Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

organisaties van de

organisaties van de universiteiten als van de bouwindustrie. Voor de modellering is een maximum van 100.000 m2 aangenomen. Meer is wellicht mogelijk, maar een dergelijk grote vraag zal ook in een prijsopdrijvend effect kunnen resulteren. Met dit volume kan de aanpak van (zeer) slecht in 2022 zijn voltooid en is dat ook het laatste jaar waarin nog met de voorraad met hogere exploitatielasten wordt gerekend. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De metrage waarin deze groei is geschetst laat zien dat met een 1%-groeiscenario het toe te voegen volume met de helft wordt vermeerderd, bovenop het vervangingsscenario. Door de toevoeging loopt de voorraad waarover de standaard exploitatielasten worden berekend en dus de totale voorraad ook toe. in miljoen € 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Dairy Campus waar staan we nu?
december 2010 - Nuffic Transfer
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
voor de pdf - Nuffic Transfer
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa