Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Campus

Campus NL Investeren in de toekomst door TU Delft Campus Research Team In opdracht van VSNU en veertien Nederlandse universiteiten december 2016

 • Page 1: Campus NL Investeren in de toekomst
 • Page 5 and 6: Voorwoord Eind 2015 hebben de gezam
 • Page 7 and 8: Inhoudsopgave Campus NL in vijf ker
 • Page 9 and 10: Campus NL in vijf kernpunten Afgelo
 • Page 11 and 12: groter de emotionele waarde van het
 • Page 13 and 14: Managementsamenvatting De afgelopen
 • Page 15 and 16: 1.10 Universiteiten moeten steeds m
 • Page 17 and 18: Zowel de flexibiliteit tussen ruimt
 • Page 19 and 20: unieke academische historie, maar g
 • Page 21 and 22: wetenschappers tegen het delen - of
 • Page 23 and 24: model model A traditioneel campusth
 • Page 25 and 26: zijn de uitkomsten alleen bedoeld o
 • Page 27 and 28: Inleiding inleiding Stap 1. campus
 • Page 29 and 30: Inleiding De afgelopen 15 jaar is m
 • Page 31 and 32: onderzoeksmethode (a) interviews bi
 • Page 33 and 34: 0.4 Historie campusonderzoek Sinds
 • Page 35 and 36: Definitie “campus” Ook de defin
 • Page 37 and 38: definiëren 4 campusvariabelen: doe
 • Page 39 and 40: Stap 1 campus NL in cijfers inleidi
 • Page 41 and 42: Stap 1: Campus NL in cijfers In dit
 • Page 43 and 44: uitenland, de verminderde productiv
 • Page 45 and 46: Dit besef leidt ook tot meer “acc
 • Page 47 and 48: figuur 12: de ontwikkeling van de E
 • Page 49 and 50: Figuur 15 Leeftijdsopbouw en condit
 • Page 51 and 52: figuur 18: aandeel in kosten van ve
 • Page 53 and 54:

  figuur 20: het aantal m2 BVO campus

 • Page 55 and 56:

  gebruik van nuttig oppervlak (NO) v

 • Page 57 and 58:

  collegezalen versus bijvoorbeeld ka

 • Page 59 and 60:

  • restauratieve voorzieningen (G)

 • Page 61 and 62:

  figuur 27: de NSE-scores voor studi

 • Page 63 and 64:

  1.5 Huisvestingskosten Gemiddeld be

 • Page 65 and 66:

  financieren. Sommige universiteiten

 • Page 67 and 68:

  verslechteren kansen op onderzoeksf

 • Page 69 and 70:

  eenvoudiger maakt, wordt dit door d

 • Page 71 and 72:

  Campus NL Investeren in de toekomst

 • Page 73 and 74:

  Stap 2 trends en de veranderde cont

 • Page 75 and 76:

  Stap 2: trends en de veranderde con

 • Page 77 and 78:

  2.1 Globalisering en internationali

 • Page 79 and 80:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 81 and 82:

  on figuur: [14] bron tabel: [17] Na

 • Page 83 and 84:

  Sturingsmogelijkheden en impact op

 • Page 85 and 86:

  arbeidsmarkt is er dan ook steeds m

 • Page 87 and 88:

  dan ook als zeer waardevol en essen

 • Page 89 and 90:

  2.5 Veranderende werk- en leeromgev

 • Page 91 and 92:

  1. Langzame ontwikkeling nieuwe wer

 • Page 93 and 94:

  Al deze aspecten hebben echter ook

 • Page 95 and 96:

  De digitalisering - met name het ge

 • Page 97 and 98:

  1. Europese financiering onderzoek

 • Page 99 and 100:

  Online en digitaal ondersteunde ond

 • Page 101 and 102:

  Hanteren scenariomethode voor risic

 • Page 103 and 104:

  figuur 39: invloeden op de gevraagd

 • Page 105 and 106:

  Rekening houden met grote veilighei

 • Page 107 and 108:

  2.10 Geen Masterplan met een eindbe

 • Page 109 and 110:

  Campus NL Investeren in de toekomst

 • Page 111 and 112:

  Stap 3 campusstrategieën en projec

 • Page 113 and 114:

  Stap 3: campusstrategieën en proje

 • Page 115 and 116:

  Campus NL Investeren in de toekomst

 • Page 117 and 118:

  doelen positieve associaties model

 • Page 119 and 120:

  doelen gebruik m 2 positieve associ

 • Page 121 and 122:

  doelen gebruik positieve associatie

 • Page 123 and 124:

  B voor de collegezalen (“centraal

 • Page 125 and 126:

  figuur 47: alle projecten in de geb

 • Page 127 and 128:

  Terwijl veel facility managers bij

 • Page 129 and 130:

  Universiteiten hechten allemaal waa

 • Page 131 and 132:

  Door de groei van Nederlandse unive

 • Page 133 and 134:

  figuur 55: hoewel de twee duurste g

 • Page 135 and 136:

  Thema 6 - nieuw leven voor oude geb

 • Page 137 and 138:

  figuur 57: respondenten op 3 juni z

 • Page 139 and 140:

  Projecttype 10 (campusbreed) - verd

 • Page 141 and 142:

  3.7 Campusstrategieën 1995-2010: v

 • Page 143 and 144:

  “kiezen tussen delen of niets”

 • Page 145 and 146:

  model model A traditioneel campusth

 • Page 147 and 148:

  Campus NL Investeren in de toekomst

 • Page 149 and 150:

  Stap 4 Managementinformatie inleidi

 • Page 151 and 152:

  Stap 4: managementinformatie In dit

 • Page 153 and 154:

  II III Strategische keuze De ruimte

 • Page 155 and 156:

  functievervulling van bouw- en inst

 • Page 157 and 158:

  strategische keuzes (IV) voor de hu

 • Page 159 and 160:

  4.3 Conclusies over de huisvestings

 • Page 161 and 162:

  4.4 Conclusies over managementinfor

 • Page 163 and 164:

  Bijlagen inleiding Stap 1. campus N

 • Page 165 and 166:

  Bronnen Hieronder zijn de gebruikte

 • Page 167 and 168:

  10. Rijksuniversiteit Groningen. Un

 • Page 169 and 170:

  Toegepaste normering campus- en geb

 • Page 171 and 172:

  24-mei 24-mei Universiteit van Amst

 • Page 173 and 174:

  Projectendatabase (foto-overzicht)

 • Page 175 and 176:

  model model A campusthema tradition

 • Page 177 and 178:

  • II-a: 1% groei • II-b: 2% gro

 • Page 179 and 180:

  De (hoge) exploitatielasten lopen i

 • Page 181 and 182:

  De metrage waarin deze groei is ges

 • Page 183 and 184:

  de renovatie een stuk duurder uitpa

 • Page 185 and 186:

  Invloed ingrepen op huisvestingslas

 • Page 187 and 188:

  Inputbijeenkomst 3 juni 2016 Voor h

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Honours in the Global World, Searching for Excellence Reflecties ...
Modulair 5 - Open Universiteit Nederland
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
dulair m - Open Universiteit Nederland
Onderwijskundig Leiderschap - DSpace at Open Universiteit
Zo begint u goed voorbereid - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Robbert Dijkgraaf & Ad Verbrugge over waardevol onderzoek
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
Authentieke toetsing - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2008 - Protestantse Theologische Universiteit
BATAVIA ACADEMICA - Gewina
Klik hier voor de hele notitie Prestatieafspraken - Stenden Hogeschool
KHLEUVEN KORT - Katholieke Hogeschool Leuven
OnderwijsInnovatie - Jacob van Kokswijk
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland