Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

4.16 Het kwantificeren

4.16 Het kwantificeren van de waarde van de universiteit/campus voor de stad/regio is belangrijk om met stakeholders in stad/regio te kunnen samenwerken en cofinancieren: de meeste (universiteits)steden concurreren op het behoud van talent en jonge mensen om het demografisch, socio-economisch en cultureel profiel te waarborgen, het aantrekken van kennisintensieve bedrijven om hun werkgelegenheid te bewaken of laten groeien, zowel voor hoog- als laagopgeleiden, en levendige campussen (het liefst geïntegreerd met de binnenstad) die de stad verrijken. Een investering in de campus is allang niet meer (alleen) een investering in een gebouw voor faculteit X of universiteit Y, het is een investering in een kennisstad of -regio en in Nederland kennisland. 4.17 Vergelijk de studentenstad eens met een stad van gelijke omvang zonder universiteit: een aantal bestuurders en campusdeskundigen geven aan dat het goed zou zijn om een universiteitsstad eens te vergelijken met een stad van vergelijkbare grootte zonder universiteit (of een stad die ooit een universiteit had). Het verschil is een indicatie voor de toegevoegde waarde van een universiteit voor een stad. Het is verstandig om investeringen in de campus ook aan die waarde te relateren in samenwerking met vertegenwoordigers van de stad. Vervolgonderzoek dient ook zich te richten op het verder kwantificeren van die externaliteiten, omdat die ook een legitimatie zijn van de investeringen in campus NL. figuur 68: tijdens de inputbijeenkomst van 3 juni - en tijdens de interviews - liet een groot deel van de respondenten weten dat het steeds moeilijk wordt om aan te geven wat het ruimtegebruik is en welke baten en kosten gerelateerd moeten worden aan welke m2 4.18 Campusmanagement is steeds moeilijker te benchmarken anno 2016: er is geen exclusief eigendom, gebruik en beheer van één universiteit. Maar dat is ook goed teken: de campus is steeds meer een “place to share”, met een maatschappelijke functie en een sterke relatie met de industrie. 4.19 Universiteiten onderschrijven het belang van periodiek vastleggen van campusdata en het vergelijken van campusstrategieën: voor de professionaliteit van de afzonderlijke huisvestingsafdelingen van universiteiten wordt gemeenschappelijke managementinformatie van groot belang geacht. Campusdata zou (nog) meer onderdeel kunnen worden van “institutional research”. Netwerken als het DFB en HOI, waarin de directeuren faciliteiten of huisvesting zich verenigen, spelen daarin al jarenlang een rol. 160 Campus NL Investeren in de toekomst

Bijlagen inleiding Stap 1. campus NL in cijfers Stap 2. trends en de veranderde context Stap 3. campusstrategieen en projecten Stap 4. managementinformatie bijlagen Campus NL Investeren in de toekomst 161

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland