Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Het besef dat

Het besef dat laboratoria dure onderzoeksmiddelen zijn en dat de bouw of verbouw ervan zorgvuldig moet worden afgewogen, is bij staf steeds meer aanwezig. Er is dan ook steeds meer draagvlak voor delen van laboratoria. Gezien de relatief (zeer) hoge investeringskosten en exploitatielasten (onderhoud, energie & water, schoonmaak) is het van belang dat de kosten per m2 worden “terugverdiend” met voldoende baten per m2. Die kunnen het makkelijkst worden verhoogd door de bezetting en benutting van de laboratoria te verbeteren. Dit kan door gezamenlijk gebruik, wat steeds vaker gebeurt op de campus. Voorheen was er meer weerstand van wetenschappers tegen het delen - of langere afstanden afleggen tot - hun labs, maar het sneuvelen van diverse labprojecten op kostengronden heeft onderzoekers bewust gemaakt van de afweging: het is vaak “kiezen tussen delen of niets” (naar “to share or not to be” in proefschrift Den Heijer 2011). figuur 53: instemmende reacties (3 juni 2016) op de stelling “dat de kosten per m2 lab toenemen” figuur 54: top 3 van de trends (volgens respondenten op 3 juni) “die de vraag naar labs het meest beïnvloeden” Laboratoria in TU/e gebruik en niet in eigendom - een nieuw business model In interviews werd vaak aangegeven dat de steeds veranderende onderzoeksthema’s de vraag naar laboratoriaruimte het meest beïnvloeden. Dit werd bevestigd tijdens de discussie op 3 juni 2016. Ook de samenwerking met andere universiteiten en gerelateerde bedrijven of organisaties (bijvoorbeeld academische ziekenhuizen) zorgt ervoor dat de universiteit niet alles zelf hoeft te faciliteren, wat ook blijkt uit een aantal recente projecten op campus NL (zie tekstboxen). Verder is opvallend dat de digitalisering wordt genoemd, die een deel van de labs kan vervangen. De praktijk op campus NL laat echter ook zien dat veel onderzoek nog steeds een fysieke testomgeving vraagt, naast de via software gesimuleerde proefopstellingen. Digitalisering heeft dus geen (hele) grote invloed op de vraag naar fysieke laboratoria. Wel is de vraag naar opslagruimte door het gebruik (op grote schaal) van digitale bronnen afgenomen. Desalniettemin genereert het aanbod van opslagruimte doorgaans de vraag. Het effectiever gebruik van fysieke opslagruimte is nog een mogelijkheid om de campus komende jaren beter te benutten. Hoewel niet in eigendom van de Technische Universiteit Eindhoven is DIFFER een voorbeeld van nieuwe partijen die zich een weg weten te banen naar de Nederlandse universiteitscampus. DIFFER is een fundamenteel onderzoekslaboratorium naar energie en bevat zeer specifieke laboratoria en experimenteerruimten met een hoog en specifiek installatieniveau. Een bijzonder aspect aan het gebouw is de uitdaging de gebruikers van het pand samen te brengen. Door het gebruik van vides en hoge lounge ruimtes - welke ook in de stedenbouwkundige as liggen - wordt de ontmoeting gestimuleerd. DIFFER is het eerste laboratoriumgebouw in Nederland voorzien van een BREEAM Excellent certificaat, waar driedubbele beglazing en benutting van het dakoppervlak voor PV-cellen een grote bijdrage aan levert. TUE-7 DIFFER 130 Campus NL Investeren in de toekomst

figuur 55: hoewel de twee duurste gebouwen in deze grafiek state-of-the-art laboratoria zijn, is er geen duidelijk patroon te zien dat laboratoria veel hogere investeringskosten hebben dan andere typen gebouwen - de mediaan is ongeveer 2300 euro per m2 (alle projecten geïndexeerd naar prijspeil 2015) O|2 als instellingsoverstijgend Amsterdams “labhotel” voor VU, UvA en VUmc Het gebouw voor Human Health & Life Sciences op de VU Campus in Amsterdam is een van de eerste gebouwen in academisch Nederland dat is ontwikkeld voor een instellingsoverstijgend onderzoeksthema: Human Life Sciences. Sinds januari 2016 werken hier wetenschappers van de VU, de UvA en VUmc aan maatschappelijke vraagstukken in een mix van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. In het gebouw maken onderzoekers gebruik van een state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur waarbij ook samenwerkingspartners en commerciële partijen kantoor- en laboratoriumvoorzieningen kunnen huren (labhotel). In het gebouw zijn naast een grote hoeveelheid biochemische labs ook synthese labs, een radionucliden lab en een MLIII lab. Dit betekent dat er mag worden gewerkt met veroorzakers van niet-dodelijke ziekten. Gezamenlijke investeringen in kostbare onderzoeksapparatuur voor collectief gebruik zorgt voor het efficiënt en effectief benutten van onderzoeksgelden. Het ‘op-koffie-automaat-afstand-van-elkaar-werken’ stimuleert kennisuitwisseling en laagdrempelige samenwerking. Voor ingebruikname werd gerekend op een gebruikerspopulatie van ongeveer 750 onderzoekers en 100 Masterstudenten. Het nieuwe gebouw van ongeveer 33.000 m2 is zo duurzaam mogelijk ontwikkeld. De laboratoria hebben een hoge mate van flexibiliteit. De koeling geschiedt met water uit de Nieuwe Meer en de overige energie komt van het Energiecentrum VU/VUmc. Het gebouw heeft een groen sedumdak, wat water opneemt en isolerend werkt. Het pand heeft door de constructie veel binnenvallend daglicht en dit geeft besparing op kunstmatige verlichting. O|2 voor VU, UvA, VUmc - voor meer info: http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/campus/ontwikkeling/labtoren/ Healthy ageing campus in Groningen Rijksuniversiteit Groningen (her)ontwikkelt in publiek-private samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), industrie en ondernemers (MKB) en lokale en regionale overheden een “healthy ageing campus”. In deze zogenaamde “triple helix” organisatie (universiteit, overheid en bedrijfsleven) maken onderzoekers, artsen, ondernemers en start-ups gezamenlijk gebruik van faciliteiten en werken ze samen aan innovatie. https://www.healthyageingcampus.nl/business/campus-value (vertaald uit het Engels) Campus NL Investeren in de toekomst 131

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
2010 - Tilburg University
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Het professoraat anno 2016
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
dewerker uffeur - Universiteit Gent
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
dulair m - Open Universiteit Nederland