Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Thema 3 - nieuwe

Thema 3 - nieuwe faculteitsgebouwen In tegenstelling tot het vorige thema - centrale, flexibele onderwijsvoorzieningen - benadrukt dit thema juist de (menselijke) behoefte aan een thuisbasis met een eigen, uniek karakter. De thema’s sluiten elkaar niet uit: voor sommige onderwijsactiviteiten worden centrale voorzieningen getroffen, andere onderwijsactiviteiten worden bij voorkeur in eigen faculteitsgebouwen gehuisvest, dichtbij de professoren en wetenschappers en hun kantoren, labs en werkplaatsen. Soms worden Bachelor- en Master-studenten anders gehuisvest (centraal versus decentraal). Het volledig scheiden van onderwijs en onderzoek op de campus zou de ontmoetingskans tussen studenten en staf sterk verkleinen, met alle negatieve gevolgen van dien. Van oudsher behoren faculteitsgebouwen tot de grootste gebouwen van Nederland. Met een omvang van tienduizenden m2 bruto vloeroppervlak - en vaak meer dan 40.000 m2 - zijn alleen rijksgebouwen van ministeries in Den Haag en hoofdkantoren van multinationals vergelijkbaar groot. De grootste, recente gebouwde faculteitsgebouwen op campus NL Van de recente nieuwbouwprojecten zijn het T-gebouw (EUR-2) en het Huygensgebouw (RU-2) met beide ongeveer 50.000 m2 en vooral het FNWI gebouw (UvA-2) met 70.000 m2 het grootst. Het T-gebouw (zie foto in het midden) omvat alleen al een parkeergarage van 13.000 m2. figuur 52: omvang van campusprojecten is aanzienlijk: universiteitsgebouwen behoren (al decennia) tot de grootste gebouwen van Nederland 128 Campus NL Investeren in de toekomst

Door de groei van Nederlandse universiteiten - en de sterke groei van bètafaculteiten - zijn ook recentere, nieuwe faculteitsgebouwen groot (zie ook figuur 52): faculteiten willen in die massa “eigen thuisbases” hebben, omdat de “campus community” te groot wordt om nog als één familie te voelen. Faculteitsgebouwen worden beschouwd als strategische eigendom. Zeer grote gebouwen zijn namelijk alleen al door hun omvang incourant, Dit is ongeacht de specifieke functiemix en de locatie op de campus zijn grote faculteitsgebouwen alleen al om hun omvang relatief incourant, Niet veel andere organisaties hebben een dergelijk omvangrijke ruimtebehoefte en alleen (onder)verhuur aan meerdere gebruikers of transformatie naar bijvoorbeeld woningen zijn alternatieven die vaak extra investeringen vragen. Dit betekent dat deze faculteitsgebouwen op de lange termijn tot het strategisch eigendom (moeten) behoren. Flexibel en bijzonder energiezuinig nieuw TU/e faculteitsgebouw Eind 2014 is het nieuwe onderkomen van de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering van de TU Eindhoven - genaamd FLUX - gerealiseerd (ongeveer 24.000 m2 bvo). Door het samenbrengen van de twee faculteiten kunnen onderwijsruimtes en laboratoria gedeeld worden en worden deze beter benut. Het gebouw is gebouwd met een warmte-koude-opslag en is bijzonder energiezuinig, wat heeft geleid tot een significante daling in het gasverbruik. In het gebouw is veel gebruik gemaakt van transparante wanden om een zo open mogelijk karakter te bieden en samenwerking te stimuleren. Naast onderwijszalen en practicumruimtes zijn in het gebouw ook 50 labruimtes te vinden en een kleine supermarkt. TUE-6 FLUX - bron: TU Eindhoven + Architectenstudio HH Nieuw faculteitsgebouw combineert zeer specifiek met flexibel In 2016 is het nieuwe faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. Het gebouw bestaat uit twee vleugels, welke opgebouwd zijn rond een patio en samen komen in de gebouwhoge centrale hal. Vanuit dit atrium zijn alle onderwijs- en onderzoeksruimtes te bereiken. In het ontwerp heeft de combinatie van flexibiliteit en soms zeer specifieke faciliteiten, zoals trillingsarme vloeren (tot VC-F) centraal gestaan. Het gebouw is vier verdiepingen hoog, waarbij de laatste verdieping is gereserveerd voor de technische installaties van het gebouw. Het ontwerp is als een van de eerste universiteitsgebouwen van Nederland volledig in BIM ontworpen. TUD-4 TNW - bron: TU Delft + Ector Hoogstad Architecten Thema 4 - state-of-the-art laboratoria Laboratoria zijn doorgaans onmisbaar voor onderzoek, maar leggen ook een aanzienlijk beslag op de universitaire (huisvestings)middelen. Afgelopen jaren zijn de kosten ook nog eens toegenomen door de strengere veiligheidseisen en de organisatie die nodig is om deze te bewaken en door (snel veranderende) functionele eisen. De functionele levensduur van installaties is ook korter geworden, onder invloed van steeds kortere tijdshorizon van onderzoeksprojecten. Wat de onderzoeksthema’s over vijf of tien jaar zijn, wordt als grote onzekerheid beschouwd. Campus NL Investeren in de toekomst 129

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Dairy Campus waar staan we nu?
december 2010 - Nuffic Transfer
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
voor de pdf - Nuffic Transfer
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa