Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Bij de 2% groei variant

Bij de 2% groei variant valt ook te constateren dat aan het eind, in 2035 de afschrijving per jaar is opgelopen tot €267 miljoen per jaar, en daarmee boven de afschrijving in 2016 komt. Doordat het totale oppervlak toeneemt, lopen ook de totale exploitatiekosten op en stijgen de huisvestingslasten als % van de totale lasten, waarbij voor die totale lasten nog steeds het bedrag uit 2015 is aangehouden, tot 11,1% in 2035. Het lijkt echter niet aannemelijk dat die totale lasten, min of meer gelijk aan de Rijksbijdrage op basis van 0-begrotingen dan nog steeds op dat niveau liggen, waar de groei alleen kan worden verklaard uit groei in de populatie, hetgeen niet houdbaar is zonder toename van die bijdrage. Anderzijds kunnen de trends ook leiden tot een krimpscenario: tegenvallende studentenaantallen, door rigoureuze afname van de instroom van buitenlandse studenten en een andere verdeling tussen onderwijs-, onderzoeks- en ondersteunende functies. Per universiteit schoksgewijs door het afstoten van gebouwen en hier gradueel gepresenteerd. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

de renovatie een stuk duurder uitpakt dan vergelijkbare nieuwbouw. Dat in deze gevallen die kosten toch worden gemaakt kan meestal worden verklaard doordat die nieuwbouw niet vergelijkbaar kan worden gemaakt met de monumentale waarde. in 1000 m2 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
De Pewex-shops - archief van Veto
E-schrift - veertiende uitgave februari 2012 - OpenU
OI_1_05.pdf - Open Universiteit Nederland
Masters faculteit Wetenschappen - DMBR - Universiteit Gent
• Docenten maken het verschil • Krachtenbundeling voor een leven ...
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Modulair 9 - Open Universiteit Nederland
Kennis in Kaart 2008 - SSO
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland