Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

organisaties van de

organisaties van de universiteiten als van de bouwindustrie. Voor de modellering is een maximum van 100.000 m2 aangenomen. Meer is wellicht mogelijk, maar een dergelijk grote vraag zal ook in een prijsopdrijvend effect kunnen resulteren. Met dit volume kan de aanpak van (zeer) slecht in 2022 zijn voltooid en is dat ook het laatste jaar waarin nog met de voorraad met hogere exploitatielasten wordt gerekend. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De metrage waarin deze groei is geschetst laat zien dat met een 1%-groeiscenario het toe te voegen volume met de helft wordt vermeerderd, bovenop het vervangingsscenario. Door de toevoeging loopt de voorraad waarover de standaard exploitatielasten worden berekend en dus de totale voorraad ook toe. in miljoen € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
2010 - Tilburg University
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk