10.02.2017 Views

Binnendijks 2017 05-06

Binnendijks van 11 en 12 februari 2017

Binnendijks van 11 en 12 februari 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2<br />

BINNENDIJKS 5/6 11/12 februari <strong>2017</strong><br />

Activiteitenoverzicht<br />

Wijksteunpunt Middelwijck<br />

Woensdag 15 februari<br />

10.30 uur; Filmochtend door Ton Friedrich<br />

Donderdag 16 februari<br />

17.00 uur; Indisch Buffet € 16,75; (opgavedatum reeds verstreken)<br />

Dinsdag 21 februari<br />

14.00 uur; Gezelschapspelmiddag entree € 2,--<br />

Donderdag 23 februari<br />

12.00 uur; Snackbarmiddag<br />

Zaterdag 25 februari<br />

10.00 -11.00 ; Koffie uurtje in Carnaval sfeer. Carnavalsvereniging de Leutige Kerckhaenen<br />

maakt van het koffie uurtje een gezellige feestje! Kom en geniet ervan!<br />

Maandag 27 februari<br />

13.00 – 14.30 uur Beter Horen in de multifunctionele ruimte<br />

KINDERTHEATER: ONDER DE LINDEN!<br />

Volledig programma<br />

en reserveren:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (<strong>06</strong>) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 09<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Vaste wekelijkse activiteiten:<br />

Alle dagen: Koffiedrinken, voor iedereen toegankelijk 10.00 - 11.00 uur info: 0299-748032<br />

Maandag: Dameskoor 13.45 - 15.45; info: 683025; Linedance 19.00 – 21.45 uur info: 020-<br />

8228471<br />

Dinsdag: In Balans (stoelgymnastiek) 10.45 – 11.45 uur info: 0299-820139; Linedance<br />

19.00 – 21.45 uur info: 020-8228471<br />

Woensdag: Meer Bewegen voor Ouderen 09.00 – 09.45 uur info: 0299-820139; Handwerk-<br />

en Creatiefgroep 14.00 - 16.30 uur info: 0299-690727; Koersbal 14.00<br />

– 16.30 uur info: 684411<br />

Donderdag: Dorpswandeling 1,5 km 10.30 uur; info: 748032; Biljarten voor senioren 13.00<br />

– 17.00<br />

Vrijdag: Klaverjassen en rummikubben 13.00 – 17.00 uur<br />

Inloopspreekuur WonenPlus, voor vragen over Welzijn, Wonen, Zorg en WonenPlus: donderdag<br />

van 9.00 - 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar op 0299-748032.<br />

Rolstoel en Scootmobiel: in de hal staan een rolstoel en scootmobiel. Deze kunt u lenen<br />

voor een dag of voor meerdere dagen. Neemt u hiervoor contact op met de receptie van zorgcentrum<br />

Mieuwijdt in Graft 088-5591100. Zaal huren? Zorgcirkel 088-5591100.<br />

Ander banknummer Stichting Beemster Hart Safe!<br />

Per abuis is in het bericht over de Stichting Beemster Hart Safe (vorige<br />

<strong>Binnendijks</strong>) een oud rekeningnummer opgenomen. Het juiste banknummer is:<br />

regiobank NL85 RBRB 0939 5159 62.<br />

Informatiebijeenkomst<br />

‘Beemster Agenda’<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Op uitnodiging van de Stichtingen<br />

Beemster Werelderfgoed (SBW) en<br />

Beemster Gemeenschap (BG), de<br />

initiatiefnemers, waren op woensdag<br />

1 februari vertegenwoordigers van<br />

Beemster organisaties uitgenodigd om<br />

het belang van De Beemster Agenda<br />

(nogmaals) onder de aandacht te<br />

brengen en een vervolgstap te zetten<br />

in de ontwikkeling hiervan.<br />

Het betreft een webprogramma waar alle<br />

(openbaar toegankelijke) activiteiten in de<br />

Beemster vermeld worden. Met een tweedelig<br />

doel: allereerst intern: organisaties<br />

kunnen in één oogopslag zien welke activiteiten<br />

op een bepaalde datum plaats vinden.<br />

Dat kan aanleiding geven voor een andere<br />

vereniging om hierbij wel of juist niet aansluiting<br />

te vinden met hun eigen activiteit. Het<br />

externe doel is om meer toeristische belangstelling<br />

te genereren voor de polder. De<br />

Agenda laat zien welk een veelheid en variëteit<br />

aan aantrekkelijke activiteiten plaats<br />

vinden in de droogmakerij. Het ligt in de<br />

bedoeling om zo een netwerk te creëren waar<br />

organisaties interactief deel van kunnen uitmaken.<br />

De Agenda is op dit moment bijvoorbeeld<br />

al te zien op de site van onder andere de<br />

BG, het HGB, de SBW en <strong>Binnendijks</strong> (www.<br />

<strong>Binnendijks</strong>.nu). Met een klik op de activiteit<br />

komen belangstellenden bij de oorspronkelijke<br />

bron van het bericht.<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!