Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

huisvestingsdirecteuren

huisvestingsdirecteuren de campusinvesteringen, huisvestingskosten - of potentiele besparingen daarop - ook in andere eenheden uitdrukken dan euro’s, om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van andere doelgroepen, zoals aantal onderzoeksassistenten, betere laptops of meer salaris. 4.16 Het kwantificeren van de waarde van de universiteit/campus voor de stad/regio is belangrijk om met stakeholders in stad/regio te kunnen samenwerken en co-financieren: de meeste (universiteits)steden concurreren op het behoud van talent en jonge mensen om het demografisch, socio-economisch en cultureel profiel te waarborgen, het aantrekken van kennisintensieve bedrijven om hun werkgelegenheid te bewaken of laten groeien, zowel voor hoog- als laagopgeleiden, en levendige campussen (het liefst geïntegreerd met de binnenstad) die de stad verrijken. Een investering in de campus is allang niet meer (alleen) een investering in een gebouw voor faculteit X of universiteit Y, het is een investering in een kennisstad of -regio en in Nederland kennisland. 4.17 Vergelijk de studentenstad eens met een stad van gelijke omvang zonder universiteit: een aantal bestuurders en campusdeskundigen geven aan dat het goed zou zijn om een universiteitsstad eens te vergelijken met een stad van vergelijkbare grootte zonder universiteit (of een stad die ooit een universiteit had). Het verschil is een indicatie voor de toegevoegde waarde van een universiteit voor een stad. Het is verstandig om investeringen in de campus ook aan die waarde te relateren in samenwerking met vertegenwoordigers van de stad. Vervolgonderzoek dient ook zich te richten op het verder kwantificeren van die externaliteiten, omdat die ook een legitimatie zijn van de investeringen in campus NL. Conclusies over het belang van managementinformatie 4.18 Campusmanagement is steeds moeilijker te benchmarken anno 2016: de campus is steeds meer gedeeld eigendom dat mede-gebruikt, beheerd en betaald wordt door andere organisaties dan alleen de universiteit. De campus is steeds meer een “place to share”, met een maatschappelijke functie en een sterke relatie met de industrie. 4.19 Universiteiten onderschrijven het belang van periodiek vastleggen van campusdata en het vergelijken van campusstrategieën: voor de professionaliteit van de afzonderlijke huisvestingsafdelingen van universiteiten wordt gemeenschappelijke managementinformatie van groot belang geacht. Campusdata zou (nog) meer onderdeel kunnen worden van “institutional research”. Netwerken als het DFB en HOI, waarin de directeuren faciliteiten of huisvesting zich verenigen, spelen daarin al jarenlang een rol. De universiteiten gaan daar graag mee door om gezamenlijk te (ver)bouwen aan Campus NL van de toekomst. 24 Campus NL Investeren in de toekomst

Inleiding inleiding Stap 1. campus NL in cijfers Stap 2. trends en de veranderde context Stap 3. campusstrategieen en projecten Stap 4. managementinformatie bijlagen Campus NL Investeren in de toekomst 25

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
RDM Campus Magazine #01
RDM Campus Magazine #03
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
MERELBEKE - Campus Merelbeke - Universiteit Gent
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
2010 - Tilburg University
Het professoraat anno 2016