Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Thema 2 - de flexibele

Thema 2 - de flexibele leeromgeving (studieplekken, learning centres etc.) De trend van het creëren van een flexibele leeromgeving is al een decennium waar te nemen in de projectendatabase. Gebouwen met onderwijsruimte worden steeds vaker voor de hele universiteit gecreëerd en niet alleen voor bepaalde groepen of faculteiten. Eerder in dit hoofdstuk werd al aangegeven dat het delen van ruimte op de campus afgelopen decennia is begonnen met het centraal roosteren van collegezalen. Veel universiteiten hebben sinds die tijd geïnvesteerd in centrale voorzieningen, ook om alle studenten tegelijk beter te faciliteren met onderwijsfaciliteiten die aansloten op de nieuwste didactische modellen en die voorzien waren van de nieuwste audiovisuele mogelijkheden. Wageningen bouwt al tien jaar centrale onderwijsvoorzieningen Na het Forum-gebouw dat vanaf 2007 centrale huisvesting heeft geboden aan de Wageningse Bachelor-studenten, is Orion is een relatief nieuw onderwijsgebouw op dezelfde campus. Het in 2013 opgeleverde gebouw is het meest duurzame pand op de Wageningen campus en is gebouwd om de verwachte groei van de onderwijsvraag aan de universiteit op te kunnen vangen. Het gebouw bevat uitsluitend algemene voorzieningen zoals horeca, collegezalen, instructie- en practicumruimten. De collegezalen zijn flexibel ingedeeld, en kunnen gekoppeld worden tot een auditorium met bijna 800 zitplaatsen. bron: wur.nl, bewerkt Bijna alle universiteiten geven aan dat de vraag naar studieplekken bijna niet bij te houden is met aanbod. Hier treedt soms ook het probleem op dat de perceptie onder studenten is dat alles overvol is, terwijl er nog genoeg studieplekken op de campus beschikbaar zijn. Dit ruimtebeheerprobleem kan goed opgelost worden door betere, interactievere informatievoorziening. Onderwijsvoorzieningen worden dan ook steeds vaker centraal gepland en flexibel geroosterd. Het is belangrijk om hiervoor ook “smart tools” te gebruiken (zie ander campusthema) om goed te bewaken dat plekken niet alleen geserveerd worden in plaats van gebruikt. Centraal roosteren bespaart bovendien m2: voor centrale voorzieningen wordt vaker 1-3 m2 NO per student gebruikt, voor decentrale vaker vaker 3-6 m2 NO per student. figuur 51: onderwijsruimte in m2 nuttig oppervlak per student van de gebouwen in de projectendatabase, met University College LEI-7, Metaforum TUE-5 en West Horst UT-2 als referenties met een hoge waarden, respectievelijk 5,8 m2, 8,8 m2 en 8,5 m2 NO - NB deze hoge waarden kunnen anno 2016 lager zijn, als er (veel) inmiddels meer studenten dan gepland gebruik maken van deze gebouwen 126 Campus NL Investeren in de toekomst

Universiteiten hechten allemaal waarde aan het bieden van een fysieke, flexibele werkplek aan studenten, omdat het een positieve invloed heeft op het studierendement en de “community building”. De Open Universiteit is daarop geen uitzondering (zie tekstkader). Ook op andere campussen, zoals Tilburg, Rotterdam, Delft en Eindhoven zijn centrale onderwijsvoorzieningen in ontwikkeling of net opgeleverd. Andere universiteiten leggen meer nadruk op het creëren van nieuwe faculteitsgebouwen, omdat zij onderwijs en onderzoek in hetzelfde gebouw willen huisvesten om daartussen synergie te creëren. Het is een delicate balans tussen het efficiënt en effectief faciliteren van enerzijds onderwijs en anderzijds onderzoek, zonder daarbij studenten en wetenschappers te veel te scheiden op de campus. De meeste universiteiten maken hierbij een onderscheid tussen het huisvesten van de Bachelor-studenten (meer in centrale voorzieningen) en de Master-studenten (in nabijheid van wetenschappers en laboratoria). Studiecentra Open Universiteit bieden studenten (en medewerkers) een flexibele werkplek De Open Universiteit maakt vooral gebruik van studiecentra verdeeld over Nederland en België. Vaak wordt ruimte gehuurd bij één van de andere Nederlandse universiteiten - dit biedt mogelijkheid voor samenwerking of betere bezetting en benutting van bestaande ruimte. De Open Universiteit werkt ook samen met Vlaamse universiteiten zodat ook Belgische studenten aan de Open Universiteit kunnen studeren. De Vlaamse studiecentra behoren echter niet tot de OU organisatie. In de studiecentra maken de studenten tentamens en kunnen ze terecht voor begeleiding, studieadvies en voor deelname aan activiteiten. OU faciliteert bewust ook fysieke ontmoetingen tussen studenten - al of niet met een docent - omdat dit het studierendement blijkt te verhogen. bronnen: https://www.ou.nl/web/studeren/studiecentra en interview met OU In 2017 nieuw, centraal onderwijs- en zelfstudiecentrum op Tilburgse campus Naar verwachting wordt eind 2017 het nieuwe onderwijs & zelfstudiecentrum (OZC) van de Tilburg University opgeleverd, op de plaats van het oude Prisma gebouw. Het gebouw van ruim 11.000m2 wordt gerealiseerd om de studenten beter te faciliteren met onder meer collegezalen, studieplekken en een auditorium. Het gebouw is betrekkelijk laag, om te passen in de locatie. Om de grote verwachte populatie te huisvesten is het gebouw breed opgezet en is er veel gebruik gemaakt van transparante wanden en gevels. Het centrale auditorium is verdiept gelegen, waardoor de doorzichten in het gebouw niet worden verstoord. UvT-4 OZC (foto’s TiU + KAAN architecten) Campus NL Investeren in de toekomst 127

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
Gelijke onderwijskansen voor allochtonen Dag van het ... - UHasselt
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...