Views
1 year ago

Campus NL

Campus%20NL%20digital%20version%20(for%20websites)

Colofon Dit onderzoek is

Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en veertien Nederlandse universiteiten, door een onderzoeksteam van de TU Delft, in de periode december 2015 tot en met oktober 2016. Onderzoeksteam TU Delft: dr. ir. Alexandra den Heijer ir. Monique Arkesteijn MBA ing. Peter de Jong drs. Evi de Bruyne Jeroen Meijler Lotte Born hoofdonderzoeker, UHD Vastgoedmanagement, specialisatie Campus projectmanager, onderzoeker, UD Vastgoedmanagement, decision support onderzoeker, docent Bouweconomie, specialisatie Bouwkosten onderzoeker, specialisatie Organisatiekunde onderzoeksassistent, student onderzoeksassistent, student Alle onderzoekers zijn voor dit onderzoek werkzaam bij de afdeling Management in the Built Environment van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, contactadres: campusNL-bk@tudelft.nl. Meer achtergrondinformatie over het onderzoek(steam): campusNL.bk.tudelft.nl Begeleidingscommissie: mr. Marjan Oudeman MBA (vz) Universiteit Utrecht, voorzitter College van Bestuur mr. Jo van Ham TU Eindhoven, vice-voorzitter College van Bestuur Ron van der Meer cpc Ministerie OCW, plv. directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering drs. Bas Wessels Wageningen University, directeur Finance & Control ir. Veronique Marks TU Eindhoven, directeur Dienst Huisvesting ir. Franc van Nunen VU Amsterdam, directeur Campusontwikkeling drs. Daphne Smeets VSNU, domeinleider financiën mr. drs. Danny Groenenberg VSNU, beleidsadviseur Het onderzoeksteam bedankt de vereniging van universiteiten (VSNU) en de veertien Nederlandse universiteiten voor hun medewerking aan dit onderzoek. Ontwerp omslag: Ontwerp binnenwerk: Fotografie: Flavia Curvelo Magdaniel Flavia Curvelo Magdaniel, Alexandra den Heijer Alexandra den Heijer, Jeroen Meijler, beeldbanken NL universiteiten Campusplattegronden, visualisaties toekomstplannen en beeldmateriaal universiteitsgebouwen zijn gebruikt met toestemming van de betreffende universiteiten – fotografen zijn alleen genoemd waar het expliciet vereist was. Literatuurverwijzing: TU Delft (2016), “Campus NL - Investeren in de toekomst” (rapport in opdracht van VSNU en 14 universiteiten), Delft: TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment (MBE), december 2016. Gepubliceerd door TU Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Management in the Built Environment ISBN 978-94-92516-38-1 We have made every effort to trace and contact copyright holders. If an error or omission is brought to our notice we will be pleased to remedy the situation in future editions of this report. For further information, please contact the authors. © 2016 TU Delft All rights reserved - Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het onderzoeksteam: campusNL-bk@tudelft.nl 2 Campus NL Investeren in de toekomst

Voorwoord Eind 2015 hebben de gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar verleden, heden en toekomst van Campus NL: huisvesting en faciliteiten van Nederlandse universiteiten. Dit rapport is het resultaat van dit onderzoek. Dit rapport bevat zowel een korte samenvatting “Campus NL in vijf kernpunten” als een lange “Managementsamenvatting” met alle conclusies. Achtergronden over het onderzoek zijn te vinden in de “Inleiding”. De volgende vier hoofdstukken beschrijven feiten en cijfers over de huidige campus (“Stap 1”), trends die universiteit en campus beïnvloeden (“Stap 2”), campusstrategieën en -projecten (“Stap 3”) en managementinformatie voor de huisvestingsopgave waarvoor universiteiten staan (“stap 4”). In de bijlagen zijn onder andere bronnen, definities, voorbeeldberekeningen, interviewvragen en stellingen over de campus te vinden. Via deze weg wil het onderzoeksteam alle universiteiten bedanken voor het aanleveren van data, tekst en beelden, de informatieve en inspirerende interviews, de actieve deelname aan de Campus NL inputbijeenkomst van 3 juni en hun commentaar op conceptversies of onderdelen van dit rapport. Bijzondere dank aan de begeleidingscommissie en de VSNU voor de intensieve begeleiding en de waardevolle discussies. Alexandra den Heijer namens TU Delft’s Campus Research Team Delft, december 2016 Campus NL Investeren in de toekomst 3

 • Page 1: Campus NL Investeren in de toekomst
 • Page 6 and 7: 4 Campus NL Investeren in de toekom
 • Page 8 and 9: 6 Campus NL Investeren in de toekom
 • Page 10 and 11: en studierendementen beide gebaat z
 • Page 12 and 13: 10 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 14 and 15: Koopmans in 1999 gaf aan dat er een
 • Page 16 and 17: een reden is om in beide omgevingen
 • Page 18 and 19: Het besparen van de mutatiekosten d
 • Page 20 and 21: Conclusies over projecten op de cam
 • Page 22 and 23: prestaties van studenten en academi
 • Page 24 and 25: Stap 4: managementinformatie over d
 • Page 26 and 27: huisvestingsdirecteuren de campusin
 • Page 28 and 29: 26 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 30 and 31: 0.2 Onderzoeksvragen en -aanpak De
 • Page 32 and 33: jaar onderzoek doet naar universite
 • Page 34 and 35: 0.5 Relatie “Campus NL” met lop
 • Page 36 and 37: Definitie “campusmanagement” Ca
 • Page 38 and 39: 36 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 40 and 41: 38 Campus NL Investeren in de toeko
 • Page 42 and 43: in 1999 bevestigt commissie-Koopman
 • Page 44 and 45: Ambities voor de campus varieerden
 • Page 46 and 47: Geconcludeerd kan worden dat de uni
 • Page 48 and 49: De afgelopen jaren hebben veel univ
 • Page 50 and 51: figuur 16: conditiescores van de ca
 • Page 52 and 53: lijft toenemen. De internationale i
 • Page 54 and 55:

  universiteitscampus anno 2016 - rui

 • Page 56 and 57:

  gebruikersgroepen door te rekenen.

 • Page 58 and 59:

  en niet aan onderzoek. Daarom is op

 • Page 60 and 61:

  De cijfers van figuur 24 laten ook

 • Page 62 and 63:

  Max 31,7 20,6 Aantal m2 NO kantoor

 • Page 64 and 65:

  Vanzelfsprekend is de vergelijkbaar

 • Page 66 and 67:

  exploitatielasten In de definitie v

 • Page 68 and 69:

  1.10 Universiteiten moeten steeds m

 • Page 70 and 71:

  1.22 Waardering van de campus anno

 • Page 72 and 73:

  70 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 74 and 75:

  72 Campus NL Investeren in de toeko

 • Page 76 and 77:

  In het assenkruis bevat het kwadran

 • Page 78 and 79:

  [7] aantal Buitenlandse studenten (

 • Page 80 and 81:

  Het beeld is dat sommige universite

 • Page 82 and 83:

  inschrijvingen van studenten toe. D

 • Page 84 and 85:

  Een beeld uit de interviews: studen

 • Page 86 and 87:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 88 and 89:

  1. Faculteiten zoeken externe samen

 • Page 90 and 91:

  waar men werkplekken deelt heeft nu

 • Page 92 and 93:

  Een beeld uit de interviews: meer a

 • Page 94 and 95:

  1. Toenemende digitalisering. 2. Me

 • Page 96 and 97:

  van financiering voor de onderwijs

 • Page 98 and 99:

  Een beeld uit de interviews: ambiti

 • Page 100 and 101:

  Strategisch • doelen • identite

 • Page 102 and 103:

  het buitenland vertrekken - en wat

 • Page 104 and 105:

  figuur 42: met deze stelling “ann

 • Page 106 and 107:

  2.3 Meer uren op de campus: hoewel

 • Page 108 and 109:

  21. Rethink UU, De Toekomst van de

 • Page 110 and 111:

  108 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 112 and 113:

  110 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 114 and 115:

  mogelijkheden om overal en altijd t

 • Page 116 and 117:

  Model A - TRADITIONEEL - positieve

 • Page 118 and 119:

  Model B - NETWERK - positieve en ne

 • Page 120 and 121:

  Model C - VIRTUEEL - positieve en n

 • Page 122 and 123:

  ABC modellen in de praktijk - strat

 • Page 124 and 125:

  Bij ruimte op de campus wordt onder

 • Page 126 and 127:

  Thema 1 - de veranderende academisc

 • Page 128 and 129:

  Thema 2 - de flexibele leeromgeving

 • Page 130 and 131:

  Thema 3 - nieuwe faculteitsgebouwen

 • Page 132 and 133:

  Het besef dat laboratoria dure onde

 • Page 134 and 135:

  Thema 5 - gebouwen voor gerelateerd

 • Page 136 and 137:

  Thema 7-10 (campusbreed): van verru

 • Page 138 and 139:

  Projecttype 9 (campusbreed) - inzet

 • Page 140 and 141:

  3.3 Strategische keuzes samengevat

 • Page 142 and 143:

  een gevoelig onderwerp, omdat acade

 • Page 144 and 145:

  applicaties op de thuiswerkplek. Da

 • Page 146 and 147:

  Strategische keuzes voor de campus

 • Page 148 and 149:

  146 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 150 and 151:

  148 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 152 and 153:

  de invloed van een huisvestingsopga

 • Page 154 and 155:

  naar hogescholen door De Vries (200

 • Page 156 and 157:

  onderverhuurd, verkocht of gesloopt

 • Page 158 and 159:

  figuur 66: de impact van strategisc

 • Page 160 and 161:

  4.7 De strategische keuzes zijn bew

 • Page 162 and 163:

  4.16 Het kwantificeren van de waard

 • Page 164 and 165:

  162 Campus NL Investeren in de toek

 • Page 166 and 167:

  Algemene bronnen en onderzoeksrappo

 • Page 168 and 169:

  Paginagrote foto’s p10 p36 p70 p1

 • Page 170 and 171:

  Lijst van geïnterviewden 25-apr 26

 • Page 172 and 173:

  Gehanteerd “Interviewprotocol”

 • Page 174 and 175:

  Huisvestingsopgave in rekenvoorbeel

 • Page 176 and 177:

  echter nauwelijks toereikend om op

 • Page 178 and 179:

  Aanpakken wil niet zeggen dat er al

 • Page 180 and 181:

  organisaties van de universiteiten

 • Page 182 and 183:

  Bij de 2% groei variant valt ook te

 • Page 184 and 185:

  De gehanteerde metrage in deze vari

 • Page 186 and 187:

  eflecties op het theoretische reken

 • Page 188:

  Campus Research Team TU Delft doet

De campus als publiek domein - Rooilijn
CAMPUS DIEPENBEEK, Fuif-proof! - UHasselt
Campus Winschoten Voorwoord - Dollard College
Dairy Campus waar staan we nu?
infratecture jaarplan 2012 - RDM Campus
Modulair 4 - Open Universiteit Nederland
5004224 MODULAIR 4 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 6 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Modulair 8 - Open Universiteit Nederland
OnderwijsInnovatie - Open Universiteit Nederland
Strategisch Plan 2020 - Technische Universiteit Eindhoven
5004202 MODULAIR 2 - Open Universiteit Nederland
Jaarverslag 2011 - Technische Universiteit Eindhoven
Gelijke onderwijskansen voor allochtonen Dag van het ... - UHasselt
Jaargang 5, 1987, nr. 1 - Gewina
jaarverslag en jaarrekening 2015 stichting avans
Instellingsplan 2013 - 2016 - Technische Universiteit Eindhoven
Vizier_vooruit._4_toekomstscenario_s_voor_Nederlandse_universiteiten.
dies natalis - Open Universiteit Nederland
Europa en het hoger onderwijs - Ander Europa
Masterplan Toekomst Wiskunde - Platform Wiskunde Nederland
De Pewex-shops - archief van Veto