Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Paginagrote foto’s p10

Paginagrote foto’s p10 p36 p70 p108 p113 p146 p187 BK city, faculteitsgebouw Bouwkunde, TU Delft (foto: AdH) Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG), Universiteit Leiden (foto: AdH) O|2 onderzoeksgebouw, Vrije Universiteit Amsterdam (foto: campus research team) atrium van nieuw Polak gebouw, Erasmus Universiteit Rotterdam (foto: AdH) MESA + NanoLab, Universiteit Twente (foto: campus research team) uitzicht op Woudestein campus EUR, vanuit Erasmus Paviljoen (foto: AdH) binnenplaats van gebouw University College Maastricht, een voormalig klooster (foto: AdH) Definities, afkortingen en normen afkorting naam voluit en/of definitie HOI Huisvestingsoverleg Instellingen – bestaat sinds de jaren 90 – directeuren vastgoed (of hun vertegenwoordigers) van alle 14 universiteiten DFB Directeuren Facilitair Beheer: facilitair directeuren (of hun vertegenwoordigers) van alle 14 universiteiten CFA Commissie Financiële Aangelegenheden: ambtelijk overleg van de financieel directeuren van de 14 universiteiten SGF Stuurgroep Governance & Financiën AB Algemeen Bestuur, bestaande uit de voorzitters van de 14 universiteiten CvB College van Bestuur, voor dit onderzoek vaak alleen de CvB-leden/portefeuillehouders Huisvesting en Vastgoed VSNU Vereniging van Universiteiten OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap BVO bruto vloeroppervlak (voor definitie: zie volgende bladzijden) VVO verhuurbaar vloeroppervlak NO nuttig oppervlak fte fulltime equivalent (gebruikt voor personeel, soms ook voor studenten) TCO total costs of ownership (omvat alle facilitaire kosten volgens NEN 2748) KPI key performance indicator EUR LEI OU RU RUG TiU TUD TUE UM UT UU UvA VU WUR MBO HBO WO Erasmus Universiteit Rotterdam Universiteit Leiden Open Universiteit Radboud Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen Tilburg University Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Maastricht Universiteit Twente Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Wageningen University & Research middelbaar beroepsonderwijs hoger beroepsonderwijs wetenschappelijk onderwijs 166 Campus NL Investeren in de toekomst

Toegepaste normering campus- en gebouwoppervlak bron: NNI, Nederlands Normalisatie-instituut, bewerkt ruimtesoorten, kleuren gekoppeld aan oppervlaktenormering NEN 2580 hierboven groen = nuttig oppervlak (NO), geel = netto – nuttig (NVO – NO) rood = bruto – netto (BVO – NVO) uitsplitsing categorieen I en N A B C D E Sanitaire ruimte Berging / stalling Bergruimte Bergruimte speciaal Kantoorruimte I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I Laboratorium high-tech Laboratorium low-tech Werkplaats Patient behandelruimte Dierverblijfruimte Sportaccommodatie Overige specifieke ruimte Specifieke ruimte F Ondersteunende ruimte W Woonfunctie G H I W N Restauratieve ruimte Onderwijsruimte Specifieke ruimte Woonfunctie Niet nuttig / Tarra N1 N N2 N3 N N N N N Installatie-oppervlak MER/SER ruimte Verticaal verkeersoppervlak Horizontaal verkeersoppervlak Statische bouwdelen Niet statische bouwdelen Lager dan 1,5 meter Niet te benoemen oppervlak Niet nuttig / Tarra Campus NL Investeren in de toekomst 167

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Dairy Campus waar staan we nu?
december 2010 - Nuffic Transfer
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
voor de pdf - Nuffic Transfer
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa