Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

De gehanteerde metrage

De gehanteerde metrage in deze variant is vergelijkbaar met die van de 1% groei. Meer kwaliteit in gebouwen wordt hier uitgedrukt in een opslag op de nieuwbouwkosten van 10% wat op zich ruim is. De bandbreedte in bouwkosten laten weliswaar veel grotere uitschieters zien dan die 10%, maar in die gevallen moet de verklaring worden gevonden in de functionele eisen. Deze kwaliteitstoeslag is van invloed op de nieuwbouw en daarmee op de investeringen. De invloed van een dergelijke verhoging op de exploitatielasten is op korte termijn marginaal, ten gevolge van afschrijvingen. Een veel grotere impact heeft een toeslag op de exploitatiekosten. Dit raakt de hele voorraad en de toevoeging. Er is hier gerekend met een toeslag van 5% op die exploitatiekosten, wat op zich helemaal niet extreem is, denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed van de (stijgende) personele kosten bij derden. De uitkomsten van de voorbeeldberekeningen samengevat huisvestingsopgave strategische keuzes positieve en negatieve impact campusNL2035 BASIS I-a achterstallig onderhoud incl. matig (-) gebruikers nog lange tijd in verouderde gebouwen, met mogelijk productiviteitsverlies en reputatieschade campusNL2035 SNEL I-b achterstallig onderhoud versneld SNEL, 1% GROEI I-b achterstallig onderhoud versneld II-a groei in m2 tabel 8: huisvestingsopgave in verschillende varianten met hun positieve en negatieve consequenties (-) ontevreden medewerkers door gebrek aan individuele werkplekken SNEL, 2% GROEI I-b achterstallig onderhoud versneld II-b meer eigen territorium en werkplek (-) hogere kosten (+) tevredener gebruikers SNEL, 1% KRIMP I-b achterstallig onderhoud versneld II-c meer delen, minder territorium (-) lagere investeringskosten, hogere exploitatielasten door intensiever gebruik (-) inleveren territorium vraagt cultuuromslag […] + […] + ERFGOED III-b meer renovatie (incl. monumenten) (+) koesteren historie universiteit (-) mindere functionaliteit ten opzichte van nieuwbouw (-) hogere exploitatielasten, inclusief energieverbruik […] + […] + […] + KWALITEIT IV-b hogere (functionele) kwaliteit, relatief meer hoogwaardige labs, hogere eisen door intensiever ruimtegebruik (-) hogere kosten (+) betere ondersteuning van primaire processen (+) investeren in innovatie, grotere kans op onderzoeksfunding (+) aantrekkelijke werk- en leeromgeving kan bijdragen aan hogere productiviteit (+) tevredener studenten en staf door betere ondersteuning activiteiten In onderstaande tabellen zijn de voorgaande varianten geresumeerd voor totale huisvestingslasten en investeringen, waarbij het totaal bestaat uit de aanpak achterstallig onderhoud, versneld uitgevoerd en 1% groei en de opwaardering van de kwaliteit. De tussenliggende rijen geven een indicatie van de afzonderlijke maatregelen, ook van die maatregelen die niet in het totaal zijn opgenomen. 182 Campus NL Investeren in de toekomst

Invloed ingrepen op huisvestingslasten 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2029 2030-2035 percentage huisvestingslasten campusNL2035 pre-BASIS € 496 € 479 € 461 € 444 € 426 € 409 € 391 € 374 € 356 € 339 € 295 € 252 Ia aanpak achterstallig onderhoud € 3 € 6 € 10 € 14 € 19 € 24 € 29 € 34 € 38 € 43 € 56 € 82 (basis) Ib aanpak achterstallig onderhoud € 3 € 6 € 9 € 11 € 12 € 14 € 15 € 18 € 21 € 24 € 29 € 13 (versneld 100.000, meerkosten) IIa extra ruimtebehoefte 1% groei € 8 € 14 € 20 € 26 € 32 € 38 € 44 € 51 € 57 € 63 € 79 € 113 (meerkosten t.o.v. Ia+Ib) IIa extra ruimtebehoefte 2% groei € 16 € 28 € 41 € 53 € 66 € 78 € 91 € 104 € 118 € 132 € 168 € 246 (meerkosten t.o.v. Ia+Ib) IIa extra ruimtebehoefte 1% krimp -€ 2 -€ 1 € 0 -€ 1 -€ 2 -€ 3 -€ 4 -€ 4 -€ 3 -€ 2 -€ 2 -€ 29 (meerkosten t.o.v. Ia+Ib) III nieuwbouw versus bestaand -€ 3 -€ 6 -€ 9 -€ 12 -€ 14 -€ 17 -€ 21 -€ 24 -€ 27 -€ 30 -€ 37 -€ 44 erfgoed (meerkosten t.o.v. Ia+Ib+IIa) IV kwaliteitsniveau 10%/5% € 14 € 15 € 16 € 17 € 19 € 20 € 20 € 21 € 23 € 24 € 27 € 31 (meerkosten/verschil in % t.o.v. Ia+Ib+IIa) totaal (Ia+Ib+Iia+III+IV) € 25 € 36 € 46 € 57 € 67 € 78 € 88 € 100 € 112 € 124 € 155 € 194 Invloed ingrepen op huisvestingslasten in miljoenen Daarnaast is dus van groot belang de invloed van de ingrepen op de investeringen, in dezelfde sequentie. Invloed ingrepen investeringen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- 2030- in miljoen € investering 2029 2035 Ia aanpak achterstallig € 117 € 117 € 117 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 177 € 153 € 153 onderhoud (basis) Ib aanpak achterstallig € 113 € 113 € 113 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 53 € 52 -€ 153 onderhoud (versneld 100.000, IIa extra ruimtebehoefte 1% € 101 € 102 € 103 € 104 € 105 € 106 € 107 € 109 € 110 € 111 € 113 € 119 groei (meerkosten t.o.v. Ia+Ib) IIa extra ruimtebehoefte 2% € 202 € 206 € 211 € 215 € 219 € 223 € 205 € 233 € 237 € 242 € 254 € 281 groei (meerkosten t.o.v. Ia+Ib) IIa extra ruimtebehoefte 1% € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 -€ 23 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 krimp (meerkosten t.o.v. Ia+Ib) III nieuwbouw versus bestaand -€ 86 -€ 87 -€ 87 -€ 87 -€ 87 -€ 88 -€ 105 -€ 88 -€ 89 -€ 89 -€ 83 -€ 31 erfgoed (meerkosten t.o.v. Ia+Ib+IIa) IV kwaliteitsniveau 10%/5% € 33 € 33 € 33 € 33 € 34 € 34 € 8 € 34 € 34 € 34 € 32 € 12 (meerkosten/verschil in % t.o.v. Ia+Ib+IIa) totaal (Ia+Ib+Iia+III+IV) € 278 € 279 € 280 € 281 € 281 € 282 € 241 € 284 € 285 € 286 € 267 € 100 Invloed ingrepen op investeringen De vervangingsopgave, indien berekend over de eerste twee categorieën ‘slecht’ en ‘zeer slecht’, komt overeen met de geplande 1,25 miljard die de Inspectie van het Onderwijs (De financiële situatie in het onderwijs 2014, 2015) constateert in de verschillende universitaire begrotingen, hier resulterend in 1,5 miljard. De categorie ‘matig’ is dan nog niet opgenomen. Dat is op zich logisch omdat de basisvariant campus2035 op basis van het theoretische model ook de periode 2025-2035 beschouwt, terwijl de investeringsplannen in de financiële positie niet verder gaan dan 2025. Inclusief de categorie ‘matig’ komt de totale opgave op 3 miljard in 20 jaar. Het blijft de vraag op de categorie met conditie score ‘matig’ in de investeringsopgave dient te worden opgenomen als een vervangingsvraag of dat met een verbeterd onderhoudsniveau deze categorie nog behouden kan blijven; een vraag die slechts op projectniveau na technisch onderzoek en passend in het toekomstig gebruik kan worden beantwoord. De exploitatiekosten – onderhoud, energie en schoonmaken en beheer, hier als projectbegroting meegenomen - vallen in de gehanteerde begrotingsopzet bij de universiteiten onder de reguliere huisvestingslasten, soms met uitzondering van groot onderhoud, dat dan als (renovatie)project wordt opgepakt. Campus NL Investeren in de toekomst 183

 • Page 1:

  Campus NL Investeren in de toekomst

 • Page 4 and 5:

  Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd

 • Page 6 and 7:

  4 Campus NL Investeren in de toekom

 • Page 8 and 9:

  6 Campus NL Investeren in de toekom

 • Page 10 and 11:

  en studierendementen beide gebaat z

 • Page 12 and 13:

  10 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 14 and 15:

  Koopmans in 1999 gaf aan dat er een

 • Page 16 and 17:

  een reden is om in beide omgevingen

 • Page 18 and 19:

  Het besparen van de mutatiekosten d

 • Page 20 and 21:

  Conclusies over projecten op de cam

 • Page 22 and 23:

  prestaties van studenten en academi

 • Page 24 and 25:

  Stap 4: managementinformatie over d

 • Page 26 and 27:

  huisvestingsdirecteuren de campusin

 • Page 28 and 29:

  26 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 30 and 31:

  0.2 Onderzoeksvragen en -aanpak De

 • Page 32 and 33:

  jaar onderzoek doet naar universite

 • Page 34 and 35:

  0.5 Relatie “Campus NL” met lop

 • Page 36 and 37:

  Definitie “campusmanagement” Ca

 • Page 38 and 39:

  36 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 40 and 41:

  38 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 42 and 43:

  in 1999 bevestigt commissie-Koopman

 • Page 44 and 45:

  Ambities voor de campus varieerden

 • Page 46 and 47:

  Geconcludeerd kan worden dat de uni

 • Page 48 and 49:

  De afgelopen jaren hebben veel univ

 • Page 50 and 51:

  figuur 16: conditiescores van de ca

 • Page 52 and 53:

  lijft toenemen. De internationale i

 • Page 54 and 55:

  universiteitscampus anno 2016 - rui

 • Page 56 and 57:

  gebruikersgroepen door te rekenen.

 • Page 58 and 59:

  en niet aan onderzoek. Daarom is op

 • Page 60 and 61:

  De cijfers van figuur 24 laten ook

 • Page 62 and 63:

  Max 31,7 20,6 Aantal m2 NO kantoor

 • Page 64 and 65:

  Vanzelfsprekend is de vergelijkbaar

 • Page 66 and 67:

  exploitatielasten In de definitie v

 • Page 68 and 69:

  1.10 Universiteiten moeten steeds m

 • Page 70 and 71:

  1.22 Waardering van de campus anno

 • Page 72 and 73:

  70 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 74 and 75:

  72 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 76 and 77:

  In het assenkruis bevat het kwadran

 • Page 78 and 79:

  [7] aantal Buitenlandse studenten (

 • Page 80 and 81:

  Het beeld is dat sommige universite

 • Page 82 and 83:

  inschrijvingen van studenten toe. D

 • Page 84 and 85:

  Een beeld uit de interviews: studen

 • Page 86 and 87:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 88 and 89:

  1. Faculteiten zoeken externe samen

 • Page 90 and 91:

  waar men werkplekken deelt heeft nu

 • Page 92 and 93:

  Een beeld uit de interviews: meer a

 • Page 94 and 95:

  1. Toenemende digitalisering. 2. Me

 • Page 96 and 97:

  van financiering voor de onderwijs

 • Page 98 and 99:

  Een beeld uit de interviews: ambiti

 • Page 100 and 101:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 102 and 103:

  het buitenland vertrekken - en wat

 • Page 104 and 105:

  figuur 42: met deze stelling “ann

 • Page 106 and 107:

  2.3 Meer uren op de campus: hoewel

 • Page 108 and 109:

  21. Rethink UU, De Toekomst van de

 • Page 110 and 111:

  108 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 112 and 113:

  110 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 114 and 115:

  mogelijkheden om overal en altijd t

 • Page 116 and 117:

  Model A - TRADITIONEEL - positieve

 • Page 118 and 119:

  Model B - NETWERK - positieve en ne

 • Page 120 and 121:

  Model C - VIRTUEEL - positieve en n

 • Page 122 and 123:

  ABC modellen in de praktijk - strat

 • Page 124 and 125:

  Bij ruimte op de campus wordt onder

 • Page 126 and 127:

  Thema 1 - de veranderende academisc

 • Page 128 and 129:

  Thema 2 - de flexibele leeromgeving

 • Page 130 and 131:

  Thema 3 - nieuwe faculteitsgebouwen

 • Page 132 and 133:

  Het besef dat laboratoria dure onde

 • Page 134 and 135: Thema 5 - gebouwen voor gerelateerd
 • Page 136 and 137: Thema 7-10 (campusbreed): van verru
 • Page 138 and 139: Projecttype 9 (campusbreed) - inzet
 • Page 140 and 141: 3.3 Strategische keuzes samengevat
 • Page 142 and 143: een gevoelig onderwerp, omdat acade
 • Page 144 and 145: applicaties op de thuiswerkplek. Da
 • Page 146 and 147: Strategische keuzes voor de campus
 • Page 148 and 149: 146 Campus NL Investeren in de toek
 • Page 150 and 151: 148 Campus NL Investeren in de toek
 • Page 152 and 153: de invloed van een huisvestingsopga
 • Page 154 and 155: naar hogescholen door De Vries (200
 • Page 156 and 157: onderverhuurd, verkocht of gesloopt
 • Page 158 and 159: figuur 66: de impact van strategisc
 • Page 160 and 161: 4.7 De strategische keuzes zijn bew
 • Page 162 and 163: 4.16 Het kwantificeren van de waard
 • Page 164 and 165: 162 Campus NL Investeren in de toek
 • Page 166 and 167: Algemene bronnen en onderzoeksrappo
 • Page 168 and 169: Paginagrote foto’s p10 p36 p70 p1
 • Page 170 and 171: Lijst van geïnterviewden 25-apr 26
 • Page 172 and 173: Gehanteerd “Interviewprotocol”
 • Page 174 and 175: Huisvestingsopgave in rekenvoorbeel
 • Page 176 and 177: echter nauwelijks toereikend om op
 • Page 178 and 179: Aanpakken wil niet zeggen dat er al
 • Page 180 and 181: organisaties van de universiteiten
 • Page 182 and 183: Bij de 2% groei variant valt ook te
 • Page 186 and 187: eflecties op het theoretische reken
 • Page 188: Campus Research Team TU Delft doet
De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland