Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Strategische keuzes voor

Strategische keuzes voor de campus (brug tussen stap 3 en 4) 3.27 De tien campusthema’s uiten zich anders in verschillende campusmodellen ABC: hoe de campusthema’s worden vertaald in concrete campusprojecten hangt af van de strategische keuzes die universiteiten maken ten aanzien van territorialiteit (eigen versus gedeelde voorzieningen) en virtualiteit (activiteiten op of buiten de campus), samengevat in de ABC modellen. Op de vorige bladzijde is in tabel 4 te zien hoe de tien campusthema’s zich anders (kunnen) uiten in model A, model B of model C. 3.28 Campusstrategie afgestemd op dynamische toekomst: de onzekerheden in de context van universiteiten vragen om flexibiliteit, maar hoeven er niet voor te zorgen dat de hele campus flexibel is. Uit de meeste campusstrategieën blijkt dat universiteiten kiezen voor een combinatie van de ABC modellen en daarmee voor een mix van strategisch bezit en flexibele huisvesting, al of niet zelf in eigendom. Daarmee combineren ze gebouwen met specifieke en unieke eigenschappen, passend bij het onderwijs- en onderzoekskarakter van de universiteit en de (historische) waarden die ze willen uitdragen, met meer generieke voorzieningen die “on demand” kunnen worden ingezet. In het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste afwegingen voor de huisvestingsopgave toegelicht op basis van een aantal strategische keuzes voor een combinatie van voorgenoemde tien campusthema’s en drie campusmodellen, zoals in voorgaande tabel geïllustreerd. 144 Campus NL Investeren in de toekomst

Campus NL Investeren in de toekomst 145

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
dulair m - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk