Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

organisaties van de

organisaties van de universiteiten als van de bouwindustrie. Voor de modellering is een maximum van 100.000 m2 aangenomen. Meer is wellicht mogelijk, maar een dergelijk grote vraag zal ook in een prijsopdrijvend effect kunnen resulteren. Met dit volume kan de aanpak van (zeer) slecht in 2022 zijn voltooid en is dat ook het laatste jaar waarin nog met de voorraad met hogere exploitatielasten wordt gerekend. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De metrage waarin deze groei is geschetst laat zien dat met een 1%-groeiscenario het toe te voegen volume met de helft wordt vermeerderd, bovenop het vervangingsscenario. Door de toevoeging loopt de voorraad waarover de standaard exploitatielasten worden berekend en dus de totale voorraad ook toe. in miljoen € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
voorstel - VSNU
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Strategisch plan 2016-2020
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Jaargang / Année 7, 2001, nr. 2 - Gewina