Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

eflecties op het

eflecties op het theoretische rekenmodel en de praktijk Doel van voorgaande berekeningen was tijdens het onderzoek vooral om inzicht te krijgen in de orde van grootte van de opgave, in het besef dat elke universiteit, vanuit hun specifieke mogelijkheden en situatie, een andere invulling zal geven aan die parameters. Het blijft daarmee een theoretisch model dat op zich de orde van grootte goed weer geeft, en op zich bruikbaar is om ook bij elke parameter te onderzoeken wat de invloed is van alternatieven en trends. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van de ontwikkeling van energieprijzen als onderdeel van de component exploitatielasten, waarbij de trendverwachtingen nogal uiteenlopen. Ook kan met een verder uitgewerkt model worden onderzocht hoe combinaties van factoren het totaal beïnvloeden; hoeveel investeringsruimte komt er vrij voor energiebesparende maatregelen op het moment dat die energieprijzen aanzienlijk stijgen. Dat benadrukt nogmaals theoretische karakter van een model wat pretendeert om 20 jaar vooruit te kijken. Als de situatie in de markt verandert, reageert die markt en veranderen de condities. Daarom is gekozen om deze rekenexercities in de appendices op te nemen en in de hoofdtekst de nadruk te leggen op de afweging tussen de (relatieve) lasten en baten van strategische keuzes in de huisvestingsopgaven. Lessen uit deze rekenexercitie zijn vanzelfsprekend wel opgenomen in de conclusies van hoofdstuk 4. NB de percentages huisvestingskosten van de totale lasten kunnen niet zomaar worden vergeleken de percentages anno 2016 die in hoofdstuk 1 worden genoemd en dienen alleen om rekenvarianten beter met elkaar te kunnen vergelijken. 184 Campus NL Investeren in de toekomst

Inputbijeenkomst 3 juni 2016 Voor het bespreken en het compleet maken van de input van dit onderzoek werd op vrijdag 3 juni 2016 een datacheck (in de ochtend) en inputbijeenkomst met bestuurders (in de middag) georganiseerd. Aanwezig waren in totaal 39 personen, waaronder 8 bestuurders, 7 directeuren financiën en campusdirecteuren. In de middag werden ook navolgende stellingen aan de aanwezigen voorgelegd, waarvan de resultaten in dit rapport zijn verwerkt. 2. INTRODUCTIE - Bij wat voor organisatie bent u werkzaam? [meerkeuze] 3. INTRODUCTIE - Wat is uw functie? [meerkeuze] 4. TRENDS - OW - Door globalisering/internationalisering is de vraag naar onderwijsruimte minder voorspelbaar dan 10 jaar geleden 5. TRENDS- OW - De hedendaagse student stelt hogere eisen aan de kwaliteit van onderwijsruimten dan 10 jaar geleden 6. VOORRAAD - OW - Er is op onze campus steeds meer vraag naar studieplekken 7. TRENDS - OW - Hogere studiedruk en/of meer internationale studenten vragen steeds ruimere openingstijden (avond/weekend) van onderwijsruimte 8. TRENDS - OW - De gevraagde onderwijsruimte in m2 per student 9. TRENDS - OW - De student is anno 2016 langer (meer uren per week) op de campus dan anno 2006. 10. TRENDS - OW - Welke ontwikkeling (in 1 woord) heeft de meeste invloed op de gevraagde onderwijsruimte per student? 11. VOORRAAD - KANTOOR - Wij hebben meer personeel te huisvesten dan uit de officiële (VSNU) cijfers blijkt. 12. TRENDS - KANTOREN - Door o.a. digitalisering / thuiswerken is de bezetting van onze werkplekken afgelopen 10 jaar afgenomen 13. TRENDS - KANTOREN - De toename van tijdelijke aanstellingen vraagt om flexibeler beheer van kantoorruimte (minder naambordjes, meer kunnen schuiven) 14. TRENDS - KANTOREN - Digitalisering zorgt voor minder fysieke opslag en verlaagt de vraag naar opslagruimte 15. TRENDS - LAB - Verander(en)de onderzoeksfinanciering zorgt dat wij vandaag nog niet weten welke labs we over 5 jaar nodig hebben 16. TRENDS - LAB - De strengere veiligheidseisen (safety + security) drijven de kosten per m2 lab op 17. TRENDS - LAB - Sterkere concurrentie - de “battle for brains” - verhoogt kwaliteitseisen en kosten van labs (bij aantrekken/vasthouden van een talentvolle hoogleraar) 18. TRENDS - LAB - Welke trend beïnvloedt de vraag naar laboratoriumruimte het meest? 19. STRATEGIE - LAB - Wij zijn afgelopen decennium meer laboratoria gaan delen. 20. VOORRAAD - CONDITIES - Onze investeringsagenda wordt meer bepaald door onze erfenis uit het verleden dan door onze toekomstkeuzes 21. VOORRAAD - KOSTEN - Vooral de kortere functionele levensduur - en daarmee kortere afschrijvingstermijnen - maken de huisvestingskosten hoger 22. VOORRAAD - DATA - Het berekenen van m2 gebruik en omzet per m2 is bij onze universiteit steeds moeilijker door tijdelijke gebruikersgroepen, gedeeld eigendom en gebruik, diverse geldstromen en samenwerkingsverbanden. 23. STRATEGIE - Door de grotere dynamiek (instroom studenten, kortere onderzoekscyclus, tijdelijke contracten) realiseren wij steeds flexibelere voorzieningen. 24. STRATEGIE - OW - Wij sturen er als universiteit bewust op om de student terug op de campus te krijgen. 25. STRATEGIE - VVO - Wij hebben afgelopen 5-10 jaar horizontale verkeersruimte ‘nuttig’ gemaakt. 26. STRATEGIE - KANTOREN - Ondanks alle flexibiliseringstrends is de eigen academische werkplek cruciaal voor de tevredenheid van onze academici. 27. MGT-INFO - Wij willen betere managementinformatie (over prijsniveaus, ruimtegebruik) dan we nu hebben. 28. MGT-INFO - Wij drukken huisvestingskosten of vastgoedinvesteringen ook uit in andere eenheden dan euro’s. 29. MGT-INFO - [vervolg vorige vraag] wij hebben veel behoefte aan dat type managementinformatie 30. MGT-INFO - Het verzamelen van voorraaddata doen wij het liefst: [meerkeuze] Campus NL Investeren in de toekomst 185

 • Page 1:

  Campus NL Investeren in de toekomst

 • Page 4 and 5:

  Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd

 • Page 6 and 7:

  4 Campus NL Investeren in de toekom

 • Page 8 and 9:

  6 Campus NL Investeren in de toekom

 • Page 10 and 11:

  en studierendementen beide gebaat z

 • Page 12 and 13:

  10 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 14 and 15:

  Koopmans in 1999 gaf aan dat er een

 • Page 16 and 17:

  een reden is om in beide omgevingen

 • Page 18 and 19:

  Het besparen van de mutatiekosten d

 • Page 20 and 21:

  Conclusies over projecten op de cam

 • Page 22 and 23:

  prestaties van studenten en academi

 • Page 24 and 25:

  Stap 4: managementinformatie over d

 • Page 26 and 27:

  huisvestingsdirecteuren de campusin

 • Page 28 and 29:

  26 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 30 and 31:

  0.2 Onderzoeksvragen en -aanpak De

 • Page 32 and 33:

  jaar onderzoek doet naar universite

 • Page 34 and 35:

  0.5 Relatie “Campus NL” met lop

 • Page 36 and 37:

  Definitie “campusmanagement” Ca

 • Page 38 and 39:

  36 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 40 and 41:

  38 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 42 and 43:

  in 1999 bevestigt commissie-Koopman

 • Page 44 and 45:

  Ambities voor de campus varieerden

 • Page 46 and 47:

  Geconcludeerd kan worden dat de uni

 • Page 48 and 49:

  De afgelopen jaren hebben veel univ

 • Page 50 and 51:

  figuur 16: conditiescores van de ca

 • Page 52 and 53:

  lijft toenemen. De internationale i

 • Page 54 and 55:

  universiteitscampus anno 2016 - rui

 • Page 56 and 57:

  gebruikersgroepen door te rekenen.

 • Page 58 and 59:

  en niet aan onderzoek. Daarom is op

 • Page 60 and 61:

  De cijfers van figuur 24 laten ook

 • Page 62 and 63:

  Max 31,7 20,6 Aantal m2 NO kantoor

 • Page 64 and 65:

  Vanzelfsprekend is de vergelijkbaar

 • Page 66 and 67:

  exploitatielasten In de definitie v

 • Page 68 and 69:

  1.10 Universiteiten moeten steeds m

 • Page 70 and 71:

  1.22 Waardering van de campus anno

 • Page 72 and 73:

  70 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 74 and 75:

  72 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 76 and 77:

  In het assenkruis bevat het kwadran

 • Page 78 and 79:

  [7] aantal Buitenlandse studenten (

 • Page 80 and 81:

  Het beeld is dat sommige universite

 • Page 82 and 83:

  inschrijvingen van studenten toe. D

 • Page 84 and 85:

  Een beeld uit de interviews: studen

 • Page 86 and 87:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 88 and 89:

  1. Faculteiten zoeken externe samen

 • Page 90 and 91:

  waar men werkplekken deelt heeft nu

 • Page 92 and 93:

  Een beeld uit de interviews: meer a

 • Page 94 and 95:

  1. Toenemende digitalisering. 2. Me

 • Page 96 and 97:

  van financiering voor de onderwijs

 • Page 98 and 99:

  Een beeld uit de interviews: ambiti

 • Page 100 and 101:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 102 and 103:

  het buitenland vertrekken - en wat

 • Page 104 and 105:

  figuur 42: met deze stelling “ann

 • Page 106 and 107:

  2.3 Meer uren op de campus: hoewel

 • Page 108 and 109:

  21. Rethink UU, De Toekomst van de

 • Page 110 and 111:

  108 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 112 and 113:

  110 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 114 and 115:

  mogelijkheden om overal en altijd t

 • Page 116 and 117:

  Model A - TRADITIONEEL - positieve

 • Page 118 and 119:

  Model B - NETWERK - positieve en ne

 • Page 120 and 121:

  Model C - VIRTUEEL - positieve en n

 • Page 122 and 123:

  ABC modellen in de praktijk - strat

 • Page 124 and 125:

  Bij ruimte op de campus wordt onder

 • Page 126 and 127:

  Thema 1 - de veranderende academisc

 • Page 128 and 129:

  Thema 2 - de flexibele leeromgeving

 • Page 130 and 131:

  Thema 3 - nieuwe faculteitsgebouwen

 • Page 132 and 133:

  Het besef dat laboratoria dure onde

 • Page 134 and 135:

  Thema 5 - gebouwen voor gerelateerd

 • Page 136 and 137: Thema 7-10 (campusbreed): van verru
 • Page 138 and 139: Projecttype 9 (campusbreed) - inzet
 • Page 140 and 141: 3.3 Strategische keuzes samengevat
 • Page 142 and 143: een gevoelig onderwerp, omdat acade
 • Page 144 and 145: applicaties op de thuiswerkplek. Da
 • Page 146 and 147: Strategische keuzes voor de campus
 • Page 148 and 149: 146 Campus NL Investeren in de toek
 • Page 150 and 151: 148 Campus NL Investeren in de toek
 • Page 152 and 153: de invloed van een huisvestingsopga
 • Page 154 and 155: naar hogescholen door De Vries (200
 • Page 156 and 157: onderverhuurd, verkocht of gesloopt
 • Page 158 and 159: figuur 66: de impact van strategisc
 • Page 160 and 161: 4.7 De strategische keuzes zijn bew
 • Page 162 and 163: 4.16 Het kwantificeren van de waard
 • Page 164 and 165: 162 Campus NL Investeren in de toek
 • Page 166 and 167: Algemene bronnen en onderzoeksrappo
 • Page 168 and 169: Paginagrote foto’s p10 p36 p70 p1
 • Page 170 and 171: Lijst van geïnterviewden 25-apr 26
 • Page 172 and 173: Gehanteerd “Interviewprotocol”
 • Page 174 and 175: Huisvestingsopgave in rekenvoorbeel
 • Page 176 and 177: echter nauwelijks toereikend om op
 • Page 178 and 179: Aanpakken wil niet zeggen dat er al
 • Page 180 and 181: organisaties van de universiteiten
 • Page 182 and 183: Bij de 2% groei variant valt ook te
 • Page 184 and 185: De gehanteerde metrage in deze vari
 • Page 188: Campus Research Team TU Delft doet
De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland