06.02.2017 Views

Vellight Retro - Nederlands

Vellight Retro Style - Nederlands

Vellight Retro Style - Nederlands

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LAMPH02<br />

De design lamphouders<br />

van <strong>Vellight</strong> geven je interieur<br />

een trendy look. De acht<br />

kleurrijke lamphouders met<br />

siliconen fitting<br />

zorgen voor een eigentijdse<br />

en speelse inrichting terwijl<br />

het bronskleurige model een<br />

industriële sfeer uitstraalt.<br />

Een must-have voor liefhebbers<br />

van design!<br />

LAMPH01B<br />

LAMPH01Y


LAL1B3ON - 4 W<br />

LAL1B3NN - 4 W<br />

De <strong>Vellight</strong> retro LED-lampen zijn<br />

een moderne versie van<br />

de klassieke gloeilampen.<br />

Creëer zowel binnen als buiten dezelfde<br />

warme sfeer van weleer, maar profiteer<br />

van de energie-efficiënte technologie<br />

van vandaag. Het assortiment omvat<br />

verschillende modellen,<br />

ideaal om op elke locatie een authentiek<br />

karakter te scheppen.<br />

E27 2200K 360°<br />

LAL1B3QN - 4 W<br />

LAL1B3PN - 4 W


Lamphouders<br />

Display<br />

LAMPH01W(!4BA32J-gdejfh!<br />

LAMPH01BL(!4BA32J-gdejii!<br />

LAMPH01Y<br />

(!4BA32J-gdejge!<br />

LAMPH01BR(!4BA32J-gdfaai!<br />

LAMPH01GR(!4BA32J-gdejjf!<br />

LAMPH01G<br />

(!4BA32J-gdejea!<br />

LAMPH01B<br />

(!4BA32J-gdecif!<br />

LAMPH01R<br />

(!4BA32J-gdejhb!<br />

LAMPH02<br />

(!4BA32J-gdfabf!<br />

INHOUD<br />

7 x LAL1B3PN<br />

11 x LAL1B3ON<br />

11 x LAL1B3NN<br />

5 x LAL1B3QN<br />

5 x LAMPH01B<br />

5 x LAMPH01BL<br />

5 x LAMPH01BR<br />

5 x LAMPH01G<br />

5 x LAMPH01GR<br />

5 x LAMPH01R<br />

5 x LAMPH01W<br />

5 x LAMPH01Y<br />

5 x LAMPH02<br />

<strong>Retro</strong> LED-gloeilamp<br />

DISP/LED1<br />

LAL1B3PN<br />

(!4BA32J-ggacga!<br />

LAL1B3NN<br />

(!4BA32J-ggaceg!<br />

LAL1B3QN<br />

(!4BA32J-ggacjb!<br />

LAL1B3ON<br />

(!4BA32J-ggacfd!


VELLEMAN NV • LEGEN HEIRWEG 33<br />

9890 GAVERE, BELGIUM • VELLEMAN.EU<br />

V.U. ERIK DIELS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!