Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Looptijd van het

Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van februari 2016 tot september 2016. Ontwikkeltraject operationele leidinggevenden Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De aanpak van het ontwikkeltraject Uitgangspunt van het ontwikkeltraject is dat de medewerkers een “gemeenschappelijke taal en werkwijze” gaan hanteren. Hierdoor zijn ze in staat om elkaar te helpen en elkaar aan te spreken op het gebruiken van de benodigde competenties en vaardigheden in het dagelijkse werk. Deze operationeel leidinggevenden zijn drukbezette mensen en echte doeners. In het ontwerp van het traject hebben wij daarom een mix van leervormen en -interventies opgenomen, die in combinatie bijdragen aan: • Draagvlak en betrokkenheid om op individueel niveau en met elkaar te leren en om communicatieve vaardigheden te verbeteren; • Doelgericht werken aan een persoonlijk actieplan met de nodige ondersteuning ook op persoonlijk niveau; • Toepassing van het geleerde in de praktijk en reflectie op persoonlijke visie en handelen op vastgestelde tijden en in een efficiënte en effectieve vorm; • Continuïteit van het leerproces door methodieken eigen te maken die ook na het traject persoonlijk en met elkaar op het werk toegepast kunnen blijven worden (Borging). Er zijn 3 type leerinterventies, te weten • Workshops bij start en afronding voor alle leidinggevenden. • Trainingsdagen in groepen van 8 deelnemers. • Intervisiesessies in groepen van 4 deelnemers. Lessen die te trekken zijn • In het kader van duurzaam ontwikkelen belangrijk dat mensen leren leren. In dit traject is dat gerealiseerd door een mix van leervormen in te zetten die het proces van ervaren en reflecteren op verschillende momenten en in diverse werksituaties stimuleert; 106 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Helder communiceren en beter samenwerken | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

• Werkplek leren en werken met praktijk casuïstiek heeft bijgedragen aan rendement op niveau van persoonlijke ontwikkeling maar zeker ook aan zichtbare veranderingen in de werksfeer en –context; • Beleid en plan voor permanente educatie/ LLL ontbreekt binnen de organisatie waardoor kans op voortgang van ontwikkeling niet vanzelfsprekend is. We hebben dit ondervangen door met het hoger management ‘challenge’ sessies te houden om hun rol als mentor/coach gerichter in te zetten op bevorderen van informele leren op de werkplek. Nationale Skills Strategie Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.ipv.nl Contactgegevens Contactpersoon Tineke Kanters E-mailadres t.kanters@ipv.nl Telefoonnummer 073 8001 800 107 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Helder communiceren en beter samenwerken | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti