitreiken van onze hoogste carnavalsonderscheidingen; de Groëtorde i Zilver aan Jean Bijsmans en Dick Thuis en de Groëtorde

i Good aan Wiel Jongen.

Nu, na de proclamaties van onze prinsen, komen de recepties van onze hooglustigheden, de Soiree van de Oud Prinsen in Auberge

de Rousch, het LSO Vasteloavendconcert en de Sjpasmusical in de grote zaal van het Parkstad Limburg Theater.

‘Tussendoor’ spelen wij dit jaar nog een andere wedstrijd. De Winkbülle mogen dit jaar het hoogst denkbare in carnaval organiseren,

de Champions League van de vasteloavend: het LVK 2017 in osz leef sjtad Heële. Wat een feest!

Ut geet ug good,

Paul Frissen

Ugge vuurzitter

STADSPRINS TIES I, HVV DE WINKBÜLLE HEERLEN

Zaterdagavond 7 januari is in het Parkstad Limburg Theater, in het decor van het LVK, Ties Curfs geproclameerd als Stadsprins Ties de 1ste van Heële! Met zijn vriend Nigel Venrooij

als adjudant zal hij heel Heerlen -en H.V.V. de Winkbülle in het bijzonder- voorgaan tijdens de carnaval 2017.

Ties is 28 jaar oud en woont samen met Anne Somers. Hij is opgegroeid op de Heerlerbaan, maar woont sinds eind vorig jaar aan de St. Antoniusweg in Heerlen-Centrum.

Inderdaad, dat is vlak bij het Aambos, bij die kapotte lamp van Wiel Knipa. Hoe mooi kan het zijn?

In het dagelijks leven werkt Ties als Facilitair Coördinator bij SVO|PL. Zijn grote hobby’s zijn de wielersport en carnaval. En carnaval is natuurlijk geen verrassing. Als voorzitter van

CV Ça Va is hij het hele jaar door actief bezig met de carnaval. Dit jaar loopt de vriendengroep voor de 10e keer mee in de optocht, maar dit keer zal Ties als Stadsprins met zijn

Ça Va de optocht afsluiten.

Leuk om te vermelden is dat Ties als kleine jongen altijd met zijn ouders meegesleurd moest worden naar de carnaval. Hij vond er maar niets aan. Toch bleven Pa en Ma Curfs

volhouden. Vandaar ook dat hij zo geniet van het motto van 2017: D’r Eezel en d’r Wink kint jieker Kink. ‘De jeugd heeft de toekomst en doe net als mijn ouders’, zegt Ties in zijn

openingsspeech. ‘Neem je kinderen mee en ze zullen net zo’n carnavalsgekken worden als dat ik ben geworden.’

Stadsprins Ties: ’Dit is een heel speciaal carnavalsjaar. Voor mij, maar ook voor de Winkbülle. Voor het eerst is het LVK in Heerlen en ik mag als Stadsprins daarbij zijn.

Hoe mooi zou het zijn als we ook nog Heerlense deelnemers erbij krijgen!’ Samen met Anne aan mijn directe zijde, mijn adjudant Nigel en Jeugdprins Jim I met zijn

jeugdopper Tijn, maken wij dit muzikale seizoen onvergetelijk.’

4


JIM I JONKHEEDPRINS

BIJ DE WINKBÜLLE

Op zaterdag 7 januari j.l. is in een bomvolle zaal van het Parkstad Limburg Theater de

nieuwe Jonkheedprins van de Heëlesje V.V. de Winkbülle uitgeroepen: Jim I. Jim Luijten

is de zoon van Jos en Monique Luijten en broertje van Tim.

Jim voetbalt bij RKVV Weltania samen met zijn adjudant Tijn op de D1. Daarnaast is Jim

lid bij de TOG Welten. Jim I komt uit een prinselijke familie. Zo is zijn vader oud-prins en is

zijn broer Tim oud-jeugdprins bij de Vlavreters. Voor Jim is prins worden bij de Winkbülle

dan ook een droom die uitkomt.

Jim I zal samen met zijn adjudant Tijn Kerkhoff zorgen dat de carnaval in Heerlen een

groot feest wordt. Samen met het Winkbülleballet en de jeugdraad van elf zullen ze dan

ook de carnaval laten swingen. Een van de hoogtepunten is natuurlijk de kinderoptocht

op zaterdag 25 februari.

LEEF WINKBÜLLE EN

WINKBUULKES

Wat zijn we ontzettend trots dat wij de eer hebben gekregen om het LVK in 2017

te mogen organiseren. Na een korte en heftige periode van overleg met stichting

LVK en gemeente Heerlen is het ons gelukt het LVK naar Heerlen te halen. Op het

Burgemeester van Grunsvenplein komt een groot paviljoen te staan, dat ruimte

biedt aan 4500 gasten uit de gehele provincie en ver daarbuiten. Natuurlijk hopen

wij ook veel Winkbülle te mogen begroeten om onze Heëlesje artiesten te steunen.

Stem daarom op Miserabel, Paul en Leo en Vee en Dee. Het zou toch fantastisch

zijn om een Heerlense winnaar in eigen stad te mogen hebben? Maar zo ver is het

nog niet. Tot die tijd wordt nog keihard gewerkt om er een fantastisch feest van te

maken.

Dankzij een fantastische samenwerking met de bewoners, gemeente, L1 en stichting

LVK zijn wij als organisatie overtuigd dat er een mooi feest zal ontstaan.

Natuurlijk zijn we na het LVK niet uitgefeest. Op zaterdag staat een 90’s Fever party

op het programma, met vele artiesten en special effects. Hier moet je bij zijn en we

hopen iedereen ook op deze dag te mogen verwelkomen in ons paviljoen.

Namens Stichting LVK Heerlen,

René Graat

Voorzitter

HET GILDE BLAUW SJUUT

Op maandag 20 februari a.s. vertrekt het Gilde Blauw Sjuut voor de 67e keer om in de

hele Euregio het carnaval/vastelaovend aan te kondigen. Gedurende deze 67e Togh

wordt er ruim 30 keer voor anker gegaan bij gemeenten, scholen, verenigingen en

instellingen. Dat gebeurt -zoals gezegd- in de hele Euregio. Ook dit jaar zullen

Aken en Kornelimünster in Duitsland en Lanaken en Tongeren in België niet ontbreken

in de route. In Kornelimünster (D) is het narrenschip in 1133 voor de eerste

keer vertrokken en via Zuid-Limburg uiteindelijk terecht gekomen in het Belgische

St. Truiden.

Maar vóór het vertrek op maandag 20 februari vanaf het Pancratiusplein in Heerlen zullen

om 13.00 u eerst twee leden van de gastbemanning op hilarische maar traditionele wijze

ontgroend worden. Een van de gasten is Ketelbinkie Joris Oberendorff, tot voor kort

nog Sjtadsprins van Heerlen en nu dus op de maatschappelijke carnavalsladder gedaald

tot de laagste in rang: Ketelbinkie. Om 13.30 uur zet het narrenschip dan, onder luid

gebeier van de klokken van de Pancratiuskerk, koers naar de eerste aanleghaven

verzorgingscentrum Oranjehof in Heerlen.

Later die dag zal de Sjuut te gast zijn op het Gouvernement in Maastricht, voor die

gelegenheid omgedoopt tot ‘Knoevelemint ‘. Tal van hoogwaardigheidsbekleders uit de

politieke- en carnavalswereld zullen daarbij aanwezig zijn en Gouverneur Theo Bovens

zal van zijn hart geen moordkuil maken.

Dinsdagochtend 21 februari zal de Sjuut om 9.30 u te gast zijn in het gemeentehuis van

Lanaken waarna weer koers gezet wordt naar de gemeente Echt. Aansluitend bezoekt

de Blauw Sjuut de gemeente Beek waarna de dag wordt afgesloten in Tongeren bij de

jubilerende vereniging de Ridders van Morepoit tot Bukeberg (B).

Op de derde dag wordt de dag geopende met een bezoek aan verzorgingstehuis Ter

Eyck in Heerlerheide. Vervolgens worden de gemeentes Schinnen en Meerssen bezocht.

Het programma van de woensdag eindigt in het pittoreske Eifeldorpje Kornelimünster bij

Aken, dáár waar de Blauw Sjuut in het jaar 1133 voor het eerst uitvoer.

De donderdag staat in de Euregio bekend als de Auw Wieverdag. Na een bezoek aan de

Grundschule (basisschool) in Kornelimünster wordt koers gezet naar de Markt in Aken.

Vervolgens wordt de gemeente Vaals bezocht en van daaruit wordt koers gezet naar

de gemeente Gulpen-Wittem. In beide gemeenten zijn dan al tal van Auw Wiever op

stap. Vanuit Gulpen gaat de reis via de Brand Bierbrouwerij naar het gemeentehuis van

Maastricht. De dag wordt afgesloten bij de Auw Wiever en CS de Mirlitophile in Valkenburg.

De vrijdag, de 5e en laatste dag van de 67e Togh, begint met een stevig ontbijt in de

raadszaal van het gemeentehuis van Valkenburg waar burgemeester Eurlings de Sjuut

voor het laatst zal ontvangen. Vervolgens zullen de gemeenten Onderbanken (Jabeek),

Brunssum, Landgraaf en Kerkrade bezocht worden.

De Blauw Sjuut heeft elk jaar ook een cadeau voor haar gastgevers. Dit jaar zal dit een

afdruk zijn van een schilderij gemaakt door de kunstenaar Lou Thissen die op zijn eigen

wijze de Sjuut heeft geschilderd. Ook een cadeau van de burgemeester van Heerlen

voor zijn collega’s en andere gastgevers zal dit jaar niet ontbreken. Maar alvorens dit te

overhandigen, is het goed gebruik om de gastgemeente eens flink de oren te wassen en

misstanden op ludieke wijze aan de kaak te stellen en uit te vergroten.

Gedetailleerde informatie over de Blauw Sjuut kunt u vinden op onze website

www.blauwsjuut.nl


Door: Nicole Bus

RENÉ GRAAT; VOORZITTER STICHTING LVK HEERLEN AAN HET WOORD

IK BEN DOOR MIJN OUDERS MET

VASTELAOVEND BESMET!

In dit interview is de goedlachse René Graat aan het

woord; voorzitter Stichting LVK Heerlen 2017 (Het Limburgs

Vastelaovesleedjes Konkoer). Voor de 41ste editie

is stichting LVK de samenwerking aangegaan met de

Heerlense carnavalsvereniging ‘De Winkbülle’. Vanuit

zijn intense betrokkenheid bij De Winkbülle is René

verkozen tot de voorzitter van LVK. De 37-jarige Oud-

Prins van Heerlen heeft zijn hart aan Vastelaovend verloren.

‘Ik ben door mijn ouders met het virus besmet!’

Hij laat ons meekijken bij het reilen & zeilen, de

voorbereidingen en de organisatie van het Limburgs

Vastelaovesleedjes Konkoer in Heerlen.

Over René

René is 37 jaar, Customer Service Manager Stelrad Radiator

Group, getrouwd met zijn lieftallige Claudia en vader van

twee opgroeiende kids; de 3-jarige Anne en de 6-jarige

Daan. René heeft zijn hart aan carnaval verloren en

spendeert niet alleen veel tijd aan zijn werk en gezin, maar

ook aan dit prachtige cultuurfeest. Voor René is Vastelaovend

echt de mooiste tijd van het jaar.

Passie voor Vastelaovend

Voor iedereen die jou nog niet kent; waar komt jouw passie

voor carnaval vandaan René? ‘Ik ben door mijn ouders met

dit virus besmet. Ik loop al sinds mijn geboorte mee in de optocht;

eerst met de Tettereëre en daarna met de Jong Blutjsen

waar ik nu nog steeds samen met mijn kindjes meeloop in

de optocht.

Sinds mijn jonge jaren ben ik door mijn vader in contact

gekomen met de Winkbülle; mijn vader reed altijd de bus

van de jeugdcarnaval. Hierdoor mocht ik op carnavalsvrijdag

altijd mee. Daarna mocht ik helpen met het poeffele

bakken. In 1998 ben ik samen met mijn vader in de torencommissie

gegaan.’

In 2000 Lid geworden van de Optochtcommissie;

eerst als lid daarna als secretaris tot 2002

In 2001 Lid geworden van de Raad van Elf tot 2009

In 2002 Gekozen tot Opperwinkbuul tot 2009

In 2009 Sjtadsprins van osz leef sjtad Heële

In 2011 Secretaris van het Gilde va Heëlesje Aod Prinsen

In 2012 Voorzitter Jubileumcommissie 6x11 en

Gulden Humor tot 2014

In 2014 Gekozen tot voorzitter van het Gilde va Heëlesje

Aod Prinsen

In 2016 Voorzitter van Stichting LVK Heerlen

Sinds 2003 Lid van het Algemeen Bestuur van de Winkbülle

‘Daarnaast ben ik lid van de Ronde Tafel 96 Heerlen, waarvan

dit jaar als voorzitter. Bovendien ben ik penningmeester

van Stichting Da(a)gje uit en keeperstrainer van de F-jeugd

bij Bekkerveld’, aldus Graat.

Over LVK

Wat is het LVK precies? Graat legt uit: ‘Het Limburgs

Vastelaovesleedjes Konkoer is een jaarlijkse wedstrijd

in Limburg waarbij het beste carnavalsliedje van dat

jaar wordt gekozen. Het LVK wordt georganiseerd door

de Stichting LVK, in samenwerking met een plaatselijke

carnavalsvereniging en L1 radio- en -TV en bestaat

sinds 1977. Het idee voor een wedstrijd met Limburgse

liedjes is ontstaan in 1976.

Een van de initiatiefnemers was Bertha Paulissen-Willen;

destijds wethouder en gemeenteraadslid in Geleen. Het

LVK is in 1977 ontstaan en bedoeld om de opkomst van de

‘Hollandse carnavalskrakers’ een halt toe te roepen. Door

een liedjeswedstrijd met Limburgstalige nummers wilde

men de carnavalsmuziek in deze taal stimuleren.’

Jury LVK

Maar wie bepaalt dan wat het beste Limburgse liedje is?

René: ‘De in november ingestuurde liedjes die meedoen aan

het LVK, worden in december beoordeeld door de hoofd

jury van het LVK. Deze jury, bestaande uit 48 personen uit

de gehele provincie, laat 60 nummers doorgaan naar de

drie halve finales. De halve finales worden op L1-radio en

-TV uitgezonden in januari.

De luisteraars van L1 kunnen aansluitend aan de

halve finales (en de herhalingen) gedurende 30

minuten een stem uitbrengen per telefoon/sms. Het lied

met de meeste punten van de hoofdjury krijgt 60 punten,

het lied van het telefoon-/sms-stemmen eveneens.

De punten worden bij elkaar opgeteld. De 20 liedjes met

de meeste punten gaan door naar de finale, waarbij wel

iedere regio (5) vertegenwoordigd dient te zijn met drie

liedjes. De ‘top 5’ van de hoofdjury wordt automatisch geplaatst

voor de finale. In de finale wordt de uitslag bepaald

door vijf jury’s te weten de hoofdjury, de jury oud-finalisten,

de jury ‘vastelaoveswaereld’, (dit jaar) de jurygroep ‘schutterswereld’

en de stem van het volk via telefoon/sms.

De winnaar ontvangt de felbegeerde LVK wisseltrofee, die

jaarlijks wordt overhandigd aan de winnaar van het LVK.

Deze wisseltrofee is genoemd naar Bertha Paulissen-Willen

en is een ontwerp van de Maastrichtse kunstenaar Appie

Drielsma.’

Organisatie LVK 2017

Bij het organiseren van het LVK in Heerlen komt ontzettend

veel kijken. Samen met Paul Frissen, voorzitter van de

Winkbülle, heeft René veel lobby-werk verricht om het LVK

naar Heerlen te krijgen.

Ook Remco Mattaar van Stichting Promotie Glazen Huis is

intensief betrokken bij de organisatie van het LVK.

Maar dat is pas het begin. René vertelt:

‘Zo zijn Rob van den Bos (Vice-voorzitter), Annamaria

Hazen (Secretaresse), Lars Valkenberg (Penningmeester),

Nicole Conemans (Personeel), Roger Schrijnemakers

(Horeca), Pascal Weijers (Infra), Pim Feijen (Evenement

‘90’s Forever’), Ralf Beuken (Artiestenbegeleiding) en Jordi

Valkenberg (PR & Communicatie) ieder vanuit hun eigen

kennis en kunde zeer intensief bij de organisatie betrokken.

Er komt namelijk ontzettend veel kijken bij dit grootse

event. Denk alleen maar eens aan het bouwen van de tent

van 40 x 85 meter bij het Parkstad Limburg Theater.

Dat is echt heel prijzig, arbeidsintenief en moet kundig

gebeuren. ’Zonder de inzet van deze groep mensen is het

niet mogelijk zo’n groot evenement te organiseren.’

Ik ben dan ook heel trots dat ze allemaal met veel

enthousiasme hun kostbare tijd willen opofferen

om dit te kunnen organiseren. We zijn allemaal dagelijks

bezig met het LVK en we zijn een hecht team geworden

dat voor elkaar klaarstaat.

Vrijdag 10 februari

Vrijdag 10 februari 2017 vond het sluitstuk plaats van

het 41e Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. In een

groot feestpaviljoen op het van het van Grunsvenplein

(schouwburgplein) waren de Winkbülle de gastheren voor

vastelaovesminnend Limburg.

Dik 4.000 bezoekers zijn getuigen geweest van een spannende

finale met als apotheose de bekendmaking van de

41e winnaar van het LVK.

Bij het ter perse gaan van deze Vastelaovend Gezet was de

winnaar van het LVK nog niet bekend.

6


CV DE KANGEROES

(3x11 JAAR)

Op zaterdag 7 januari j.l vond de proclamatie

plaats van de Jubileumprins van CV de Kangeroes.

Daar we eerst op gepaste wijze afscheid hadden

genomen van Prins Damian de 1e,was het optreden

van ons dansmariechen Lynn Raadschelders een

groot succes te noemen; zeker omdat ze een heel

jaar getraind had voor dit optreden.

Ondanks de slechte weersomstandigheden,was de

belangstelling van de eigen leden matig te noemen,

wat ook wel te begrijpen was vanwege de gladheid.

Van de SHC waren CV Blauw-wit, CV de Bistrojanen

en Stadscarnavalsvereniging CCH aanwezig om getuigen

te zijn van de uitroeping van de Jubileumprins.

Rond de klok van 10 uur werd het fragment van de nieuwe

Prins naar binnen gebracht en het aftellen kon beginnen.

Tot ieders verrassing kwam Horst Breugelmans te

voorschijn en de proclamatie kon beginnen.

Horst gaat het jubileumseizoen in als Prins Horst de

1e. Horst is geen onbekende in het Hoensbroekse

Carnaval. Hij is ook lid van de vriendenkring die veel

ondersteuning biedt in de carnaval in de ruimste zin

het woord.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding in de grote

Vastelaovend Optocht in Gebrook die op canavalsmaandag

door de straten van Gebrook trekt.

In deze optocht zal Prins Horst de 1e met een eigen

wagen in de optocht present zijn. Op zaterdag 22

januari 2017 biedt CV de Kangeroes Horst de 1e een

receptie aan waar iedereen in de gelegenheid wordt

gesteld om de felicitaties uit te brengen op het prinsschap

als Jubileumprins Horst de 1e CV de Kangeroes.

Aanvang van deze receptie is 19.00 uur die gehouden

wordt in de Narrentempel aan de Kastanjelaan 140b

in Hoensbroek.

Beleefd uitnodigend

Bestuur CV de Kangeroes

3x11 JAAR CV DE

KANGEROES VAN

TOEN NAAR NU ...

Wij schrijven het jaar 1950, te weten 15 juni; de toenmalige

fusie tussen de Pensioenbonden en de bejaardebond

is een feit en de oprichting van de ANBO

kan worden vastgelegd. Een groot gedeelte van de

informatie is niet meer te achterhalen.

De carnavalsvereniging werd opgericht in café het

Zwaantje.Onder de bezielende leiding van de veel

te vroeg overleden heer Sjir Diepenveen worden de

eerste carnavalsavonden gehouden.

In het eerste jaar was er geen prins en had de

vereniging nog geen vast onderkomen. Na vele

omzwervingen in diversen lokalen zoals, in de 12

ambachten het Kelderke en het Zwaantje op de

Nieuwstraat wordt op 1 januari 1987 het eigen

gebouw gehuurd van de gemeente Heerlen.

Later op het jaar werd het gebouw officieel geopend

door de toenmalige wethouder dhr Zuidgeest.

De eerste prins in seizoen 84-85 was Hub-Wetzels,

Hub de 1e.

Heel veel prinsen zouden er de komende 33 jaar nog

gaan volgen. In het jaar 1999 werd de eerste prinses

uitgeroepen (Marian van de Laar). In 2000 werd er

zelfs een millenniumprins uitgeroepen (Ger Poeze).

Nadat men in het jaar 1996 de SHC had verlaten uit

onvrede over de gang van zaken, heeft men in 2004

weer unaniem besloten om weer toe treden tot het

SHC; de samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen.

In 2005 - 2006 werd de tweede jubileum Prins Wiel de

2e (Wiel Doven) in het kader van het 22 jarig jubileum

van CV de Kangeroes uitgeroepen.

De laatste jaren heeft vereniging De Kangeroes sterk

aan de weg getimmerd om het carnaval voor de

50-plussers te promoten; iets wat duidelijk in de lift

zit.

Ook in het jubileumjaar 3 x 11jaar zal CV de

Kangeroes garant staan voor een zeer gezellig en

sfeervol carnavalsseizoen onder aanvoering van

Prins Horst de 1e (Horst Beugelmans) in onze

Narrentempel aan de Kastanjelaan 140 in Hoensbroek.

U bent bij voorbaat al welkom. Het bestuur van zowel

de ANBO als van CV de Kangeroes zullen het zeer

op prijs stellen u te mogen begroeten tijdens verschillende

carnavalsdagen.

Het bestuur en leden

CV de Kangeroes

ANBO Hoensbroek-centrum

HOOG LUSTIGHEID

PRINS JEROEN I, CV

DE LOTBROEKERS.

Zaterdag 14-1-2017 was het zover dat C.V. de

Lotbroekers een nieuwe Heerser zouden uitroepen in

een gezellig en druk bezocht M.F.C. Gebrook. Maar

voor het zover was, heeft eerst een keur aan artiesten

de mensen nog weten te vermaken met hun geweldige

optredens.

Om 22.11 uur was dan de tijd aangebroken om

afscheid te nemen van het regerende prinsenpaar Peter

2e en Miranda 1e; iets dat altijd op traditionele wijze

plaatsvindt.

Ondanks de niet altijd meewerkende weergoden van

het afgelopen jaar hebben zij toch nog terugkunnen

kijken op een geweldig carnavalsseizoen.

En dan is het eindelijk zover: de proclamatie werd ingezet

met een geweldige show van lichteffecten en wolken

van confetti waarna om 23.11 uur onze nieuwe heerser

van C.V.de Lotbroekers 2017 tevoorschijn komt onder

de naam Prins Jeroen 1e met als familienaam Jeroen

van de Laarschot. Jeroen I is de oudste zoon van Oud

Prins Leo 1(2000) en Mariette van de Laarschot, broer

van Ralph. Hij is verloofd met Bregje Hellenbrand, waar

hij komende september mee in het huwelijksbootje zal

stappen.

In het dagelijkse leven is Jeroen I werkzaam als

Alarmcentralist bij Intergarde Alarmcentrale BV. in

Maastricht. In de weekenden steekt hij graag vuurwerk

af bij RFI Pyro-events/ SPFX.

Daarnaast gaat hij regelmatig mee als geluidsman van

de Parkstadjodler.

Op de racefiets zie je hem regelmatig langskomen. Zo

neemt hij om het andere jaar deel aan de Alpe D’Huzes.

Buiten het per fiets beklimmen van deze berg, welke hij

inmiddels al 5 keer heeft weten te volbrengen, is het

goede doel erachter voor hem ook heel erg belangrijk.

Zijn motto is dan ook niet moeilijk:

‘Opgeven is geen optie’


HARRY 2E C.V. DE

BISTROJANEN ’77

Op Zaterdag 14 januari jl. werd op een druk

bezochte proclamatieavond de 40e Prins van C.V.

de Bistrojanen ‘77 uitgeroepen, onder toeziend

oog van de Prinsen van C.V. de Kangeroe’s, C.V. de

Klotsköp en C.V. de Postbuulen.

Vooraf hadden velen zo hun eigen gedachten over

de identiteit van de nieuwe heerser over het Bistrojanenrijk.

Een jaarlijks terugkerend aspect; uiteraard

werden weer diverse personen in de lichtspot

gezet die als nieuwe prins met de scepter over het

bistrojanenrijk zouden willen gaan zwaaien. Het

programma werd geopend door President Sjef

met aansluitend dansmarietje Jill (Klijn). Zij presenteerde

weer haar nieuwe dans aan de aanwezige

Prinsen.

Na allerlei bedankjes en diverse polonaises werd

het dan echt de hoogste tijd voor het aftreden van

Prins Jos 3e. Alvorens het aftreden begon, werd

iedereen bedankt, zijn vrouwtje Ria en natuurlijk

niet te vergeten zijn kinderen en kleinkind Jayden.

Ook de leden en de partners werden persoonlijk

bedankt door Prins Jos 3e.

Zijn grootste bedankje ging natuurlijk naar de

vereniging voor het geweldige seizoen als Prins Jos

3e . Tijdens een zeer emotioneel afscheidslied werd

Prins Jos 3e ontdaan van zijn attributen als Prins

en ontving vrouwtje Ria van Jos een bos bloemen.

Omdat Prins Jos 3e van dansen houdt, moest hij na

zijn aftreden een 5-tal dansjes uitvoeren met bijna

alle dames die aanwezig waren in de zaal.

Na zijn opdracht te hebben volbracht, werd Jos

geïnstalleerd als Oud Prins Jos 3e. Aansluitend was

het dan de hoogste tijd om de nieuwe Prins van de

Bistrojanen aan het publiek voor te stellen.

De nieuwe Prins werd met muziek in de kist naar

het podium gereden en vervolgens door enkele

leden op het podium geplaatst.

Na een kort intermezzo door de President en de

handlangers werd uiteindelijk bekend wie de nieuwe

Prins van de Bistrojanen werd.

Na het aftellen verscheen uit de kist de nieuwe

heerser van het Bistrojanenrijk. Het was Harry Quijs

die zich presenteerde als de nieuwe Prins van

de Bistrojanen. Met echtgenote Mona, kinderen

Ricardo en Charissa erbij, begon President Sjef

samen met de voorzitter met het installeren van de

nieuwe Prins. Na de installatie en het voorlezen van

zijn proclamatie en het uitreiken van zijn prinsenorders

aan familie, leden, dames en kinderen van de

leden van de bistrojanen, was het de hoogste tijd

om de prinsenfoto te onthullen en op te hangen in

de prinsengalerij van de Bistrojanen.

De Prinsendans werd gedanst door Prins Harry 2e

samen met zijn Mona, compleet gehuld in de Serpentines.

Ook na de prinsendans bleef het leuk en gezellig.

Samen met zijn familie en de Bistrojanen belooft

Prins Harry 2e er een knallend carnavalsseizoen

van te maken in ‘Ons Trefcentrum te Hoensbroek’.

Het was nog leuk en gezellig voor de rest van de

avond, allemaal leuke en vrolijke gezichten en er

werd nog doorgefeest tot in de late uurtjes.

HET CARNAVALS-

PROGRAMMA VAN

C.V. DE BISTROJANEN

Vrijdag 17-02-2017

Gebrook blieft Gebrook

aanvang 20:11 uur

Donderdag 23-02-2017

Koeienbal

aanvang 20:33 uur

Zaterdag 25-02-2017

Kinderoptocht

aanvang 14:11 uur

Zaterdag 25-02-2017

Carnavalsbal

aanvang 20:33 uur

Zondag 26-02-2017

Kindermiddag

aanvang 14:11 uur

MFC-Gebrook

Ons Trefcentrum

Markt Hoensbroek

Ons Trefcentrum

Ons Trefcentrum

Zondag 26-02-2017

Carnavalsbal

doorlopend/aansluitend aan de kindermiddag

Maandag 27-02-2017

Grote optocht

aanvang 13:11 uur

Maandag 27-02-2017

Optochtbal

aanvang 16:11 uur

Woensdag 01-03-2017

Haringen happen

aanvang 20:11uur

Markt Hoensbroek

Ons Trefcentrum

Ons Trefcentrum

JCV PANNESJOP

Jeugd Carnavals Vereniging Pannesjop uit Schaesbergerveld

is een vereniging die sinds 1979 de jeugdcarnaval

in de wijken van MSP ondersteunt en zeer

actief uitdraagt. Ook bij andere activiteiten in de

wijken zijn zij actief ondersteunend.

Op zaterdag 14 januari werd, tijdens een door diverse

verenigingen drukbezochte Carnavalsmiddag voor

de Jeugd, het 39e Prinsenpaar uitgeroepen te weten:

Prins DILANO 1e en Prinses Sylvanah 1e.

Het schijnt langzaam een traditie te worden bij de

vereniging, want ook dit Prinsenpaar zijn broer

en zus met de familienaam Ramakers. Beiden zijn

verknocht aan Carnaval en droomden elk op hun

eigen manier over ‘later’ Prins en Prinses te worden.

Ook mama en papa, maar vooral Opa en Oma hebben

de ‘Carnavals-genen’ doorgegeven aan het

huidige Prinsenpaar. Zij waren jarenlang lid van de

Sjpassvinken uit Heerlerheide.

PRINS DILANO 1e

is 10 jaar oud en zit momenteel nog op O.B.S. De

Droomboom (fusie tussen de O.B.S.Theo Thijssenschool

en basisschool ’t Pannesjop) in groep 6. Een

jongen die -buiten de Carnaval- gek is op sporten,

judo en later specifiek meer het voetballen. Menig

balletje werd kapotgetrapt door de actieve jongeling.

Hij voetbalt momenteel bij Sporting Heerlen in het

Jo 11-2 team en kan daar zijn hart ruimschoots

ophalen.

PRINSES SYLVANAH 1e

is 14 jaren jong en zit op de middelbare school in het

tweede leerjaar. Ook hier kroop het Carnavalsbloed al

vrij jong vanaf de eerste baby-toontjes tijdens de optochten

met ouders en grootouders. Een droom werd

werkelijkheid! Muziek maken is een andere leuke

hobby van haar in een koortje bij Diana Olierook in

Heerlen. Ook fotograferen doet zij graag en uiteraard

-de passie van elke vrouw- lekker shoppen en af en

toe een bioscoopje pakken.

Al met al weer een komend seizoen waar alle registers

uitgetrokken kunnen worden om er iets moois

van te maken. ‘Sjpass en Plezeer’ uitdragen

en beleven is ook deze keer het motto bij JCV

Pannesjop. Getuige de nog komende middag voor

de Jeugd in het Leiehoes op zaterdag 25 februari

om 14.11 uur na de Optocht die door de straten

van MSP trekt. Ook neemt de vereniging deel aan

de Optochten in Heerlen en Heerlerheide op een

wagen die de vaders van de oudere Hooglustigheden

in elkaar gekunsteld hebben en waarvoor

de moeders voor de mooie pakjes gezorgd hebben.

Iedereen heeft er ook dit jaar weer zin in. Laten

wij het daarom gaan genieten: CARNAVAL voor

IEDEREEN... ALAAF ALAAF ALAAF

Meer info op: WWW.JCV-PANNESJOP.NL

8


Sjtadsprinses

Katinka I

V

.C. DE WINKBOEBIESWELK DANSJE WORDT HET DIT

V.C. De Winkboebies

JAAR? WINKBOEBIES KRIJGEN

HET ERVAN OP DE HEUPEN

Heerlen - ‘Welk dansje doen we dit jaar? De ideeën waren op en nog eens teruggrijpen

naar die prachtige tweede wals van Rieu? Dat kon écht niet meer. We schoten helemaal

in de stress’, aldus Katinka I, prinses van de Winkboebies, terwijl ze nipt aan een

glaasje Sauvignon Blanc. De dames bereiden zich dit jaar met een heel nieuw recept

à la pink happiness voor op de Grote Optocht van os leef sjtad Heële.

Ze hebben na zes waardige bijdrages aan de Heerlense grote optocht eigenlijk geen

introductie meer nodig. Vanaf het eerste moment dat deze roze stoet aan vrouwelijk

schoon in glitterpumps de straatstenen bedanste, creëerde zij faam in eigen stad.

Voor de enkeling die hen niet (her)kent; de reputatie van ballerina, Gooische sjiek en

dansmarietje doen de Winkboebies zonder moeite eer aan.

26 februari

Dit jaar zijn de dames intensief aan de slag gegaan om met een killerbody de optocht

te betreden. Al heeft de trouwe online volger via Facebook en Instagram al kunnen

vernemen dat zij zich zo nu en dan hiervoor toch wat moed indrinken. ‘Ach, het maakt

de boel wat losser. Want, dans of geen dans, we willen natuurlijk wel sjans deze Vastelaovend’,

voegt Katinka I er nog aan toe. Aan deze Friese schone met Limburgse

schwung en krullend haar tot aan de bips de eer om de Wi(j)nboebies voor te gaan dit

seizoen. Met als hoogtepunt de Grote Optocht op zondag 26 februari.

Roze is de kleur

De Winkboebies zijn 3 x 11 best geinig uitgevallen vrouwen, bestaande uit gezellige

moeders, goede vriendinnen, mooie dochters, frisse echtgenotes, kleurrijke

kunstenaressen, creatieve ZZP-ers en pittige studentes. De meesten duiken na

16.00 uur op; strak in de lak en in het roze, veelal voorzien van lipgloss, dubbele

wimperlijnen, weelderige haarstukken, schoudervullingen, naaldhakken en ….

een glaasje wijn in de gemanicuurde hand.

Voor vragen en meer informatie: Karin Theunissen via info@karintheunissen.nl /

06-50206644

Sponsor: WWW.VAESSEN-CREATIVE.COM

AUF GEHTZ ...

DAS POWER-DUO AUS LIMBURG!

Als je de naam Auf Gehtz hoort, verwacht je het misschien niet, maar het gaat hier

om een onvervalst Hoensbroeks (Breuker) duo, bestaande uit Rolf Römgens en

Gideon Custers.

De twee heren zijn oud-Sjtadsprins va Gebrook en actief lid van Stadscarnavalsvereniging

CCH. Beide waren lid van de inmiddels gestopte groep Breuker Boeb’n

waarmee ze menig succes in Limburg wisten te behalen. Toen deze groep ermee

stopte, besloten de twee door te gaan omdat het muziekale bloed bleef kriebelen;

met succes!

Auf Gehtz is een duo dat feestmuziek maakt in het Limburgs, Duits en Engels.

Alle nummers worden (de naam verraadt het al) voorzien van een ‘Polka-sausje’.

Hierdoor zijn ‘stimmung und spass’ gegarandeerd. De twee worden inmiddels regelmatig

gesignaleerd op vele feesten, partijen, evenementen en oktoberfeesten,

waar ze het publiek op de banken weten te krijgen. Onlangs stonden de heren

nog op het podium tijdens ‘Oad op Nuij’ in Heerlen. Neem eens een kijkje op de

website of Facebook voor meer informatie.

www.facebook.com/aufgehtz

www.aufgehtz.nl

info@aufgehtz.nl


JUBILEUMPRINS

OP DE HEERLER-

BAAN: PRINS LARS I

CV De Soeplummele heeft dit jaar feest en ze

heeft zelfs een dubbel jubileum. Ze bestaat

alweer 55 jaar en hun Prinsegarde bestaat 33

jaar. Op 12 november 2016, na een gezellige

avond met verscheidene optredens, is dan ook

de 55ste prins geproclameerd. Rond 23.11 uur

werd tijdens het optreden van de Dölkes afgeteld

en daar stond dan Prins LARS I.

Over Lars Paffen

Lars Paffen werd 50 jaar geleden geboren in

Kerkrade en kwam op 2-jarige leeftijd naar de Heerlerbaan.

Hij woont daar nu samen met zijn vriendin

Cindy (in het verleden Bloemenmeisje geweest

bij de Stichting Jeugdcarnaval Heerlerbaan en

huidig lid van de Prinsegarde) en hun twee kinderen

Shania en Ylana. Carnaval leeft dus rijkelijk in huize

Paffen. Lars is werkzaam als Keukenadviseur bij de

SuperKeukens in Heerlen op de Woonboulevard.

PRINS MARC 1E

VAN CV DE

KLOTSKÖP

Na afloop van het jubileumseizoen 2015-

2016 (5x11 jaar) worden de feestelijkheden

voor CV de Klotskop besloten met een

domper als blijkt dat onze narrentempel

Café LouterKabouter gaat sluiten.

Prins Marc (Marc Lohuizen) is de 1e Prins die wordt

uitgeroepen in ons nieuwe clublokaal; café Dormans

te Hoensbroek. Marc is al 8 jaar lid van de

vereniging.

Naast carnaval vieren, bestaan zijn hobby’s

onder uit biljarten, darten en zijn schietvereniging.

Samen met partner Monique, geniet Marc al

sinds zijn uitroeping in november jl. met volle

teugen van ieder carnavalsweekend met de

Klotsköp.

Met ondersteuning van de Raad van Elf, zet Marc zich

volledig in om van het 1e seizoen in onze nieuwe

narrentempel een geweldig geslaagde carnaval te

maken.

Zijn eerste kennismaking met de carnavalsvereniging

op de Heerlerbaan begon al op vroege

leeftijd. Hij is begonnen bij de jeugdafdeling van de

Soeplummele in de Raad van Elf. Na het eerste jaar

wist Lars het al; hij wilde Prins worden. Zo kwam

het dat hij in het tweede jaar als Jeugdprins de

Scepter zwaaide over het Soeplummelerijk.

Lars is geen onbekende in het carnavalsleven op

de Heerlerbaan. Hij is lid van C.V. de Soeplummele

waarin hij al aardig wat jaartjes de rol van Spreekstalmeester

op zich heeft genomen. Ook is hij de 2e

secretaris en lid van het bestuur van de vereniging.

In zijn vrije tijd gooit hij graag een dartpijltje met

zijn dartvrienden en ook de Formule 1 heeft sinds

jaar en dag zijn grote aandacht. De wens van Lars

om, naast jeugdprins ook ‘de grote’ prins te worden

bestond al langer. Wie wil er nou niet tweemaal de

scepter zwaaien over het Soeplummelrijk? Dit jaar

is het hem gegund.

Onder het motto ‘Vastlaovend in Limburg leëft al

gans lang, mar bie os op os Heëlebaan kinne vier

d’r pas richtig get van’ gaat Prins Lars I ons allen

voorop in de Vastelaovend op de Heerlerbaan en

maken we er gezamenlijk een geweldige happening

van.

Optocht Heerlerbaan

Op maandag 27 februari vindt er op de Heerlerbaan

een geweldige gezellige optocht plaats. Zoals

altijd zal hij starten om 14.11 uur.

Het startpunt is de Caumerweg vanwaar hij via de

Romeinenstraat, Vullingsweg, Bethlehemstraat,

Galileastraat, Jeruzalemstraat, Palestinastraat,

Bautscherweg, Vullingsweg, Babylonstraat, Hambeukerboord,

eindigt op de Bautscherweg waar

die ontbonden wordt ter hoogte van het winkelcentrum.

Dit jaar zal er ook verkeersafzetting aanwezig

zijn.

Op vrijdagavond 17 februari kan men zich inschrijven

voor deze optocht. Van 19.00 uur tot 21.00 uur

is daarvoor de gelegenheid in De Admiraal. De

optochtnummers kunnen opgehaald worden op

maandag 27 februari tussen 11.00 uur en 12.00 uur

in De Admiraal.

KOM 22 FEBRUARI ALLEMAAL NAAR HET

HEKSETREFFE IN HEERLEN

Iedereen kent wel het traditionele Oad Wieverbal,

waar de dames verkleed gaan als ‘Oad Wief’; onherkenbaar

voor eigen partner en/of vrienden. Om

00.00 uur gaan de maskers en de pruiken af en

vieren zij samen verder.

Gedurende de avond worden de 5 mooiste of

origineelste heksen geselecteerd door een jury,

bestaande uit 3 hele kritische en oplettende heren.

Daarna kiest de Stadsprins uit de geselecteerde

heksen DE HEKS VAN HET JAAR.

Heksetreffe

Al heel wat jaren heeft Heerlen hier een eigen variant

op; het Heksetreffe. Tijdens het Heksetreffe gaan

de dames als heks op stap en verwijderen zij om

00.00 uur kin, neus en pruik. Lokale en regionale

artiesten zorgen op de woensdag voor carnaval

voor een onvergetelijke avond in de binnenstad van

Heerlen.

Woensdag 22 februari

Voor velen is het Heksetreffe inmiddels een echte

traditie en zelfs hét carnavalsevenement van het

jaar. Kom dit jaar dus allemaal op woensdag 22

februari naar Heerlen en laat het Heksetreffe feest

losbarsten. De eerste 250 heksen ontvangen een

leuke gadget; deze zijn alleen vanaf 19.45 verkrijgbaar

bij Café Bracke. Zorg dus dat je op tijd aanwezig

bent.

Verkiezing Heks van het Jaar in Beerkompanie

Sinds 2013 is er na afloop van het Heksetreffe de

verkiezing van de Heks van het jaar. Deze vindt

dit jaar plaats om 00.30 bij de Beerkompanie,

aansluitend aan het optreden van Spik en Span.

De presentatie is in handen van onze eigen OTTO

en samen met zijn MARIE geeft hij tussen de

bekendmaking van de nummers 1, 2 en 3 een spetterend

optreden.

De winnaar ontvangt vervolgens de enige

echte ‘heksescepter’ en uiteraard een eervolle

vermelding op onze website.

Ook dit jaar zijn de verdere prijzen voor de nummers

1 t/m 5 niet mis, want wie wil er nou geen zontegoed

van SunCare Heerlen of een mooie cadeaubon

van de Feestwinkel?

Maar nu het belangrijkste; HET PROGRAMMA:

19.50u Cafe Bracke // DÖRPSGEKKE

20.30u Cafe Bracke // LA BAMBA

22.00u Kromme Toeter // FABRIZIO

23.30u Beerkompanie // SPIK EN SPAN

00.30u Beerkompanie // OTTO UND MARIE

22.45u D’r Klinge // DE DEULKES

(WINNAAR SJLAGERCONCOUR)

Café Pellt // KARAOKE OP Z’N PELT’S

We wensen iedereen veel succes en

maak er ietsmoois van.

10


LÉON BEERENDONK AAN HET WOORD ...

ALS JE NIET KUNT DELEN, KUN JE OOK NIET VERMENIGVULDIGEN!

Door: Nicole Bus

Mijnwerkerszoon Léon Beerendonk uit de Heerlense

wijk Heksenberg is carnavalist in hart & nieren. Hij

studeerde aan de TU Eindhoven cum laude af in de

theoretische kernfysica. Hij ging vervolgens software

ontwikkelen. Eerst werkte Léon in loondienst, maar nu

is hij al meer dan dertig jaar zeer succesvol zelfstandig

ondernemer; momenteel ook als investeerder, innovator

en eigenaar van Mabs4.0. Léon heeft het carnavalshart

bij de carnavalsverenigingen De Bokkeriejesj

en De Heksenbergse Vasteloavends Verein liggen.

‘Carnaval betekent voor mij 5 tot 6 dagen volledig

afschakelen’, lacht Léon. In dit interview laat hij zien

wat dit cultuurfeest voor hem betekent.

Over Carnavalsvereniging De Bokkeriejesj

Hoe is Carnavalsvereniging De Bokkeriejesj ontstaan?

Léon: ‘In 1897 kwamen de jongens van de plaatselijke

turnvereniging ‘Kracht en Vlugheid’ van Heerlerheide op

het idee om een carnavalsvereniging op te richten. Deze

mannen waren vaak genoeg met hun handelskarretjes

over de oostelijke landsgrens getrokken om alles van een

georganiseerde carnavalsviering te weten te komen. En

dat lukte; tot de initiatiefnemers van De Bokkeriejesj behoorden

onder andere de broers Arthur en Ernest Voncken.

Arthur Voncken werd ook de 1e prins van Heerlerheide.’

Toen werd ik ouder. In de pubertijd ging ik met carnaval

wel 10 dagen lang stappen. En toen ik 17 was, nu 50 jaar

geleden, gingen wij ook voor de eerste keer donderdag

voor carnaval naar Aken (‘Vett Donnestig’). Deze traditie

hebben we tot vandaag de dag voortgezet. Tegenwoordig

ben ik op vele manieren bij meerdere carnavalsverenigingen

betrokken en laat geregeld mijn gezicht zien. Zo gaan

we ook al tientallen jaren met vrienden naar onder andere

de Herrensitzung op Heerlerheide. Met carnaval zelf ben

ik nog steeds 5 tot 6 dagen achter elkaar onderweg. Dit

zijn zo ongeveer de enige dagen in het jaar dat ik echt

afschakel van mijn drukke zakelijke beslommeringen en

kan ik volledig onthaasten. Dat geeft mij echt een heerlijk

relaxed gevoel.’

Voetbalvereniging Heksenberg en de Heksenbergse

Vastelaovends Verein ……

De eerste 33 jaar van zijn leven heeft hij in de Heerlense

wijk Heksenberg gewoond. Zijn vader werkte op de mijn

Oranje Nassau III. Léon voetbalde bij de plaatselijke voetbalvereniging

en is al een mensenleven lang lid. ‘Ik was

circa veertig jaar geleden een jaar of 27 en de eerste prins

carnaval van de club, was meer dan 10 jaar voorzitter en

ben nu al meer dan 30 jaar de hoofdsponsor. VV Heksenberg

is ‘de eerste pop-up voetbalclub van Nederland’. Drie

jaar geleden besloot de Heerlense politiek te snoeien in

het aantal sportcomplexen. De hechte buurtclub Heksenberg,

geworteld in steenkool, moest maar uitwijken naar

een van de grotere clubs binnen de gemeente.

Een lange juridische strijd en inmiddels alweer drie verhuizingen

verder speelt Heksenberg nu dus thuis in

Brunssum, terwijl op de eigen thuishaven enkel onkruid

zich nog uitleeft.’ Voor de rest is de club springlevend,

beschikt over een hechte en trouwe achterban die ook

de harde kern vormt van de Heksenbergse Vasteloavends

Verein. Léon is herhaaldelijk gevraagd om prins te worden;

door eerst studie en daarna zakelijke beslommeringen is

dat er nooit van gekomen.

Carnavalsfeest in Cultuurhuis

Ook organiseert Léon inmiddels voor de 20e keer een

jaarlijks groot carnavalsfeest. Vanwege de jaarlijkse groei

van het festijn is hij drie jaar geleden ‘uitgeweken’ naar het

Cultuurhuis in Heerlen, waar een topprogramma wordt neer

gezet voor de bezoekende carnavalsverenigingen en haar

gasten die allen volgens goede Limburgse traditie ruimhartig

van drank en spijs worden voorzien door de vertrouwde

vaste cateraar. Daarbij krijgen zij door de ‘fine fleur’ van de

regionale carnavalsartiesten en Sjpasskapellen een aantal

prachtige optredens voorgeschoteld. ‘Dit feest geeft echt

een mooi carnavalsfamiliegevoel waarbij niet alleen de

De Bokkeriejesj, De Heksenbergse Vasteloavends Verein,

De Winkbülle en de Breuker CCH aanwezig zijn,

maar ook een aantal andere Heerlense carnavalsverenigingen

laten zich hier graag zien. Het feest duurt

van 16.00 uur tot 24.00 uur met wel 12 tot 15 prachtige

optredens. Ooit begon het allemaal heel klein;

als een soort van carnavalsborrel samen met de

Bokkeriejesj en De Heksenbergse Vastelaovends

Verein op zijn vroegere bedrijf in Welten. Inmiddels

is het uitgegroeid tot een groots festijn met meer

dan 500 carnavalsgekken.’

Mabs4.0

Tijdens het geprek raak ik gefascineerd door deze

carnavalist die graag deelt met anderen. Hij is ervan

overtuigd dat als je niet kunt delen, je ook niet

kunt vermenigvuldigen. En dan maakt het niet uit

of het nu gaat om geluk, liefde, emotie, succes,

kennis, ervaring, geld of plezier. ‘Kort samengevat

gaat het erom dat wij onze klanten met veel passie,

kennis en ervaring middels een gigantische gedrevenheid

helpen succesvol te zijn in de digitale

wereld. In juni 2015 ben ik mijn nu reeds bijzonder

succesvolle nieuwe bedrijf Mabs4.0 gestart en heb

ik ook in een aantal jonge ondernemers en bedrijven

geïnvesteerd die wij coachen, begeleiden en uitdagen.

Daar kan ik uren over praten, maar het draait

in dit gesprek om carnaval. Ik daag iedereen uit

om heerlijk carnaval te vieren en dit prachtige

cultuurfeest de juiste plek te laten behouden in onze

veranderende samenleving.’

1e prins van Heerlerheide

Arthur Voncken was in 1898 dus de 1e prins van Heerlerheide,

wellicht zelfs van heel Nederland, bij misschien wel

de oudste carnavalsvereniging van Nederland.

Arthur had samen met Niek Voncken Bakkerij Voncken.

Het brood werd met paard en wagen bezorgd en achter

op de geelgroene bakkerswagen stond met groter letters

‘Arthur Voncken, de eerste prins van Heelehei’.

Fantastische oude foto’s staan sinds zijn kindertijd bij Léon

in zijn geheugen gegrift. En deze foto’s komt hij nog steeds

tegen, want hij heeft de zorg voor zijn oude tante zonder

kinderen, Sjan Voncken, 96 jaar en dochter van Niek

Voncken. Dat de wereld ook toen al klein was, blijkt maar

weer; Niek (de broer van Arthur) was getrouwd met de zus

van de oma van Léon. En de opa van Léon handelde met

vee, groente, fruit en eieren in Nederland, Duitsland en

België. Later had hij ook een café gelegen aan de Ganzeweide

op Heerlerheide, waar het met carnaval altijd highlife

was.

Hoe het begon ...

Hoe ben je zo in de carnaval gerold Léon? ‘We gaan meer

dan 60 jaar terug in de tijd. Ik was een klein mannetje van

een jaar of 6. Ik groeide op in een mijnwerkersgezin op de

Heksenberg. Mijn opa ‘Joepke Hermans’ had toen al café

waar met carnaval plaats was voor 300 tot 400 gasten met

optredens van onder andere ‘Leni & Ludig’ en ‘Schriebl

& Huppertz’. In die tijd maakte hij zelfs al met carnaval

gebruik van een heuse disk-jockey. Mijn ouders hielpen

mee in het café. Zo maakte ik tevens kennis met carnaval.

Toen ik 8 jaar was, werd mijn neef Thei Vrolings prins.

Ik weet nog dat ik bij hem op schoot zat, naast de grote

potkachel in de café, tegen de lange muur en Thei had zijn

mooie prinsenpakje aan.

12


Vastelaovend

same!

en

Léon

en Sabina

n

Gerard Bruningstraat 12 | 6416 EB Heerlen | www.mabs40.com

CV CARBOON & DAMESGARDE DE BOONTJES

Op zaterdag 12 november 2016 zijn in een bomvolle narrentempel Café-Zaal d’r Bok -onder het toeziend oog van vele gastverenigingen- Jeugdprins Yoran I (Brouwer) en Prins

Willem I (Hulshof) geproclameerd tot nieuwe heersers van CV Carboon & Damesgarde de Boontjes.

Orde van Verdienste

Nadat president Perino de avond had geopend, kon het programma van start gaan. Eerst werd de Orde van Verdienste uitgereikt. Dit jaar ging deze orde naar niemand minder

dan Huub Minten. Huub trekt ons al 1x11 jaar met de optochten door de straten van Groot Genhei en Landgraaf.

Afscheid

Hierna was het moment aangebroken om afscheid te nemen van onze jubileum Jeugdprinses Angelica de 1ste. Na het aftreden werd een kist naar binnen gereden en hier

bleek de eerste Jeugdprins in het bestaan van CV Carboon in te zitten. Het was niemand minder dan Jeugdprins Yoran I. Nadat Yoran was aangekleed tot Jeugdprins stonden

de eerste artiesten al te popelen om op te gaan treden. Dit

was Tirol Sound.

Na het spetterende optreden was het de beurt om afscheid

te gaan nemen van onze jubileumsprins Ron de 2de. Nadat

Ron iedereen had bedankt, werden de versierselen van Ron

afgenomen en kon hij verder gaan als Oud Prins Ron de 2e.

Het was tijd voor de finale van de avond. Wie zou de opvolger

worden van Ron de 2e?

Nieuwe Prins van CV Carboon & Damesgarde

Er was al veel gespeculeerd, maar het moment was echt

aangebroken; er werd een soort van bal met hierin 800

lampjes de zaal in gereden.

Na het aftellen van 11 naar 0 kwam de nieuwe Prins van CV

Carboon & Damesgarde de boontjes te voorschijn. Het bleek

Prins Willem I (Hulshof) te zijn. Hij is geen onbekende in het

verenigingsleven bij Café-Zaal d’r Bok.

La Bamba

Nadat Willem aangekleed was

tot een waardig Prins en Prins

Willem 1e zijn proclamatie had

voorgelezen, was het de beurt

aan niemand minder dan La

Bamba om de zaal op de kop

te zetten.

Dit optreden was het laatste

officiële gedeelte van de avond

en er werd nog tot in de vroege

uurtjes doorgefeest.


tel: 06 183 29 803

ahfranssen@gmail.com

Nieuwstraat 164

6431 KX Hoensbroek

Tel.045-7370245

info@autovdstraten.nl

www.autovdstraten.nl

Ontdek hoe ook jij tijd kunt besparen met je administratie.

Vanaf € 65 per maand

• Bedrijfsadministratie

• Salarisadministratie

• Incassodiensten

info@finequi.nl

tel: 046-4398123

www.finequi.nl

FOTO: Sanne Linssen

Driepoot fotografie

PARKSTAD

en Omstreken

Wij halen gratis Uw huisraad

kortom alles wat een t

Veer wunche euch eine sjunne vasteloavond!

Adres:

Sint Jansstraat 47

6431 ND Hoensbroek

Tel.: 045 – 2054502

06 – 46137712

www.kledingbankzuid.nl

PLUSregiovoordeelkrant.nl

Kleding- en Kringloopbank Zuid

Met een verwijzing van o.a. geme

etc. kunt U in aanmerking komen

14


Bij u thuis,

in uw buurt,

in Heerlen!

Hulp nodig? Bel de klantenservice

van Meander: 0900 699 0 699

of kijk op www.meandergroep.com

Bij u thuis,

in uw buurt,

in Heerlen!

Mensen

met

aandacht

Sjtadsprins

Ties I

HVV De Winkbülle

www.entertainmentcompany.nl

Geen carnavalsfeest als u niet bij

’t Kallebeske bent geweest!

foto: sanne linssen

driepoot fotografie

Inne sjunne Vastelaovend,

Sjtadsprins Ties I

OOK DEZE GEZET IS

VORMGEGEVEN DOOR

, kleding, schoenen, etc. op

weede ronde mee kan

Kleding-Kringloopbank Zuid

“Wij zijn er voor u“

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

van 09.00 - 16.00 uur

Zat. van 10.00 - 14.00 uur

is toegankelijk voor iedereen!

ente, Maatschappelijk Werk, BIB

om 6x per jaar gratis te shoppen.

www.schunck.nl


ENTREE

GRATIS

VELE OPTREDENS VOOR EN DOOR “BREUKER KINGER”

EN DE SJLAGERWINNAAR SIEFOE

AFTERPARTY MET DE DROOMBAND

GROEËTE BREUKER

KINGERZITTING

ZONDAG 19 FEBRUARI

AANVANG: 14.11 UUR - KASTEEL HOENSBROEK

WWW.CCH-GEBROOK.NL

DE GROEËTE BREUKER KINGERZITTING

WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

SIEFOE

KOWRENNE

OPENING VAN DE BREUKER VASTELAOVEND

DONDERDAG 23 FEBRUARI

18:33 UUR - MARKT HOENSBROEK - GRATIS ENTREE

WWW.CCH-GEBROOK.NL

PROGRAMMA CCH GEBROOK

Kolsch Platt

DJ Peter Nitsche

Spik & Span

SJLOTFIEËS

ZATERDAG 25 FEBRUARI

20:33 UUR - KASTEEL HOENSBROEK - € 11,00

KAARTVERKOOP: SCHOENSERVICE LUCHIES


SJTADSPRINS GER I

Volledige naam met alles erop en eraan?

Gerardus Petrus Anna Wilhelmus van der Sterren

Geboren op…en waar?

Op 30 januari 1984, in de vroedvrouwenschool va groot Gebrook.

Getrouwd, verliefd, verloofd, samenwonend?

Dit jaar 11 jaar samen met Karien en bijna 5 jaar geleden getrouwd. Sinds 2014

allebei twee nieuwe liefdes: Elin en Iris.

Beroep of studie?

Na het St. Janscollege ben ik op de Universiteit in Maastricht internationale bedrijfseconomie

gaan studeren. Na een periode als controller op de Technische Universiteit

Eindhoven bij MeanderGroep gestart en sinds kort Manager Control en Zorginkoop.

Daarnaast op de achtergrond nog altijd betrokken bij The Read Shop van Karien.

Vertel eens iets over je familie?

Zoon van mam Wilma en pap Ger, geboren en getogen in een voorstad va Gebrook;

Treebeek. Kleine broertje van zussen Saskia en Ingrid. M’n vaders hart lag in de muziek.

Helaas is hij, niet lang na de geboorte van Elin en Iris, in 2014 overleden.

Mam werkt als applicatiebeheerder bij Envida, een zorgorganisatie in Maastricht.

In 2007 ben ik met Karien in het appartement boven de winkel gaan wonen en

inmiddels al heel wat jaren woonachtig op de Korteweg in Mariarade. In m’n jonge

jaren heel wat carnaval gevierd in het Chalet in Treebeek waar m’n vader oud-prins

was en ook andere familieleden jarenlang betrokken zijn geweest bij vereniging.

Stad?

Als student goede herinneringen aan twee steden, Maastricht en Warschau. In de

eerste heel wat uren doorgebracht in de collegebanken, kroegen en ‘op kamers’

bij Karien. In Warschau een half jaar gestudeerd dus ook die stad zeer goed leren

kennen! Daarnaast een paar jaar geleden in Bern geweest, ook zeker een aanrader!

Eten?

Hollandse kost gaat er altijd in, een goede schnitzel en op z’n tijd een stevige stamppot

of erwtensoep. Buiten de grenzen dan vooral de Italiaanse keuken, vooral niet

te exotisch allemaal. Meestal kook ik zelf, dus dat kan ik goed in de hand houden!

Drank?

Tijdens werktijd gaat er wel wat zwarte koffie doorheen, verder meestal een pilsje

van Limburgse bodem, afgewisseld met speciaalbier. Als de nachten langer en

kouder worden gaat de rode wijn wat vaker open.

Kleding?

Geen pakken en stropdassen, gewoon een nette broek met overhemd.

Wel een zwak voor mooie van Bommels!

Vakantie?

Bij voorkeur niet te druk, alle tijd om m’n lijst met nog te lezen boeken in toom te houden.

Lekker aan zee, mooi weer... vooral genieten en lekker eten. Afgelopen jaren vooral

rond te middellandse zee.

Sport?

Vanaf de middelbare school gaan basketballen en vele jaren competitie gespeeld.

Flink wat jaren diverse teams getraind en gecoacht, van de mini’s tot dames 1 bij

Tracks Parkstad. Hiermee inmiddels gestopt en alleen nog recreatief in de sporthal

te vinden. Sinds een jaar ook op de racefiets gestapt, heerlijk om buiten te zijn en

soms even af te zien in het Heuvelland.

Muziek?

Van rock en top 40 tot fout, van top2000 tot Beppie. Voor elk moment is er andere

muziek dus wissel ook erg veel af. Sinds m’n eerste kennismaking met Racoon op

Booch! in Heerlen blijf ik dat wel lekkere muziek vinden. Oook Ellen ten Damme

draai ik nog regelmatig.

Lezen?

Graag, de hele dag! Helaas de laatste tijd minder tijd om te lezen, maar niets lekkerder

dan met een boek op de bank of op het strand. Lees zelf vooral non-fictie, literatuur

en historische boeken maar ook Dan Brown lees ik graag. Een vaste schrijver

waar ik graag veel van lees is Dimitri Verhulst, heerlijke eigen scherpe stijl.

Film?

Elke nieuwe James Bond moet ik echt in de bioscoop zien, verder niet echt een

filmfanaat. In m’n studententijd wel menig film gekeken, zeker oorlogsfilms heb ik

in die jaren veel gezien.

Hobby?

Al vanaf mijn jonge jeugd actief bij Scouting St. Willibrordus in Treebeek; eerst als

lid, later staflid en sinds een aantal jaar als voorzitter. Nog altijd met veel plezier hierbij

betrokken! Naast scouting en sport is een beetje klussen en de tuin onderhouden

ook geen straf voor me.

Radio?

Vooral in de auto en dan wisselend tussen Radio 2 en 3fm. Als er te lang geen muziek

gedraaid wordt, word ik onrustig dus dan zap ik naar de andere.

Televisie?

Steeds minder, journaal, sport en wat documentaires kijk ik nog wel. Verder vooral

series zoals Penoza en jaren geleden The Sopranos, geweldig! Via Netflix is het

kijken van series al helemaal makkelijk geworden natuurlijk.

Naar bed om?

Het doel is vóór 0:07, (rare tic) maar iets eerder zou ‘s ochtends wel schelen met

opstaan! Ben echt meer een avond- dan een ochtendmens.

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?

Een kampvuur, met spijs en drank uiteraard!

Tic?

Het volume op radio en TV staat altijd op een even getal.

Wanneer werd je gevraagd om sjtadsprins te worden?

Maandagavond 30 mei, HET telefoontje van Ton. Wat inleidende vragen volgden tot dat de

echte vraag gesteld werd, een hele korte bedenktijd volgt. Kon uiteraard geen reden verzinnen

om dit niet met beide handen aan te grijpen!

Beste vastelaovesliedje?

‘Tröat nog ins aeve op dien toet’ van Sjef Diederen en ‘Vasteloavescircus van Circus Vasteloavend

ken ik nog goed van m’n jonge carnavalsjaren en horen er voor mij dus nog altijd bij.

Je mooiste vastelaoveservaring?

Elke periode van carnaval vieren zorgt voor mooie herinneringen. Als kind in de optocht, het

Chalet en met school in het Casino.

Grootste genoegen?

Humor. Kan genieten van goed geplaatste opmerkingen. Gewoon dagelijks onder elkaar maar

ook in boeken, columns of cabaret. Lachen is gezond en zorgt dat we zaken niet belangrijker

maken dan ze zijn.

Grootste ergernis?

Zonder twijfel; ongenuanceerde opmerkingen. Verder kan ik mij flink ergeren aan m’n wekker.

Spijt van?

Ergens spijt van hebben klinkt zo dramatisch, daar heb ik niet zoveel mee. Maar het was

bijvoorbeeld niet handig om vlak vóór ons huwelijk tóch nog die laatste basketbalwedstrijd te

willen spelen; die geblesseerde enkel voel ik nu nog.

Tot slot…wil je nog iets kwijt of heb je nog een boodschap voor de Breuker luuj? ‘

Ik ben geen goeroe, heb geen ambities voor een eigen politieke partij.

Leef je leven zoals je wilt, heb zorg voor je naasten en bedenk dat we samen zoveel meer

kunnen dan alleen. Mit Gebrook Alaaf!


19-02 GROEËTE BREUKER KINGERZITTING

KASTEEL HOENSBROEK - 14:11 UUR

23-02 OPENING CARNAVALSWEEK & KOWRENNE

MARKT - 19:11 UUR

24-02 SCHOLENBEZOEK HOENSBROEKSE BASISSCHOLEN

OENSBROEK - 20:33 UURas

25-02 GROEËTE BREUKER KINGEROPTOCH

HOENSBROEK CENTRUM- 14:11 UUR

25-02 SJLUËTELUËVERDRACH & SJLOTFIEËS

KASTEEL HOENSBROEK - 20:33 UUR

26-02 KOEKOEWAWABAL - THEMA ‘FOUTE SPROOKJES’

AMICITIA - 20:11 UUR

27-02 GROEËTE BREUKER VASTELAOVESOPTOCH

HOENSBROEK CENTRUM- 13:11 UUR

28-02 SJLOTAOVEND BREUKER VASTELAOVEND

AMICITIA - 20:33 UUR

PROGRAMMA

WWW.CCH-GEBROOK.NL

OPTOCHTROUTES

EN INFORMATIE:

GROEËTE BREUKER KINGEROPTOCH 14 FEBRUARI

De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route:

Vanaf de opstelplaats aan de Markt – Hoofdstraat – Alofsstraat - Juliana Bernhardlaan

Marktstraat- Mgr. Nolensstraat - Mgr. Lebouillestraat – Kouvenderstraat –

Nieuwstraat Gebrookerplein Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

GROEËTE BREUKER

VASTELAOVESOPTOCH

GROËTE BREUKER VASTELAOVESOPTOCH 16 FEBRUARI

De optocht trekt vanaf 14.11 uur langs de volgende route:

Vanaf de opstelplaats – Markt – Pastoorskuilenweg – Hoofdstraat – Alofsstraat

Juliana Bernhardlaan – Ridder Hoenstraat - Slakkestraat – Nieuwstraat – Gebrookerplein

Hoofdstraat – Markt (ontbinden en prijsuitreiking).

aat

straat

Sleinadastraat

VOOR MEER INFO KIJK OP:

WWW.CCH-GEBROOK.NL

Hoofdstraat

GROEËTE BREUKER

KINGEROPTOCH

Pastoorskuilenweg

Markt

Juliana Bernhardlaan

Hoofdstraat

Opstellen, ontbinden

& prijsuitreiking

op Markt

Uitweg

Sint Jansstraa

Kouvenderstraat

Nieuwstraat

Marktstraat

Rietrastraat

Klooste

Mgr. Nolenstraat

Wilhelminastraat

Nieuwstraat

Mgr.

Lebouillestr.

Raambouwstraat

Maria Gew andenstraat

Piet Stalmeierstraat

Juliana Bernhardlaan

Hoofdstraat

Pastoorskuilenweg

Sleinadastraat

Ridder Hoenstraat

Opstellen

Markt

Hoofdstraat

Ontbinden

& Prijsuitreiking

op Markt

Uitweg

Sint Jansstraat

Paludastraat

Marktstraat

Slakkenstraat

Kasteel Hoensbroeklaan

Nieuwstraat

Rietrastraat

Kloosterstraat

Stuytstraat

Wilhelminastraat

Nieuwstraat

18


Bring kluur

truk noa

de Binnesjtad.

:

Òch noa

de Vasteloavend!


Welkom bij

SuperGame Casino’s

Durf jij een gokje te wagen? Dan ben je bij SuperGame

Casino’s aan het juiste adres! Van Poker tot Roulette,

van Slots tot Bingo: kies uit meer dan 40 verschillende

spellen. In al onze vestigingen geniet je van gratis

hapjes en drankjes en mag je speluitleg verwachten

van onze gastvrouwen en gastheren.

GRATIS

SPEELTEGOED

Bij inlevering van deze voucher ontvangt

u gratis € 10,00 speeltegoed*

bij SuperGame casino’s.

Ontdek de casino’s van SuperGame:

SuperGame Beek | Elsstraat 43

SuperGame Geleen | Rijksweg Centrum 76

SuperGame Heerlen | Akerstraat 19

SuperGame Hoensbroek | Markt 1

SuperGame Roermond | Neerstraat 45

SuperGame Vaals | Maastrichterlaan 70

SuperGame Valkenburg | Grotestraat Centrum 12

* Maximaal één voucher per persoon. Deze voucher is geldig t/m

31 maart 2017. Actievoorwaarden zijn van toepassing:

www.supergame.nl/gratisspeeltegoed

WWW.SUPERGAME.NL

20


CV BLAUW WIT MARIARADE

Op 12 november 2016 werd Tom Hendrix uitgeroepen

tot 34e Prins van CV Blauw Wit

Mariarade. Tom is een echte jongen uit Mariarade.

Velen kennen hem als een graag

geziene gast gezien zijn humor en feestelijke

karakter. Tom is buiten Prins kwaliteitscontroleur

bij Heuschen en Schrouff te Landgraaf. Hij gaat

(nog) als vrijgezel door het leven.

Tom is als sportieveling te vinden bij het 4e voetbalelftal

van FC Hoensbroek. Traditiegetrouw roept

CV Blauw Wit uit Mariarade elk jaar haar Prins voor

het nieuwe vastelaovendseizoen uit op de eerste

zaterdag vanaf 11 november. Dit jaar werd dit weer

eens groots en uitdagend aangepakt op 12 november

2016.

Al vroeg stroomde de zaal vol met belangstellenden

die allen nieuwsgierig waren wie het seizoen

2016-2017 als heerser over Mariarade zou regeren?

Iedereen was benieuwd wie de begeerde scepter van

CV Blauw Wit van aftredend Prins Robert I zou gaan

bemachtigen. Daar is het toch altijd om te doen!

Na achten begon het programma zoals gebruikelijk

met de opkomst van de Raad van 11 van

CV Blauw- Wit Mariarade.

Als bijzondere gasten bij het aftreden van Prins

Robert I had CV Blauw-Wit ´Driej en Ein’ en ‘Patrick

Pesch’, de groep ´Of Wat?!´ met de schlager

van afgelopen seizoen en hun nieuwe schlager.

Hierna werd het langzaam tijd om Prins Robert I

zijn macht te ontnemen in opmars naar een nieuwe

heerser over Mariarade. Robert leverde achter elkaar

zijn ketting, sjerp, steek en scepter in.

Voor de huidige president Joep Gorski kwam er ook

een moment van afscheid nemen. Na 23 jaar het

presidentschap met verve ingevuld te hebben, heeft

hij besloten om het stokje over te dragen aan Ferdy

Vroomen. Na het afscheid van Joep werd Ferdy als

president geïnstalleerd. Sneller dan verwacht kondigde

vervolgens 23.11 uur zich aan. Het moment waarop

de nieuwe Prins van Mariarade wordt geproclameerd.

Zichtbaar gespannen, maar eveneens zichtbaar intens,

beleefde Tom zijn proclamatie. (De nieuwe)

president Ferdy voorzag Tom van zijn Prinsenketting,

Prinsensteek en scepter, zodat hij als een ware Prins

over Mariarade kan heersen. Dit werd bezegeld

met een mooie proclamatierede die de nieuwe

Prins op het lijf geschreven leek. Als klap op de

vuurpijl werd ook nog eens Jeanny Gorski geëerd

met de ´orde van verdienste´ van CV Blauw Wit.

Zoals ieder jaar ontstond ook dit jaar na de proclamatie

spontaan een receptie. Dit gaf CV Blauw Wit

de tijd om de zaal verder leeg en gereed te maken

voor het vieren van een gezellige after-party.

Tom vierde vervolgens samen met alle aanwezigen

nog tot in de kleine uurtjes door.

CV ÇA VA

Vorig jaar schreven we al over carnavalsvereniging

Ça Va uit Heerlen. Ook dit jaar heeft Cv Ça Va

weer een plekje bemachtigd in de Vasteloavend

Gazet, alleen dit keer met een ‘prinselijk’ randje.

Eerst nog even een korte opfrisser wat betreft

de verenging; wie zijn zij?

Cv Ça Va is een carnavalsvereniging uit Heerlen;

zover was al duidelijk. Ça Va is opgericht in 2007

en bestaat nu al enkele jaren uit 18 dezelfde leden,

variërend in de leeftijd van 27 tot 32 jaar. De leden

kennen elkaar bijna allemaal van de middelbare

school (voornamelijk het Grotius College in Heerlen).

Gelijk in het eerste jaar werd al een grote wagen

aangeschaft die elk jaar door de vaste wagenbouwers

wordt omgebouwd tot een spetterende

toevoeging aan de grote optocht van Heerlen en

omstreken. Nog belangrijker zijn de pakjes; iets

waar de dames zich elk jaar weer vol overtuiging

instorten. Samen met de naaister wordt er tot in

de late uurtjes geknipt en genaaid om er tijdens

de dolle dagen van carnaval weer prachtig op te

staan. We kunnen inmiddels van een uit de hand

gelopen hobby spreken. Maar ondanks alle tijd en

energie die hier elk jaar weer in gaat zitten, staat

het plezier voorop en zal dit ook altijd zo blijven.

Terug naar het ‘prinselijk’ randje. De oplettende

lezer weet vast nog wel dat we vorig jaar schreven

over de twee prinsenkandidaten die Cv Ça Va

in 2013 (Ties Curfs) en 2014 (Quinten van Dooren)

heeft mogen leveren. En nu, na een maandenlange

periode van voorbereiden, zwijgen en slapeloze

nachten is het eindelijk zover!

Op zaterdag 7 januari is Ties Curfs in een afgeladen

Parkstad Limburg Theater uitgeroepen tot Sjtadsprins

Ties I van H.V.V. De Winkbülle. Ties is 28 jaar

en stond mede aan de wieg van de oprichting van Cv

Ça Va in 2007. Ties is woonachtig met zijn vriendin

Anne, tevens Ça Va lid sinds het eerste uur, in

Heerlen-Centrum. Naast een van de vaste wagenbouwers

is Ties ook de voorzitter van de vereniging.

Ties is een echte carnavalist die zich elk jaar

weer vol enthousiasme inzet voor de vereniging

en carnaval in Heerlen. Naast de carnaval is

het wielrennen een andere grote hobby

van Ties; zowel op de fiets en als toeschouwer

langs de kant. Maar die hobby zal Ties even aan de

kant moeten zetten want de komende weken

zullen volledig in het teken staan van zijn prinsenschap

en alles wat daarbij komt kijken.

Als Sjtadsprins sta je natuurlijk niet alleen. Naast de

vaste leden van de Raad van Elf wordt de Sjtadsprins

ook elk jaar begeleid door zijn persoonlijk adjudant.

Ties heeft zijn adjudant gevonden in zijn goede

vriend en tevens lid van Cv Ça Va; Nigel Venrooij.

Nigel is 29 jaar oud en woont samen met zijn vriendin

Nikkie in Heerlen (Grasbroek). Zowel Nigel als Nikkie

zijn Ça Va leden van het eerste uur. Naast het bouwen

van de carnavalswagen gedurende de wintermaanden,

zit Nigel ook graag op de wielrenfiets en toert

hij graag door het Limburgse landschap op de motor.

Een droom die uitkomt voor zowel Ties als Cv Ça Va,

nu Sjtadsprins Ties I met zijn scepter over Heerlen

mag zwaaien. Samen met Nigel en de rest van de

leden van Ça Va zullen zij er een fantastisch seizoen

van maken. Want met of zonder Sjtadsprins? De

leden maken Ça Va tot wat het is: een enthousiaste

groep vrienden en vriendinnen die de carnaval in

Heerlen elk jaar weer weten op te fleuren. Een diverse

groep met één ding gemeen: de passie voor carnaval.

Zo vlak voor de carnaval nog zin in een feestje? Editie 5

van ’T Jeu de Boules Bal komt eraan! Dit is de jaarlijkse

feestavond van Cv Ça Va in Café d’r Klinge op het

Pancratiusplein. Uiteraard weer met optredens van

diverse artiesten en gezelligheid voor iedereen. Dus

blokkeer zaterdag in je agenda, neem je schoonmoeder

aan de arm en kom gezellig met ons

sjoenkelen!

Ook op 28 januari vindt er een fantastisch feest

plaats: De Soiree. Een gezellige avond georganiseerd

door de Oud Prinsen van Heerlen, waar ook

Sjtadsprins Ties I natuurlijk aanwezig zal zijn.

Voor meer informatie, foto’s & filmpjes, kun je terecht

op www.cvcava.nl like ons op Facebook.

Sjtadsprins Ties I Alaaf!

KALIBER DRUKWERK

www.kaliberdrukwerk.nl


ALAAF, PRINSES

MANON 2016 VAN

GROËT GHEN HEIJ

Jieëkere dreum van ‘n klein maedje; Prinses waere.

In sept 2015 ben ik thuis overvallen door de prinsessencommissie.

Ik had niets maar dan ook niets in

de gaten. Totdat die geweldige vraag kwam: ‘Wil jij

onze prinses worden?’ Jeetje wat woar dat sjiek.

Ik mocht erover denken, maar dat was niet nodig.

Natuurlijk wilde ik dit en heel graag. Op 30 jan

2016 ben ik uitgeroepen tot Prinses van Groët

Ghen Heij. Inmiddels zijn we al een hele tijd onderweg.

Ik geniet met volle teugen en dit voelt super.

Samen met mijn Adjudant en D.G de Geête is ieder

weekend een feest. Zonder mijn Geêtjes aan mijn

zijde is het geen feest. Ik heb nog tot 18 februari te

gaan; dan zal de nieuwe Prinses de scepter gaan

zwaaien.

En ja, ik zeg het vanuit mijn hart:

‘Ik ben een ervaring rijker nu.’

Alaaf,

Prinses Manon 1

CARNAVAL BIJ DE EEKHEUËRE

Angelko I

Angelko Nikolov zwaait dit jaar de scepter over het Eekheuëre rijk in het Heerlense Eikenderveld. Angelko is 29

jaar en woont in het Schaesbergerveld in Heerlen. Hij werkt als bedrijfsleider in Café D’r Klinge aan het Pancratiusplein.

Naast deze drukke job maakt hij als lid van de Raad van Elf ook deel uit van de Optochtcommissie. Bij

De Winkbülle is hij lid van de evenementencommissie, dus hij weet van wanten als het om een feestje gaat. In zijn

vrije tijd houdt Angelko van op stap gaan en voetballen.

AOD OP NUJ

De 10e van de 11e Aod Op Nuj van Café ‘t Fieljaal en Pancratiusplein

afgelopen jaar naar … het Schouwburgplein!

Wie herinnert zich het prille begin van Aod op Nuj in Heële?

Het begon ooit allemaal in café ’t Fieljaal aan het Pancratiusplein.

Een toen nog relatief kleine groep carnavalsgekken

vierde daar de overgang van het oude naar het

nieuwe carnavalsjaar. Dat feest werd alsmaar groter en

groter totdat er nu, jaar-na-jaar, weer duizenden mensen

op afkomen en het podium bij het -met een grote ‘parachute’

overdekte- Schouwburgplein vol staat met de ene

carnavalsgrootheid na de andere. De 10e van de 11e was

het weer zover: om 18 uur startte Aod op Nuj i Heele; de

toegang was gratis.

Pareltje voor de stad

Met tegenwoordig maar liefst zo’n 7500 bezoekers groeide

Aod op Nuj van een klein, intiem feestje uit tot een ware

parel voor de stad en omstreken. Gratis en voor niets te

bezoeken passeert de ‘fine fleur’ van de Limburgse carnaval

de revue. De beide rasechte Heerlenaren Rob Dijcks en

Roger Scheurs presenteren deze kleurrijke avond die afgelopen

keer, na vele jaren Pancratiusplein, op het Schouwburgplein

(officieel Burgemeester van Grunsvenplein genaamd)

plaatsvond. Het grote plein biedt ruimte te over om

er weer een oergezellige Heerlense avond van te maken.

Complimenten

Complimenten en respect voor Aod op Nuj zijn overigens

zeer terecht. Het organiseren van Aod op Nuj brengt een

enorm risico met zich mee. Immers: er komen nogal wat

kosten bij kijken. Toch organiseerde de stichting die achter

dit kleurrijke evenement schuilgaat alweer vele jaren deze

ware carnavaleske topper. Hun enige inkomstenbron:

sponsoren en de drankjes die u er drinkt. De toegang is

immers gratis.

Heele Alaaf!

Bezoek voor meer informatie: www.aodopnuj.nl

Angelko koos maar liefst vier persoonlijke secondanten: zijn goede vrienden Jarno Molenaar (collega van Café

D’r Klinge), Arjan Huneman (collega van buurman Café Pelt), Michiel Hazen (collega bij overbuurman Brasserie

MijnStreek) en Thijs Haemers (ex-buurman en collega bij Bolero en de Kroniek en nu werkzaam bij Vodafone). Wat

een dolenthousiaste en kleurrijke vriendengroep! Gelet op het feit dat Bokkeriejesj Prins Rick I bij Brasserie Hey

Heële werkt, is het Pancratiusplein omgedoopt tot Prinsenplein. Samen met Stadsprins Ties I wordt het hart van

Heerlen flink op zijn kop gezet.

Zondag 19 februari Loetsj Tref Matinee

Voor velen dé ultieme aftrap van de carnavalsweek: het Loetsj Tref Matinee. ’s Middags vanaf 15.30 uur is iedereen

(verkleed) welkom in Trefcentrum ’t Loon, Pater Beatusstraat 7 in Heerlen. Tijdens dit oergezellige bal wordt de

pas afgetreden Prins Kenny Odekerken door de Aod-Prinse in hun midden opgenomen. Onder toeziend oog van

zijn opvolger Angelko I, zal Kenny eerst een ludieke proeve van bekwaamheid moeten afleggen. Dan pas mag hij

zich een jaar lang ‘de Loetsjprins’ (de jongste ex-Prins) noemen. DJ Mathijs van Entertainment Company zorgt

voor de muziek.

Kienen

Op vrijdag 24 februari begint om 14.00 uur een gezellige kienmiddag voor jong en oud in Trefcentrum ’t Loon.

Prins Angelko I zal het kienen leiden en hij hoopt natuurlijk dat iedereen met een prijsje naar huis gaat.

Poeffele Moeffele in Hey Heële

Op carnavalszaterdag 25 februari reiken de Aod-Prinse van De Eekheuëre de ere-onderscheiding d’r Poeffel

Moeffel uit tijdens het Poeffele Moeffele. Dit jaar wordt dat verkleed bal voor het eerst in het centrum gevierd: in

Brasserie Hey Heële aan het Pancratiusplein. De feestavond staat onder muzikale leiding van DJ Bram Wilders.

De aanvang is 20.30 uur en de entree is gratis.

Heerlense optocht

Na de Heerlense optocht op carnavalszondag, kan iedereen vanaf 15.30 uur terecht in het Eikenderveld en wel in

Trefcentrum ’t Loon, gelegen naast het vroegere HKB-gebouw. Dit op een steenworp afstand van de Geerstraat,

waar de optocht ontbindt. Geen overvolle cafés in de binnenstad, maar gezellig druk en volop ruimte voor de kinderen.

Tussen 17.30 uur en 18.30 uur speciale aandacht voor de kleintjes tijdens het Kingerstundje. Polonaises,

dansjes en lekkere traktaties wisselen elkaar af. Om 19.30 uur stopt DJ Mathijs de muziek en om 20.00 uur sluit

de zaal. De volhouder kan dan nog een uurtje in het café terecht. Ook op zondag is er natuurlijk gratis entree.

D’r Dulle Dieënsdig

D’r Dulle Dieënsdig is al bijna 44 jaar een begrip in het Eikenderveld. Vanaf 11.00 uur is het café van het Trefcentrum

open. Daar kan iedereen terecht die zich wil opwarmen of met de optocht mee wil. Aanmelden en informatie

over de optocht kan via mailadres optog@eekheuere.nl of via de site www.eekheuere.nl. Om 12.30 uur trekt de

bonte stoet door de straten van de wijk. Een uurtje later begint het Groeët Eekheuërebal voor jong en oud. Om

15.00 uur worden de ludieke optochtprijzen uitgereikt en om 17.00 uur is de trekking van de grote loterij. Om 17.30

uur nadert het einde van de jeugdcarnaval en om 18.30 uur sluit de locatie.

Vanaf 21.00 uur is iedereen weer welkom op het Bloarebal, waar om middernacht afscheid wordt genomen van

Prins Angelko I. Dan zit carnaval 2017 er helaas weer op.

Foto Angelko I, Leon Smeets uit Voerendaal.

22


C.V. DE JONGE BÖCK

NIEUW-EINDE

KOZEN VOOR MOEDER/

ZOONTJE CARNAVALSHOOG-

HEDEN

Amanda l en jeugdprins Naylan l van Zundert

zwaaien de scepter

Zaterdag 7 januari jl. zijn Amanda van Zundert en

Naylan van Zundert, ondanks door o.m. ijzel als

slechte weersomstandigheden, in een gezellig volle

narrentempel Varenbeuk geproclameerd als prinses

en jeugdprins 2017.

Nieuwsgierig als de mens is, dus ook carnavalisten,

trotseerde dan ook deze weersomstandigheden

om toch maar niets te missen wie voor 2017 de

nieuw prins/prinses en jeugdprins/prinses zou gaan

worden. Dit hield dan ook in dat het, als vanouds,

weer een spannende avond zou gaan worden. Daar

stonden vooraf de C.V. De Jonge Böck dan ook borg

voor. Met veel verve hadden zij dan ook zorg gedragen

voor een oergezellige avond met voldoende entertainment

onder het motto: voor elk wat wils. Er

waren geweldige optredens van Patrick Pesch met

zang, het duo de Vlaegelkes, Tirol Sound en zanggroepje

Ummer der Letze.

Ook werd de nieuwe schlager Nieuw Einde-Nieuw

Einde ten beste gegeven.

“ Mit roed, geel en greun gunt vuür oad, jonk, krank

of gezonk der vasteloavend in rocke, same mit Os en

de bokke” is het mooto voor 2017.

Nieuwe prinses Amanda van Zundert-de Winter is

geboren te Heerlen op 23-7-1980. Zij is getrouwd

met ex-prins 2015 Henny I van Zundert en heeft 2

kinderen en wel ex-jeugdprins 2015 Dylano 1 (toen

dus toen een vader/zoontje uitverkiezing) en nu

dus een moeder/zoontje uitverkiezing door jeugdprins

Naylan I. Zeker in 2015 als nu in 2017 als “uniek’

te omschrijven. Beleving van carnaval is binnen het

gezin dus hoog goed. Prinses Amanda is werkzaam

als zaalleidster in de peuterspeelzaal. Haar hobby’s

zijn wandelen en…….. feesten.

Dat zit dus goed voor de Jonge Böck de komende

periode. Jeugdprins Naylan van Zundert is geboren

te Heerlen op 23-3-2007. Naylan zit op Gerardus

Majella school. Heksenberg. Zijn grootste hobby is

voetballen en dat doet hij met volle overgave bij NEC

’92. Amanda en Naylan worden tot Aswoensdag bijgestaan

door een goede vriendin van Amanda t.w.

Gerda Houkes. Zij fungeert dan als adjudant

Wij hopen U ergens met carnaval te mogen begroeten

in de wijk Nieuw-Einde.

Alaaf, het bestuur en leden van C.V. de Jonge Böck.

HEERLEN DUBBEL

STERK IN LVK

FINALE

Spannend was het tot het laatste moment; wie van

de 3 Heerlense halvefinalisten zou een plek in de LVK

finale behalen?

Letterlijk ‘deur-aan-deur’ wachten Vee & Dee, Herriemenie

Miserabel en Paul en Leo in de oer-Heerlense

cafés d’r Klinge en Pelt gebroederlijk af wie van de

60 kanshebbers een finaleplaats behalen zou.

Al heel snel bleek Miserabel een felbegeerde finaleplek

in de wacht te slepen. Veel later bleek ook dat

Paul en Leo wederom op de LVK-planken mogen

schitteren.

Maar liefst 3 Heerlense artiesten in de halve finale

was al een prestatie van formaat. Dat 2 hiervan

een finaleplek behaalden is een geweldige prestatie.

Herriemenie Miserabel en Paul en Leo … heel veel

succes!

1000 GARDISTEN VERWACHT:

EUREGIONAAL GARDETREFFEN IN HEERLEN

Amper 2 dagen na de LVK finale is het weer groot feest in Heerlen. De binnenstad wordt dan ‘op de kop gezet’ door

een duizendtal Gardisten afkomstig uit de hele Euregio. Het Garderezjiment D’r Kueb va Heële heeft dit jaar de eer om

voor de organisatie te tekenen. Dit levert een feestelijke dag met een bomvol progamma op.

Om 11 uur opent het programma waarna diverse Gardes zich presenteren. Vanaf 14.30 uur trekt vervolgens een kleurrijke

Streetparade door het stadscentrum waarna het feestelijke programma vervolgt en rond 18 uur afsluit. Het hoofdkwartier

van het Gardetreffen bevindt zich pal voor de Stadsschouwburg op het Burgemeester van Grunsvenplein.

Bezoek voor meer informatie: www.garderezjiment.nl

Veel plezier tijdens dit unieke evenement dat zeer zeker een bezoekje waard is.


THEO ARETS 5 X 11 JAAR IN DE HEERLENSE OPTOCHT

Als oprichter van onder andere de voormalige optochtgroep

‘De Dujdriekese’ hoopt Theo Arets op zondag 26

februari aaanstaande voor de 55e maal in de Heerlense

Winkbülle optocht op ludieke wijze aanwezig te zijn.

Ooit begonnen als groep in 1963, met het motto ‘Zandvoort

1911’,ontstond na een opsplitsing in 1977 de optochtgroep

‘De Dujdriekese’. Hun symbool de Dujdriekes

-een Heerlense benaming voor tuimelaar en voorstellend

een clown die zijn evenwicht zoekt en vindt- hebben ze

steeds met trots gedragen.

Uiteindelijk kwam er toch in 2011 een einde aan deze succesrijke

groep. In al die jaren zijn er in totaal 71 personen

direct bij de groep betrokken geweest. Hun oprichter wilde

echter van geen stoppen weten en loopt vanaf 2011 weer

jaarlijks mee in d`r Heëlesje Optog als einzelgänger. Voor

zijn betrokkenheid bij de Heerlense Winkbülle Carnaval

ontving hij in 2014 de Groeëtorde va d`r lachende Eézel

i zilver.

Komende optocht wil Theo zijn 5 x 11 jarige optochtactiviteiten

afsluiten onder zijn motto ’HARI`S LETSTE

SAFARI’.

Of hij die safari nog overleeft, is gezien zijn uitbeelding

zeer twijfelachtig??

5x11 // Theo Arets

1986 // D`r nikkele Winkbül

1976 // Noa de Cocktail Party

loate vier os var

2012 // 50 joar optog lope mit plezeer marhuj zit ig tog ins geer

1992 // D`r haan va os kirk in`t vasteloavend sirk

1996 // Sjinese sjting, Heële ping ping

1963 // Zandvoort 1911

2001 // De winkbülle kas mar vulle

en os mit optog-véèntjes kulle

1993 // Dujdriekese parade

2009 // Hé,maag hei nog gerokt weëde ( paling reukerei ) 2014 // Neet de sjpegels op mig

mar op 66 joar Sjpassemig

1982 // D`r vasteloavend ii

Heële drient ummer beëter

NÚ OOK

BUSJES-WASH

TOT 3.10 M

Prins Mauritslaan 171 Beek

www.carwashbeek.nl

24


Maak mit de

vasteloavend veul sjpas

en plezeer, dan zient

veer uch de komende

9 mond hiel geer!

0619196830

info@verloskundigenpraktijklief.nl

www.verloskundigenpraktijklief.nl

Altijd Nieuws

HEERLEN

www.Heerlen24.nl

info@Heerlen24.nl

06 - 45 48 12 95

C.V. DE VLAVRÈTERS

WELTE BENSROA

Sinds het oprichtingsjaar 1956 van C.V. de Vlavrèters,

organiseren en vieren de Vlavrèters vastelaovend in

Welte-Bensroa. Prins Paul II, jeugdprins Rens I en

bloemenmeisje Selin zijn dit jaar stralend middelpunt

van CV de Vlavrèters. Maar ook de beide adjudanten

Roger en Robin, de Raad van 11, de jeugdraad, De

Oud Prinsen en de Ereraad doen een duit in het zakje

om er, samen met alle inwoners van Welte-Bensroa

en ieder ander die daar nog bij wil zijn, een sprankelend

feest van te maken.

Veel van onze programmaonderdelen zijn in de loop

der jaren behoorlijk vertrouwd geraakt. Desondanks

verwijzen we alle vastelaovendsgekke, voor actuele

informatie over vastelaovend in Welte-Bensroa, graag

naar onze website (www.cvdevlavreters.nl). Bij het

verschijnen van deze krant hebben we overigens een

groot aantal van onze feestjes, zoals het Buttepreuve

en de Herrensietzung, al gevierd.

Prinsen en bloemenmeisje

Na zijn, voor menigeen verrassende, proclamatie op

vrijdag 6 januari 2017, was zijn receptie, op zaterdag

4 februari 2017, de eerstvolgende avond waarop de

nieuwe prins van C.V. de Vlavrèters volop in de schijnwerpers

stond. Iedereen die Paul II, op welke manier

dan ook, wilde feliciteren en met hem wilde toosten

op een geweldig seizoen, was die avond meer dan

welkom in het Weltense Gemeenschapshuis.

Een week later, zaterdag 11 februari, was het de beurt

aan jeugdprins Rens I en bloemenmeisje Selin. De receptie

van het jeugdpaar vond plaats in een afgeladen

Café Teerling aan de Welterkerkstraat.

Jubel-Trubel-Heiterkeit

In plaats van de 55+ zitting, die heel wat jaren op

ons programma heeft gestaan, organiseerde C.V. de

Vlavrèters vorig jaar voor de eerste keer een Kölsche

Middig. En dat bleek meteen een schot in de roos.

Reden genoeg om die Kölsche Middig ook dit jaar

weer in het programma op te nemen.

Op zaterdagmiddag 18 februari is het dan ook weer

Jubel-Trubel-Heiterkeit nach Kölsche Art und Weise

in het Gemeenschapshuis van Welten aan de Weltertuijnstraat.

Natuurlijk is ook dit jaar iedereen ouder

en jonger dan 55 jaar weer van harte welkom op dit

geweldige feest met Kölsche muziek, natuurlijk een

Dreigestirn en hoe kan het ook anders, Kölsche.

Op carnavalszaterdag 25 februari 2017 is het opnieuw

Duits wat de klok slaat in Welte-Bensroa. Op

die avond wordt het Weltense Gemeenschapshuis

omgetoverd tot een ganz gemütliche bierstube zodat

we daar een Deutsche Abend, ons eigen ‘Oktoberfest’

dus, kunnen vieren. Naast muziek van DJ Ralf

Beuken, die ons een gezelligheidsgarantie biedt, staan

er die avond verschillende ‘Deutsche’ optredens

gepland. Kledingadvies is, hoe kan het ook anders,

lederhose und dirndl. Maar ook in elk ander ‘pekske’

ben je die avond natuurlijk van harte welkom.

Jeugd

C.V. de Vlavrèters heeft een levendige jeugdafdeling.

Gedurende het vastelaovendsseizoen organiseert

‘de jeugd’ heel wat eigen activiteiten. Na een jaar

afwezigheid, in verband met het erg korte seizoen

2016, staat dit jaar het carnavalsgezinskienen weer

op de agenda. Natuurlijk is het Gemeenschapshuis

van Welten een ideale locatie voor dat kienen op 12

februari.

Op zaterdagmiddag 25 februari 2017, vanaf 14:11

uur, waar anders dan in het Gemeenschapshuis, is

er weer Sjpringmiddig; een supergezellig kindercarnavalsfeest

waar ieder kind graag bij wil zijn.

Drie dagen later, op dinsdag 28 februari, op dezelfde

plek maar dan vanaf 14: 44 uur, het Poetetreffe. Dit

is een carnavalsfeest waar alle kinderen nog een keer

lekker helemaal los kunnen gaan.

Tijdens het Poetetreffe moeten Jeugdprins Rens I

en het Bloemenmeisje Selin, hun versierselen inleveren

en gaan vanaf dat moment, tot aan de start van het

nieuwe seizoen in november, weer gewoon als Rens

van Meijel en Selin Rollas door het leven.

Optocht

Hoewel ons programma de nodige hoogtepunten

kent, hebben we het beste ook dit jaar weer tot het

laatste bewaard. En hoewel de optocht misschien

eigenlijk geen aankondiging meer behoeft:

Op maandag 27 februari 2016 trekt, vanaf 14:11 uur,

de optocht van Bensroa naar Welte. Vooraf kun je

‘sjpek en ei’eten in de tent bij het gemeenschapshuis

en na de optocht barst er, zelfs met het onstuimige

weer van vorig jaar, een onvergetelijk, jaarlijks groter

wordend en beregezellig (buiten) feest los, met tal

van optredens en een overdosis aan vastelaovendsgekkigheid.

Niet komen is geen optie.

Wil je meer weten over al deze activiteiten of over

C.V. de Vlavrèters? Kijk dan gewoon eens op

www.cvdevlavreters.nl

Welte-Bensroa Alaaf!!

KALIBER DRUKWERK

www.kaliberdrukwerk.nl


VASTELOAVEND MAKEN WE SAMEN!

Onder het motto ‘Ghen Heij doe bis mien alles!’ wordt

dit jaar de vasteloavend op Ghen Heij gevierd met

Prins Rick I (Mengelers) voorop. Prins Rick I is geen

onbekende; zowel op Heerlerheide als in Heerlen

Centrum is hij een bekend persoon. Prins Rick I komt

uit een echte vasteloavendsfamilie, werkt in de horeca

bij een echt vasteloavendskoppel. Het is dan ook

geen verrassing dat de prinsencommissie van de

Bokkeriejesj uiteindelijk Rick heeft gevraagd om dit

jaar de kar te trekken op zijn Groeët Ghen Heij.

Na een lange voorbereiding volgde op 1 januari het

moment waarop Rick het eindelijk van de daken

mocht schreeuwen dat hij de nieuwe Prins is van De

Bokkeriejesj. Na een drukbezochte receptie kon voor

Prins Rick I het geweldige seizoen echt gaan beginnen.

Vele hoogtepunten volgden; de Herrensitzung,

de dameszitting, de proclamaties en recepties van

vele prinsen, het Geetebal en dan op carnavalsmaandag

het hoogtepunt, de grote carnavalsoptocht

van Groeët Ghen Heij.

De carnavalsoptocht van Groeët Ghen Heij staat

al jaren bekend als een van de langste en drukstbezochte

optochten in de regio. De deelnemers

komen uit diverse wijken van Heerlen, Landgraaf,

Brunssum, Voerendaal etcetera. Elk jaar is het weer

geweldig om te zien hoe deze deelnemers maandenlang

aan hun prachtige creaties werken; of dat

nu de geweldige kostuums betreft of de prachtige

wagens die worden gebouwd. Dit alles bezorgt de

deelnemers altijd al veel plezier voorafgaand aan de

optocht. Wij zijn de deelnemers dan ook zeer dankbaar!

Ook mooi om te zien is dat in de optocht diverse carnavalsverenigingen

meetrekken. Denk hierbij aan DG

De Geete, De Heksenbergse Vasteloavends Verein,

CV De Beeren, CV Carboon, CV De Jonge Bock, CV

De Postbuulen etcetera. Al deze verenigingen maken

het mogelijk om onze geweldige optocht elk jaar

weer tot een succes te maken.

Niet alleen de deelnemers zijn al maanden van tevoren in

de weer om van de optocht een groot succes te maken.

Ook ons Optochtcomite is hier al maanden van tevoren mee

bezig. Van het aanvragen van de vergunningen tot het maken

van de optochtnummers en van het zorgen voor voldoende

veiligheid tot de jurering; het moet allemaal geregeld worden.

Zonder dit comité konden wij niet door de straten van

Groeëtn Ghen Heij trekken.

Na deze hele opsomming kun je maar 1 conclusie trekken:

vasteloavend maken we samen. Niet alleen de prins, niet alleen

de carnavalsvereniging, niet 1 carnavalsvereniging, niet

die Einzelgänger of dat duo, nee, allemaal samen. Laten we

dat dan ook met z’n alle doen en uitspreken ‘Vasteloavend

maken we samen.’

Graag wil ik dan afsluiten met een groot dankjewel aan iedereen

die, op welke manier dan ook, zijn steentje bijdraagt aan

het cultuurgoed Vasteloavend.

Alaaf!

Roy Bos

Voorzitter CV De Bokkeriejesj

PROGRAMMA:

Zaterdag 25 februari

14.11 uur Kinderoptocht, aansluitend Kinderoptochtbal in het

Corneliushuis

20.33 uur Prinsenbal in Café-Zaal D’r Bok

Maandag 27 februari

13.11 uur Optocht Groeët Ghen Heij,

vanaf 14.11 uur Optochtbal in het Corneliushuis

20.11 uur Prijsuitreiking Optochtwinnaars in het Corneliushuis

Dinsdag 28 februari

19.11 uur Adieu Vasteloavend, Cafe De Bolle

TROUBADOUR SJEF DIEDEREN KRIJGT

EIGEN PARK IN HOENSBROEK

Op de plek waar vroeger ‘Basisschool De Heyster’ aan de Burgemeester

van de Kroonstraat en de Sint Josephstraat stond, wordt door omwonenden

van deze straten een plan uitgevoerd om een blijvende herinnering

te verwezelijken voor Sjef Diederen; het Sjef Diederen Park. Sjef

Diederen was in carnavalskringen een zeer geliefde Troubadour. Wie

kent zijn ‘Geneet va ut leefe’ niet?

Sjef heeft tientallen jaren op steenworp afstand gewoond van de plek waar

nu zijn park door de gemeente wordt aangelegd. Echter; de groenvoorziening

en het monument worden niet door de gemeente vergoed. Vandaar dat er

een werkgroep is samengesteld om het Sjef Diederen Park door middel van

bomen, struiken en het monument van Sjef te verfraaien.

Door middel van een prijsvraag wordt een monument gekozen dat centraal in

het park komt te staan. In de komende maanden worden er diverse activiteiten

georganiseerd om aandacht en een financiele bijdrage voor dit monument te

vragen.

ALL U CAN EAT!

€ 19,50 DINSDAG T/M DONDERDAG

€ 22,50 VRIJDAG T/M ZONDAG

BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

GELDIG T/M 31 MAART 2017

CARPE DIEM

MEDITERRANE SPECIALITEITEN

TAPAS | MEZE | COCKTAILS

CAFE TEERLING

Bij Jelle en Susan

het enige dorpscafé in Welten

Welterkerkstraat 7

Heerlen

LIVE MUZIEK

ARRANGEMENTEN

THEMA AVONDEN

GROEPSKORTING

tel: 045 571 6720

26

Wilhelminaplein 6

6411 KV Heerlen

+31 45 511 61 49

+31 6 850 91 546

www.cafeteerling.nl


TON TOUSSAINT

VASTELAOVEND VIER JE SAMEN!

Ton Toussaint is 55 jaar en al meer dan 50 jaar

woonachtig in Hoensbroek. De echte carnavalist

kent hem als President van het Comité Carnavalsviering

Hoensbroek (CCH). Maar Ton is meer dan

dat; in het het dagelijks leven is hij Bouwmarktmanager

van Gamma Heerlen Woonboulevard, getrouwd

met Nicole, vader van Daan & Karlijn en schoonvader

van Rachelle.

In dit openhartige gesprek laat de charismatische

Ton zien dat vastelaovend een feest is van ons allemaal

en dat hij namens het CCH er alles aan doet

dat dit prachtige cultuurfeest niet verloren gaat als

cultureel erfgoed. Ton is een bruggenbouwer en

verenigingsmens met een hart voor vastelaovend

en de Hoensbroekse vastelaovend in het bijzonder.

‘Vastelaovend vier je met elkaar!’, is de stellige overtuiging

van deze vastelaovesvierder pur sang.

Bestuursbeest

Na 7 jaar als supermarktmanager gewerkt te hebben,

ging Ton aan de slag als Bouwmarktmanager van

Gamma Heerlen Woonboulevard. Tijdens het sollicitatiegesprek

kwam Ton al snel tot de orde: ‘Ik ben carnavalist

en besteed veel tijd aan mijn hobby’. Zijn werkgever

pakte dit direct positief op en toonde begrip voor

deze prachtige passie. Sterker nog: zowel in zijn werk

als binnen zijn activititeiten voor het CCH kan hij zijn

bestuurlijke ervaring ontwikkelen en goed gebruiken.

President CCH-Gebrook

Ton is President van het CCH-Gebrook. Wat houdt dit

precies in Ton? ‘Naast de Prins, die elk jaar opnieuw

gekozen wordt, kennen wij als CCH-Gebrook ook een

President. Deze functie bekleed ik inmiddels 12 jaar en

verzorgt de continuïteit van de leiding over de vereniging.

Binnen nu en de komende 11 jaar zal ik deze functie

overdragen, alleen weet ik nog niet wanneer. Ik vind

deze functie namelijk nog steeds erg leuk.’

Orde van Verdienste

Tijdens de Breuker Aovend in januari 2016 tijdens de zitting

van de Samenwerkende Hoensbroekse Carnavalsverenigingen

(SHC), is aan Ton de Orde van Verdienste

uitgereikt voor zijn 22-jarige inzet voor CCH-Gebrook

DIALECTVIERING EEKHEUERE VINDT -NA

20 JAAR- NIEUWE STEK OP TEMPSPLEIN

Na 20 succesvolle edities van de dialectviering in de Bernardinuskapel

bleek dat per eind vorig jaar daar helaas niet meer mogelijk. De kapel ging

‘op slot’ en ging ook voor de zeer sfeervolle jaarlijkse Dialectviering van

de Eekheuere niet meer open. De fraaie kerk aan het Tempsplein bood

gelukkig uitkomst en zorgde zodoende voor een geweldige plek waar de

21ste viering onlangs plaatsvond.

Doorspekt met de nodige humor, fraaie zang en diverse indrukwekkende

muzikale optredens is deze jaarlijkse Dialectviering een waar Heerlens

pareltje. Een aanrader om te bezoeken en natuurlijk om mee te vieren. De

Dialectviering van dit jaar is inmiddels voorbij. Wilt u er volgend jaar ook

eens (of weer) bij zijn?

Houd dan de activiteitenagenda van de Eekheuere in de gaten:

www.eekheuere.nl

waarvan 11 jaar als President van het CCH. Toen

Hans Sterk, de voormalige President, stopte was

het meteen duidelijk: Ton nam de functie van Hans

over omdat hij al jarenlang als rechterhand van Hans

had gefunctioneerd en dus bekend was met deze uitdagende

bestuurlijke functie. Inmiddels vervult Ton

deze rol met zo veel allure dat hij hiervoor deze prestigieuze

orde van de SHC heeft mogen ontvangen.

Raad van XI

Ton is bovendien als President ook lid van de de

Raad van Elf. De Raad van Elf is een gezelschap van

elf mannen dat tijdens de vastelaovend diverse activiteiten

organiseert en begeleidt. Als lid van de Raad

van Elf is Ton vertegenwoordigd in allerlei commissies

die betrokken zijn bij het carnavalsfeest. Vanaf

11 november (de elfde van de elfde) is de Raad in de

weer met de voorbereidingen van het feest. Dit gaat

door tot en met 11 november. ‘Kortom: vastelaovend

vier je niet een paar dagen, maar ben je echt het hele

jaar mee bezig’, aldus de goedlachse Ton.

Drijfveer

Wat is je drijfveer Ton om zo veel tijd en energie in

vastelaovend te steken? ‘Ik ben zelf besmet met een

virus dat ‘vastelaovend’ heet. Dit virus wil ik graag

overdragen aan de jeugd zodat het cultureel erfgoed

van vastelaovend bewaard blijft. Daarom hebben wij

dan ook een commissie opgericht waarin wij ons de

vraag stellen hoe we de jeugd bij dit feest kunnen

betrekken en of de jeugd dat sowieso wil? Onlangs

had ik een overleg met twee heren van het CCH.

Mijn dochter Karlijn met haar vriendin Rachelle

hoorden wat wij bespraken. Aan het einde gaven zij

aan dat wij net ‘oude mannetjes’ waren en daarom

hebben wij goed naar hun geluisterd. Door hun terugkoppeling

streven wij er naar een echt platform te

creëren en de jeugd op een eigentijdse manier te

bereiken via Twitter, Facebook en andere moderne

communicatieplatformen. Alleen op een moderne

wijze komt de vastelaovend naar de jeugd toe en de

jeugd naar de vastelaovend.’

‘Ik ben zelf besmet met een

virus dat ‘vastelaovend’ heet!

CCH-GEBROOK is anders!

Wat maakt het CCH nu zo bijzonder? Toussaint: ‘We zijn geen

al te grote vereniging ten opzichte van bijvoorbeeld Maastricht,

Kerkrade en Venlo. Bovendien zie je bij ons weinig poppenkast,

zijn we eenvoudig, sereen en staan we echt tussen de

mensen. We kennen een platte structuur en zijn ervan overtuigd

dat vastelaovend echt een feest is van de gehele samenleving!’

Prins Carnaval

Maar is vastelaovend echt een feest voor ons allemaal? Kan

iedereen bijvoorbeeld zomaar prins worden? Ton legt uit: ‘Ja,

vastelaovend is echt een feest voor iedereen en iedereen kan

Prins worden, mits iemand van ongesproken gedrag is.

Voor wat betreft Sjtadsprins va Gebrook (Hoensbroek) is het zo dat mijn zoon Daan zich dit

jaar ook weer kandidaat heeft gesteld samen met nog circa 10 andere jonge mannen. Zaterdag

14 januari zal de Sjtadsprins van Gebrook 2017 officieel bekend worden gemaakt in Kasteel

Hoensbroek!’

De 3 grote carnavalsverenigingen

CCH-Gebrook, De Winkbülle en De Bokkerijders zijn de 3 grote carnavalsverenigingen van

Heerlen/Hoensbroek. De wisselwerking en vriendschappelijke basis tussen hen is subliem; er

ontstaan zelfs serieuze vriendschappen uit. Toussaint: ‘Dat was tijdens de gemeentelijke herindeling

in 1981 wel anders. Toen was het ieder voor zich en God voor ons allen.

Nu hebben wij ons een gezamenlijk doel gesteld: het overdragen van dit prachtige cultuurfeest

aan de jeugd. Bovendien geeft ook de gezamenlijke Optochthal (waar al onze wagens gebouwd

worden) aan dat vastelaovend echt een feest is van ons allemaal; alle carnavalsverenigingen van

Heerlen/Hoensbroek krijgen hier de mogelijkheid om samen aan de prachtige optochtwagens

te werken en dat verbroedert.

Wat mij overigens opvalt is dat jij de hele tijd over vastelaovend spreekt en niet over carnaval.

Ton: ‘In ons Breuker dialect spreken wij inderdaad altijd over vastelaovend en niet over carnaval.

Vandaar dat ik altijd over vasteloavend spreek.’

Vastelaovend vier je dus gewoon samen!

Interview: Nicole Bus van de Vastelaovend Gezet

Hart

Leers

Vier

wunsje

uch allenui

inne sjieke

vasteloavend!

www.hart-leers.nl


28

More magazines by this user
Similar magazines