Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

• Laagopgeleiden zijn zeker bereid zelf te werken aan hun ontwikkeling, maar hebben wat meer ondersteuning nodig; • Er is grote behoefte aan online oefenmateriaal, vooral praktisch en contextrijk; • De overheid neemt niet de verantwoordelijkheid om verandering teweeg te brengen waar het gaat om inzet van technologie. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.oefenen.nl • www.etv.nl Nationale Skills Strategie Contactgegevens Contactpersoon Ben Vaske E-mailadres b.vaske@etv.nl Telefoonnummer 070 7622 762 Skills Challenges orkshop: exploring good practices 28 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Oefenen.nl | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Talent Coaching Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het activeren van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Talent Coaching richt zich op het oefenen en ontwikkelen van vaardigheden in levensechte situaties in plaats van in simulaties. Dat leidt tot een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Tevens wordt geanticipeerd op de participatiewet. opgenomen). Zowel Pro leerlingen als MBO’ers onderscheiden zich op deze manier van medeleerlingen, -studenten met dezelfde opleiding; het vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Lessen die te trekken zijn • Onderwijs moet zich beter richten op (vraag/behoeften) arbeidsmarkt; • Onderwijs moet op zoek naar mogelijkheden om vaardigheden van studenten in levensechte situaties te oefenen. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.leraar24.nl/video/6313/talentcoaching#tab=0 Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? In eerste instantie MBO’ers en Praktijkschoolleerlingen, maar daarnaast ook voor ‘arbeidsmarkt’ (onder andere daar waar participatiewet van toepassing is). Looptijd van het initiatief / voorbeeld Eerste pilot is afgelopen schooljaar succesvol afgerond. Tweede, uitgebreidere, pilot staat eerste helft van schooljaar 2016 / 2017 gepland. Het streven is om het initiatief vervolgens breder uit te rollen/aan te bieden. Contactgegevens Contactpersoon Marja van der Velden E-mailadres marvelden@planet.nl Telefoonnummer 06 2257 0505 Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief MBO 4 studenten van de opleiding Facilitair leidinggevende oefenen vaardigheden zoals coachen, begeleiden, aansturen e.d. in een levensechte situatie doordat zij worden gekoppeld aan Praktijkschoolleerlingen. Ze gaan de Pro leerlingen begeleiden bij het maken van een digitaal portfolio (waarin ‘promotiefilmpje’ van leerling is 29 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Talent Coaching | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...