Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

0.5 Relatie

0.5 Relatie “Campus NL” met lopend onderzoek Er zijn in de periode 2015-2016 diverse onderzoeken opgestart en/of voltooid die sterke raakvlakken hebben met het Campus NL onderzoek: • De Onderwijsinspectie heeft onderzoek verricht naar de “Huisvesting mbo, hbo, wo” (juni 2016). • Specifiek voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting in juni 2016 haar onderzoeksresultaten gerapporteerd. • Sinds enkele jaren leveren universiteiten(jaarlijks) data aan over de gebouwenvoorraad en financiële performance voor de Facilitaire Benchmark, in opdracht van het DFB/HOI (uitgevoerd door Colliers). Waar mogelijk of nodig zijn relaties met definitiekaders uit dit onderzoek gelegd. • De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar de financiële performance van een aantal universiteiten in de relatie tot financiële risico’s voor de overheid. Deelrapport I, een onderzoek naar het toezicht (van de Inspectie voor het Onderwijs) op de financiële kant van de universitaire huisvesting, verscheen op 6 oktober 2016. Een nader onderzoek bij 6 universiteiten naar de “Governance” van de huisvesting wordt in 2017 verwacht. • Een onderzoek naar “Smart Campus Tools” is parallel aan Campus NL uitgevoerd door de TU Delft. Inhoudelijk zijn er enkele dwarsverbanden die vooral in hoofdstuk 3 (onder thema 9) worden toegelicht. Waar nodig en mogelijk zijn in dit Campus NL onderzoek verbanden gelegd met deze onderzoeken. 0.6 Gehanteerde basisbegrippen en concepten Als gesproken wordt over de veertien Nederlandse universiteiten, dan worden de publiek gefinancierde instellingen bedoeld die zijn aangesloten bij de VSNU. In figuur 2 zijn zowel de (hoofd)locaties als de gehanteerde afkortingen te vinden. figuur 2: Nederlandse universiteiten, namen, locaties (van hoofdzetels) en gebruikte afkortingen # universiteitsnaam afkorting 1 Erasmus Universiteit Rotterdam EUR 2 Leiden Universiteit LEI 3 Radboud Universiteit Nijmegen RU 4 Rijksuniversiteit Groningen RUG 5 Technische Universiteit Delft TUD 6 Technische Universiteit Eindhoven TUE 7 Universiteit Maastricht UM 8 Universiteit Twente UT 9 Universiteit Utrecht UU 10 Universiteit van Amsterdam UvA 11 Tilburg University TiU 12 Vrije Universiteit Amsterdam VU 13 Wageningen University & Research WUR 14 Open Universiteit OU 2 10 12 Amsterdam 5 Leiden 9 Delft 1 Utrecht Rotterdam 11 13 Wageningen Tilburg 6 Eindhoven 3 Nijmegen 4 Groningen 8 Enschede 0 50 100 km 7 14 Heerlen Maastricht 32 Campus NL Investeren in de toekomst

Definitie “campus” Ook de definitie van “campus” verdient meer toelichting, omdat deze – naar Angelsaksisch model – snel wordt geassocieerd met een relatief geïsoleerd gebied, binnen of buiten de stad. In dit onderzoek omvat de term “campus” alle gebouwen en terreinen die door de universiteit of voor universiteitsgerelateerde functies worden gebruikt, hetzij gehuurd of in eigendom van de universiteit, en niet per se op één locatie. De term “campus” kan dus ook refereren aan een verzameling gebouwen die over de stad verspreid zijn, zie ook figuur 3. figuur 3: drie verschillende ruimtelijke configuraties voor de campus in relatie tot de stad campus stad campus stad gebouwen gebouw gebouw stad gebouw campus buiten de stad campus als gebied in de stad campus geïntegreerd met de stad Uit voorgenoemde campusdefinitie blijkt meteen een definitieprobleem dat optreedt bij het inventariseren van de campusdata (en dat doorgaans verschillen tussen onderzoeken verklaart): worden alle gebouwen in eigendom of alle gebouwen in gebruik bedoeld? In figuur 4 zijn aan deze deelverzamelingen termen gekoppeld: universiteitshuisvesting omvat alle m2 in gebruik (II), universiteitsvastgoed alle m2 in eigendom (III) – het oppervlak dat zowel in eigendom als in gebruik is vormt de doorsnede (I). De term “universiteitscampus” omvat de vereniging van deze oppervlakten. figuur 4: definitieverschillen tussen universiteitshuisvesting (II = in gebruik), universiteitsvastgoed (III = in bezit) en universiteitscampus (IV) figuur 5: de campus omvat vijf functiegroepen: academisch, residentieel, retail & leisure, gerelateerde bedrijvigheid en infrastructuur In de campusdefinitie kan ook de term “universiteitsgerelateerde functies” ruim worden opgevat, want deze omvat ook steeds meer onderzoeksinstituten, startups en horecaondernemingen die in universiteitsvastgoed gehuisvest zijn. Ook studentenwoningen, vrijetijdsvoorzieningen en winkels vormen een steeds groter onderdeel van campussen. De campus wordt (functioneel) gedefinieerd in vijf functiegroepen: academisch, residentieel, retail & leisure, gerelateerde bedrijvigheid en infrastructuur (zie figuur 5). Deze vijf typen functies zullen ook terugkomen in hoofdstuk 3, bij de strategische keuzes voor de campus van de toekomst. Waarom een campusdefinitie hanteren die zo veel toelichting behoeft? Omdat deze definitie de realiteit reflecteert: de campus is een steeds moeilijker af te bakenen gebied, met steeds meer hybride functies (die door universiteiten en anderen worden gebruikt) en steeds minder duidelijke grenzen. Dit past bij de universiteit van nu, maar levert wel een uitdaging op bij het meten van verzamelen en vergelijken van data. Campus NL Investeren in de toekomst 33

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Dairy Campus waar staan we nu?
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Ervaringen met weblectures - Open Universiteit Nederland
5708369 Modulair 1.qxd - Open Universiteit Nederland
Modulair 1 (jaargang 27, 9 september 2011) - Open Universiteit ...
Modulair 5 (jaargang 23, 8 februari 2008) - Open Universiteit ...
Onderwijs en Innovatie - Open Universiteit Nederland
Symposium Onderwijs: een Kunst! Van onderzoek naar ... - NVMO
Modulair 2 - Open Universiteit Nederland
Modulair Special - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
Modulair 3 - Open Universiteit Nederland
jaarverslag 2010 - Universiteit Twente
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
Strategienota 2013-2016 - Universiteit Utrecht
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2011.pdf - Saxion Hogescholen
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2012 KHLeuven - Katholieke Hogeschool Leuven