Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Gehanteerd

Gehanteerd “Interviewprotocol” voor 14 interviews met universiteiten De vragen hieronder zijn voorbeeldvragen ter illustratie – vanzelfsprekend kan tijdens het interview de tijd anders verdeeld worden en hebben de geïnterviewden invloed (gehad) op de tijdsduur of invulling. max 10’ - introductie / voorstellen aanwezigen max 20’ - stap 1 – bespreking voorraaddata (opgestuurd medio maart) – BIJLAGE A (Excel file) • Medio maart is een Excel bestand toegestuurd waarop de huidige voorraad aangegeven kan worden. In hoeverre bent u er in geslaagd deze reeds in te vullen? • Indien nodig, kan de voorraaddata uitgebreid besproken worden, waarbij met name de conditiescore van belang is. • Eventueel kunnen we dit deel van het interview verplaatsen naar het eind, als we weten hoeveel tijd er over is. max 20’ - stap 2 – ontwikkelingen die campus(management) het meest beïnvloeden • Stap 2 van het interview gaat in op de ontwikkelingen die invloed hebben op de campus. Welke ontwikkelingen ziet u die veel invloed hebben op het managen van de campus of bijzondere effecten hebben op de te realiseren campus van de toekomst? • Gegeven de ontwikkelingen, heeft u concrete voorbeelden van de impact hiervan op uw campus/ onderwijs? • … max 25’ - stap 3a – combinatie van toekomstmodellen (ABC – zie BIJLAGE B), met voorbeelden • Hoe zou u uw huidige universiteit verdelen over de 3 toekomstmodellen? • Waar ziet u uw universiteit het liefst in de toekomst? • Welk ruimtegebruik, investeringsniveau, afschrijvingstermijn en ambities horen daarbij? • … max 20’ - stap 3b – evaluatie recente projecten + toelichting nieuwe projecten – BIJLAGE C • De afgelopen jaren zijn er een aantal projecten opgeleverd en zijn nieuwe projecten gestart, zie onder andere bijlage B. Heeft u specifieke projecten waarvan u zegt dat deze heel erg bij een van de toekomst modellen past? • Welk (relatief) nieuw project is het meest geslaagd en waarom? • Zijn er projecten die de strategische keuzes van uw universiteit illustreren? • Vinden er nieuwe samenwerkingen plaats met andere partijen? welke (soort) partij en wat is aard van samenwerking? (samen ontwikkelen, samen beheren, gedeeld eigendom?) • … max 15’ - stap 4 – relatie tussen campus en universiteitsdoelen/middelen • Heeft u voorbeelden waarbij (de goede/slechte kwaliteit van) de campus een positieve of negatieve weerslag had op de prestaties van de universiteit? • Kunt u dit in geld uitdrukken (orde van grootte: tienduizenden, honderdduizenden…) of in stijgende/dalende studentenaantallen, onderzoeksoutput etc.? max 5’ max 5’ - extra documentatie, fotodatabase of ander beeldmateriaal? • Voor het rapport hebben wij gebruik gemaakt van een aantal bronnen (zie “Overzicht gebruikte bronnen”). Is dit de meest recente versie van een strategisch document voor uw universiteit? • Heeft u een database met foto’s of ander beeldmateriaal beschikbaar die wij kunnen gebruiken voor het rapport? • … - afronding 170 Campus NL Investeren in de toekomst

Projectendatabase (foto-overzicht) Deze meeste projecten zijn eerder beschreven in onderzoekspublicaties, 40 projecten in de dissertatie van Den Heijer (2011) en 17 recentere projecten in een onderzoeksrapport uit 2013 - zie lijst met bronnen voor literatuurverwijzingen. LEI-6 LEI-5 LEI-4 UU-7 RUG-7 RUG-6 TUD-3 VU-4 UvT-3 TUE-5 OU-1 LEI-3 UU-4 UU-5 UU-6 UvT-2 UvA-4 LEI-7 LEI-8 VU-3 TUD-5 VU-2 WU-3 UvA-2 WU-4 UvA-3 WU-5 TUE-6 TUE-7 TUD-4 TUD-6 UvT-4 UT-4 UU-3 WU-2 RUG-2 RU-2 TUE-2 RU-1 LEI-2 UM-2 RUG-3 RUG-5 EUR-3 TUE-4 TUD-2 LEI-1 TUE-3 UU-1 RUG-1 UT-1 UT-2 UM-3 RUG-4 EUR-1 UvA-1 TUD-1 TUE-2 EUR-2 UvT-1 WU-1 UM-1 UU-2 VU-1 UT-3 Campus NL Investeren in de toekomst 171

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Dairy Campus waar staan we nu?
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...