Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

148

148 Campus NL Investeren in de toekomst

Stap 4: managementinformatie In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de vorige stappen samengevoegd om te beredeneren voor welke huisvestingsopgave de universiteiten staan om onderwijs, onderzoek en valorisatie zo goed mogelijk te (blijven) ondersteunen. Ook wordt gereflecteerd op het belang van (het verzamelen van) goede managementinformatie over de campus. 4.1 Huisvestingsopgave voor Campus NL De campus wordt steeds meer beschouwd als bedrijfsmiddel dat bijdraagt aan de prestaties van de universiteit. De bijdrage van de huisvestingsopgave aan de onderwijs-, onderzoeks- en valorisatiedoelstellingen staat daarbij centraal, zoals in hoofdstuk 1 reeds toegelicht. Het gaat daarbij om het zo goed mogelijk faciliteren van de activiteiten van mensen en het bijdragen aan een productieve werkomgeving, een duurzame campus waar efficiënt met middelen (energie, ruimte en geld) wordt omgegaan en die past bij zowel de academische historie als de innovatieve ambities voor de toekomst. Doelstellingen vanuit strategisch, financieel, functioneel en fysiek perspectief zijn daarin te herkennen. In figuur 59 zijn deze doelstellingen terug te vinden en voor dit hoofdstuk voorzien van “schuifjes”: in hoeverre dragen bepaalde keuzes in de huisvestingsopgave in positieve (+) of negatieve (-) mate bij aan bepaalde universiteitsdoelstellingen? Van een aantal varianten van de huisvestingsopgave wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke gevolgen zij hebben voor de universitaire doelstellingen, zodat kosten en waarde van bepaalde campusbeslissingen tegelijk worden beschouwd. figuur 59: doelstellingen campusmanagement (uit hoofdstuk/ stap 1), voorzien van “schuifjes” om in dit hoofdstuk de impact van de huisvestingsopgave op universiteitsdoelen - positief of negatief - weer te geven; als voorbeeld is ingevuld de “nulvariant” (“niets doen”) waarbij de kosten worden verlaagd, maar diverse doelen negatief worden beïnvloed (bijvoorbeeld hogere bedrijfsrisico’s en lagere gebruikstevredenheid bij het uitstel van investeringen Campus NL Investeren in de toekomst 149

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
2010 - Tilburg University
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Het professoraat anno 2016
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
dewerker uffeur - Universiteit Gent
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
december 2010 - Nuffic Transfer