Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Aanpakken wil niet

Aanpakken wil niet zeggen dat er altijd sprake is van sloop en nieuwbouw. Anderzijds doen bij renovatie en transformatie van gebouwen in een dergelijke slechte conditie de kosten niet onder voor die van nieuwbouw (wat uit projectreferenties blijkt). Om van een dergelijke projectmatige investeringsopgave te komen tot de huisvestingslasten als in de jaarrekening moeten afschrijving en huuropbrengsten nog worden meegerekend. De basisvariant is dus de variant, waarin tenminste de achterstand in kwaliteit wordt ingelopen. Er is ook nog een 0-variant voorstelbaar, namelijk “niets doen”. In de eerste drie rijen wordt in de hiernavolgende tabellen de fasering van de aanpak van de gebouwen met (zeer) slechte en matige conditie benoemd. Vervolgens twee rijen waarin de voorraad wordt gespecificeerd naar (zeer) slecht, te koppelen aan de hogere exploitatielasten en de voorraad met normale exploitatielasten. De totale voorraad (4,4 mln m2 bvo) blijft in deze basisvariant tot 2035 ongewijzigd. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De (hoge) exploitatielasten lopen in deze pre-basisvariant onverminderd door, maar door de afnemende afschrijving loopt het percentage huisvestingslasten ook langzaam terug. De inconsequentie in deze variant is dat het toenemend risico op afnemende waardering door gebruikers, maar ook disfunctioneren en (zware) calamiteiten niet worden benoemd. Uit interviews met universiteiten blijkt dat “niets doen” geen optie is. In de basisvariant wordt in dit model eerst de zeer slechte voorraad aangepakt, vervolgens de slechte en de matige voorraad. Als plan van aanpak zou het wat merkwaardig zijn om te veronderstellen dat in 2016 nog 1/3 van die zeer slechte voorraad kan worden aangepakt, maar dit is een theoretische weergave van een proces waar de universiteiten al mee zijn begonnen. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016