Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Artsen leren samenwerken

Artsen leren samenwerken Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) 65% van de onbedoelde schade bij ziekenhuispatiënten is gerelateerd aan menselijke factoren als vaardigheid, gedrag en communicatie. Zulke competenties zijn echter te beïnvloeden en te leren. Als operatieteams zijn getraind in vaardigheden als samenwerking en leiderschap, kan daarmee ruim de helft van onbedoeld letsel bij patiënten worden voorkomen. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Máxima Medisch Centrum (MMC) en Schouten & Nelissen. Lessen die te trekken zijn Door te werken met een simulatiecentrum kunnen er korte trajecten gedaan worden. Het is een vorm van leren die gekoppeld is aan praktijksituaties waardoor het sneller geleerd wordt en ook beter beklijfd. Contactgegevens Contactpersoon Erik Toirkens (Schouten & Nelissen) E-mailadres erik.toirkens@sn.nl Telefoonnummer 06 2042 5906 Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Medische teams en specialisten. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Een doeltreffende training van 21e-eeuwse competenties als communicatie, leiderschap, samenwerken en coachen vraagt om passende leervormen die aansluiten bij de opleidingsvraag in de zorgsector. Medsim is een medisch simulatiecentrum dat artsen en verpleegkundigen leert goed met elkaar samen te werken in acute situaties. Een simulatiecentrum als Medsim voorziet in de behoefte van ziekenhuizen en zorginstellingen aan korte en krachtige leerinterventies waarmee zorgprofessionals hun soft skills duurzaam kunnen verstreken. 104 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Artsen leren samenwerken | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Helder communiceren en beter samenwerken Ontwikkeltraject leidinggevenden installatiebranche Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Doelstelling Het ontwikkeltraject is concreet gericht op het versterken van de persoonlijke, praktische vaardigheden van het leidinggevend kader in de installatiebranche. In essentie gaat het om de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden die cruciaal zijn om effectief en proactief leiding te geven aan situaties en mensen in verschillende omstandigheden. Resultaten Na afloop van dit traject hebben leidinggevenden inzicht in persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, kennen ze de randvoorwaarden voor een goede samenwerking en het belang van persoonlijk leiderschap in een situationele context. Zij zijn zich bewust van de impact van heldere communicatie en weten hoe samenwerking met interne en externe klanten te beïnvloeden en te sturen. Bovendien hebben zij ervaren hoe zij hun collega leidinggevenden kunnen ondersteunen op het gebied van communicatieve vaardigheden. Concrete resultaten • Leidinggevenden zijn in staat om in verschillende situaties een bewuste keuze te maken in de wijze van communiceren: Face to Face, telefonisch, via e-mail of schriftelijk; • Zij kunnen binnen de kaders van hun eigen functie invulling geven aan effectieve vormen van samenwerken; • Zij zijn in staat op een correcte wijze een werkbare afspraak te maken, deze vast te leggen, en het nakomen van de afspraak te bewaken; • Ze kunnen vooraf anticiperen op weerstanden en conflicten en hun gedrag aanpassen naar gelang de situatie daarom vraagt; • Ze weten hoe zich voor te bereiden op een onderhandelingssituatie zodat ze het maximale uit het gesprek halen; • Ze zijn in staat in geval van tegenstrijdige belangen tijdens hun werkzaamheden, met behoud van de relatie, tot een acceptabele oplossing te komen. Te versterken competenties in dit traject • Communicatie; • Samenwerken; • Klantgerichtheid; • Assertiviteit; • Beinvloeden; • Sturing geven. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Bedrijven / brancheverenigingen. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Het ontwikkelleertraject is aangeboden aan 135 operationeel leidinggevenden die de dagelijkse leiding voeren en verantwoordelijk zijn voor de technische dienstverlening gericht op inzet en onderhoud van bedrijfsinstallaties in de Olie-, Gas-, Chemie- en Energiesector. 105 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Helder communiceren en beter samenwerken | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...