Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

21. Rethink UU, De

21. Rethink UU, De Toekomst van de Academische Gemeenschap. Open brief aan het college van bestuur en de academische gemeenschap van de Universiteit Utrecht. 2015. 22. Teubner, T. Thoughts on the sharing economy. in Proceedings of the International Conference on e-Commerce. 2014. 23. Vrije Universiteit Brussel trekt naar de beurs, in De Standaard. 2015: Belgie. 24. Else Kooi Laboratory,. 2016 [cited 2016 april]; Available from: http://ekl.tudelft.nl/ EKL/Home.php. 25. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Samenwerking publiek - privaat. 2016 [cited 2016 april]; Available from: http://www.ocwincijfers.nl/wetenschap/ inhoud/universitair-onderzoek/samenwerking-innovatieve-bedrijven-enuniversiteiten. 26. Tilburg University, Het verschil maken. Strategisch plan 2014-2017. 2014. 27. Bentinck, S.A., Pleidooi voor de academische plek. Houd rekening met hoe mensen zijn. TH&MA, 2015. 5(15): p. 6-9. 28. Hassell, The future academic workplace. A literature review. 2014. 29. Stringer, L. and J. Ostafi, The Scientific Workplace of the future, in Corporate Real Estate Journal. 2015. p. 37-52. 30. De Been, I., WODI LABS BASISRAPPORTAGE EVALUATIE ERIBA WERKOMGEVING, Universieit Groningen. 2015, Center for People and Buildings. 31. Marcus, G., I. de Been, and E. Steenaart, WODI Labs: oriëntatiefase Deelrapport literatuurstudie en verslaglegging interviews 2013. 32. Young, E., University of the Future, A thousand year old industry on the cusp of profound change, E. Young, Editor. 2012, Ernst & Young. 33. Lowendahl, J.-M. Hype Cycle for Education, 2015. 2015. 34. van Est, R., et al., Werken aan de robotsamenleving, Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid, R.v. Est and L. Kool, Editors. 2015, Rathenau Instituut: Den Haag. p. 223. 35. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Onderzoekscapaciteit universiteiten. 2016; Available from: http://www.ocwincijfers.nl/wetenschap/ inhoud/universitair-onderzoek/onderzoekscapaciteit-universiteiten. 36. Maastricht University, Inspired by Quality. Strategic Programme 2012-2016. 2011? 37. European Commission. Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation. 2016 [cited 2016 april]; Available from: https://ec.europa.eu/ programmes/horizon2020/. 38. Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen 2013, Ministerie van Economische Zaken,: Den Haag. 39. Technische Universiteit Eindhoven, Where innovation starts. TU/e 2020 Strategisch plan. 2011. 106 Campus NL Investeren in de toekomst

Campus NL Investeren in de toekomst 107

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland