Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Projecttype 9

Projecttype 9 (campusbreed) - inzet smart tools Universiteiten zetten in toenemende mate “smart tools” in voor beter ruimtegebruik en hogere tevredenheid. Doel is een betere allocatie van ruimten door middel van zelfsturing gebruikers. Steeds meer universiteiten maken gebruik van de technologische ontwikkelingen - “smart tools” - om via WiFi, bluetooth en andere sensoren beter te meten waar gebruikers wel en niet zijn op de campus (omdat roosters en reserveringen vaak meer zeggen over gepland gebruik dan over daadwerkelijk gebruik). Op basis van “big data” over het werkelijk gebruik kunnen gebruikers - bijvoorbeeld via Apps op hun smartphone - beter navigeren naar beschikbare studieplekken of leegstaande vergaderruimten op de campus. De inzet van “smart tools” kan niet alleen zorgen voor efficiënter en effectiever gebruik van ruimte, maar kan ook de tevredenheid van gebruikers bevorderen, omdat die meer zelfsturing hebben bij het vinden van de meest geschikte ruimte voor hun activiteiten. De inzet van smart tools kan zich in de campusmodellen A, B en C anders uiten: A B C tools om beter beeld van daadwerkelijk gebruik van bijv. vergaderzalen te krijgen om “onbenutte reserveringen” te voorkomen en bestaande ruimte beter te benutten technologische innovaties: bestaand gebruik voor minder energie betere bezetting, benutting van bestaande, meer delen, gedragsverandering veel minder m2 Steeds meer toepassing “smart tools” op Campus NL Het “Smart campus tools” onderzoek - dat parallel aan het Campus NL onderzoek is uitgevoerd door de TU Delft in 2016 - is gestart naar aanleiding van een probleem dat bekend is voor zowel campus gebruikers als campus managers: gereserveerde maar (deels) ongebruikte of onderbenutte ruimte. Gebruikers zijn geregeld op zoek naar een studie, werk- of vergaderplek, maar alle plekken lijken bezet: zalen zijn ingeroosterd voor een college en werkplekken zijn geclaimd met boeken op tafel of een jas over de stoel. Grote delen van de dag zijn ze echter niet in gebruik. De analogie met het ‘handdoekje leggen’ bij het zwembad (zie foto) geeft dit probleem goed weer: “gereserveerd maar ongebruikt” is een grote ergernis in geval van ruimteschaarste. Zo ontstaat er bij studenten en docenten een vraag naar meer ruimte, terwijl de campusmanagers tegelijkertijd weten dat de beschikbare ruimten niet volledig gebruikt worden. Het lijkt erop dat smart tools een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van voorgenoemd probleem en daarmee van toegevoegde waarde voor verschillende stakeholders op de campus. Door gebruikers te helpen bij het boeken of het vinden van een ruimte kunnen zij in de huidige situatie de beschikbare ruimte beter gebruiken. Door de facilitair- en vastgoedmanagers te voorzien van (real-time) data over het werkelijke gebruik van verschillende ruimtetypen op de campus, worden zij geholpen in de besluitvorming over toekomstige investeringen. Anno 2016 gebruiken de Nederlandse universiteiten al meer dan 26 “smart tools”; deze zijn voornamelijk gericht op het effectiever gebruiken van ruimte op de campus. Meer over dit onderzoek is te lezen in het rapport “Smart campus tools” dat in september 2016 is gepubliceerd. Voor meer info: campusNL.bk.tudelft.nl 136 Campus NL Investeren in de toekomst

Projecttype 10 (campusbreed) - verduurzaming campus Duurzaam gebouw in techniek en flexibel gebruik op de Wageningen campus Orion is een onderwijsgebouw van Wageningen University. Het in 2013 opgeleverde gebouw is het meest duurzame pand op de Wageningen campus en is gebouwd om de verwachte groei van de onderwijsvraag aan de universiteit op te kunnen vangen. Het gebouw bevat uitsluitend algemene voorzieningen zoals horeca, collegezalen, instructie- en practicumruimten. De collegezalen zijn flexibel ingedeeld, en kunnen gekoppeld worden tot een auditorium met bijna 800 zitplaatsen. In de realisatie van Orion heeft duurzaamheid een grote rol gespeeld. De meest intensief gebruikte ruimten liggen aan de gevels met de minste zonbelasting en fotovoltaïsche cellen in het dak leveren een deel van de energiebehoefte. WU-5 Orion in 2008 werden door alle NL universiteiten convenanten getekend om energieverbruik en CO2 emissie op de campus terug te dringen met 30% in 2020 (en een ambitie van 50% in 2030). In de meeste campusplannen is duurzaamheid een expliciet thema, bij de meeste campusprojecten een belangrijk criterium. Veel nieuwbouwprojecten voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen, wat blijkt uit de energielabels en BREEAM-normeringen. Vanzelfsprekend wordt innovatie gezocht in technologische ontwikkelingen, zowel op campusniveau (energieopwekking, energieopslag, geothermie etc.) als op gebouwniveau in gevels, installaties en inrichting. Daarnaast is flexibiliteit in gebruik een belangrijk thema: het verlengen van zowel de technische als functionele levensduur van gebouwen. Uitgangspunt bij transformaties van verouderde gebouwen is dat de (duurzame) herinvestering wordt terugverdiend met lagere exploitatiekosten (inclusief energielasten). In de volgende tekstboxen zijn voorbeelden te vinden van technologische innovaties, nieuwe business models en manieren om energie-efficiënter gedrag bij gebruikers te bevorderen. Leasen van gevels - test voor het bereiken van duurzame campus(management)innovatie Bij dit “Façade leasing” pilotproject op de TUD campus worden niet alleen gevelinnovaties getest zoals geïntegreerde koeling, slimme zonwering, energieopslag en onderhoudsarme beplanting, maar worden ook verkenningen gedaan naar nieuwe samenwerkingsvormen tussen de gevelindustrie en gebouweigenaren zoals TU Delft. Het gebouw voor de Façade Leasing pilot is representatief voor universiteitsgebouwen uit de jaren 60 en 70 die technisch en functioneel verouderd zijn. Vele universiteiten zoeken naar slimme oplossingen om een gezonde, comfortabele en inspirerende werkplek te creëren voor hun studenten en staf. Het Façade leasing-project verkent nieuwe business modellen die een prestatie leveren – bijvoorbeeld een prettiger binnenklimaat voor gebruikers – in plaats van alleen een product. Tegelijkertijd worden nieuwe producten (en processen) ontworpen om bij te dragen aan de circulaire economie, inclusief hergebruik van componenten en materialen. Voor meer informatie: http://www.tudelft.nl/facadeleasing Verduurzaming wordt ook sterk beïnvloed door het gedrag van gebruikers en hun bereidheid om efficiënter met middelen, zoals ruimte en papier om te gaan. Dit leidt ook tot minder behoefte aan fysieke opslagruimte. Naast de technologische innovaties is de flexibiliteit van de gebruiker - de zogenaamde organisatorische flexibiliteit - de belangrijkste invloed op een duurzame campus. De bereidheid van gebruikers om faciliteiten te delen is de meest duurzame campusstrategie. figuur 58: respondenten 3 juni geven aan dat digitalisering de vraag naar opslagruimte zou moeten verlagen, maar tegelijkertijd bepaalt het aanbod de vraag op de hedendaagse campus (de hoeveelheid archief wordt bepaald door de beschikbare bergruimte) Campus NL Investeren in de toekomst 137

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
Gelijke onderwijskansen voor allochtonen Dag van het ... - UHasselt
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto