Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

110

110 Campus NL Investeren in de toekomst

Stap 3: campusstrategieën en projecten Deze stap verkent de strategische keuzes voor de toekomst van Campus NL. Bewust wordt hier ook gebruik gemaakt van methoden uit vorig onderzoek, zoals het hanteren van een drietal modelstrategieën (ABC) uit het promotieonderzoek (Den Heijer 2011) om meer grip te krijgen op de noodzakelijke investeringen in campus in de toekomst - die afhankelijk zijn van strategische keuzes - en niet op de feitelijke plannen die universiteiten hebben. Uitgangspunt was: “Meer aandacht voor strategische keuzes waarvoor alle universiteiten staan dan voor keuzes per universiteit”. Een stelling was ook dat elke campusstrategie een combinatie is van de model-strategieën, voor verschillende ruimtesoorten en op verschillende schaalniveaus (werkplek, gebouw, faculteit, universiteit). In dit hoofdstuk zal hierover uitgebreid worden gerapporteerd met (project)voorbeelden. De meer dan zestig geïnventariseerde campusprojecten (vanaf 2005) bieden daarvoor een fundament. Vanzelfsprekend zal de meeste aandacht uitgaan naar de recente projecten, omdat die projecten de transitie naar de campus van de toekomst symboliseren. 3.1 Modelstrategieën A, B en C - traditioneel, netwerk en virtueel Afgelopen tien jaar zijn op basis van zowel literatuuronderzoek als het bestuderen van campusplannen enkele stereotype modellen ontwikkeld die relatief extreme toekomsten beschrijven voor universiteit en campus (Chapman 2006; Worthington 2007; Perry et al. 2009). Literatuur en praktijkkennis kwam in die periode vooral uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar “campus planning” het meest geprofessionaliseerd was en waar netwerken van universiteiten (APPA en SCUP in de VS en AUDE in het VK) jaarlijks data en managementrapportages uitwisselden om te leren van elkaars “good and bad practices” via een indrukwekkende reeks van symposia, workshop en handboeken. Sinds 2006 zijn de modellen bij de Nederlandse universiteiten gebruikt om over strategische keuzes te discussiëren. Ook in het onderzoek “Naar een duurzame campus” (2010) waren ze een belangrijk fundament voor het bepalen van de ecologische footprint van de universiteit en campus. De kennis hierover werd in het proefschrift (2011) voorzien van campusvariabelen (m2, doelen, gebruikers en euro’s) en komt in dit hoofdstuk terug in de strategische keuzes. De ABC modelstrategieën in het kort Alvorens de modelstrategieën uitgebreid worden toegelicht, is het belangrijk deze alvast enkele uitgangspunten te introduceren: • model(strategie) A “traditioneel” - exclusief en territoriaal - koestert de kwaliteiten van de universiteit uit het verleden: de relatief gesloten campus, territorium voor een selecte elite van de slimste studenten en professoren, die de hiërarchie van de universiteit reflecteert door ruimte grotendeels toe te wijzen voor exclusief gebruik door één individu, groep of faculteit en die het academische erfgoed koestert, waar de mooiste plekken worden gebruikt door de belangrijkste mensen; • model(strategie) B “netwerk” - interactief en gedeeld - stelt de samenwerking, kennisuitwisseling en menging van doelgroepen centraal, doet de grenzen tussen faculteiten onderling en tussen studenten en docenten vervagen, stimuleert interactie en bevordert gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen (ten koste van territorium), waardoor ook de mooiste plekken gedeeld worden en dus door iedereen kunnen worden gebruikt; • model(strategie) C “virtueel” - plaatsonafhankelijk en individueel - doet de grenzen van de campus sterk vervagen en maakt dankbaar gebruik van de ICT Campus NL Investeren in de toekomst 111

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland