Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Lessen die te trekken

Lessen die te trekken zijn • Geld alleen is niet genoeg; • Hoe ziet het werk in de toekomst eruit? Is dat binnen mijn bereik? Zo ja wat moet ik doen? Hoe beschrijf ik mijn huidige vaardigheden en kennis? Hoe pak ik dat aan? Hoe overleg ik met mijn werkgever? Met wie kan ik hierover doorpraten? Hoe combineer ik leren met werk en privé? En hoe betaal ik het? • Voor alle betrokkenen blijft het ook een kwestie van alert blijven om de aansluiting tot dat vakmanschap van nu en de toekomst te bewaken. Nieuwe vormen en onderwerpen te blijven vinden om te inspireren. Te investeren in de relatie met de medewerker en het bedrijf. Nationale Skills Strategie Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.oom.nl Contactgegevens Contactpersoon Erik Yperlaan Jolanda Janssen (directeur OOM) (beleidsadviseur OOM) E-mailadres e.yperlaan@oom.nl j.janssen@oom.nl Telefoonnummer 06 2239 2736 06 5193 9643 114 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Persoonlijke TrainingsToelage (PTT) | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...