Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Bij de 2% groei variant

Bij de 2% groei variant valt ook te constateren dat aan het eind, in 2035 de afschrijving per jaar is opgelopen tot €267 miljoen per jaar, en daarmee boven de afschrijving in 2016 komt. Doordat het totale oppervlak toeneemt, lopen ook de totale exploitatiekosten op en stijgen de huisvestingslasten als % van de totale lasten, waarbij voor die totale lasten nog steeds het bedrag uit 2015 is aangehouden, tot 11,1% in 2035. Het lijkt echter niet aannemelijk dat die totale lasten, min of meer gelijk aan de Rijksbijdrage op basis van 0-begrotingen dan nog steeds op dat niveau liggen, waar de groei alleen kan worden verklaard uit groei in de populatie, hetgeen niet houdbaar is zonder toename van die bijdrage. Anderzijds kunnen de trends ook leiden tot een krimpscenario: tegenvallende studentenaantallen, door rigoureuze afname van de instroom van buitenlandse studenten en een andere verdeling tussen onderwijs-, onderzoeks- en ondersteunende functies. Per universiteit schoksgewijs door het afstoten van gebouwen en hier gradueel gepresenteerd. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

de renovatie een stuk duurder uitpakt dan vergelijkbare nieuwbouw. Dat in deze gevallen die kosten toch worden gemaakt kan meestal worden verklaard doordat die nieuwbouw niet vergelijkbaar kan worden gemaakt met de monumentale waarde. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De campus als publiek domein - Rooilijn
RDM Campus Magazine #01
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
RDM Campus Magazine #03
Dairy Campus waar staan we nu?
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto
Het professoraat anno 2016
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
Jaarverslag 2010 - Protestantse Theologische Universiteit
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
2011 - Tilburg University
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
voorstel - VSNU
2010 - Tilburg University
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dies natalis - Open Universiteit Nederland