Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Apptitude Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Ontwikkeling van 2016 tot eind 2017, implementatie vanaf eind 2017. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Apptitude richt zich op het ontwikkelen van de 10 belangrijkste competenties voor jongeren. Competenties waar werkgevers van zeggen dat ze jongeren niet aannemen of snel weer ontslaan, omdat jongeren deze competenties slecht ontwikkeld hebben. De competenties zijn geselecteerd op basis van onderzoek door KU Leuven. Onderzoek is uitgevoerd onder jongeren en werkgevers in de Benelux en Frankrijk. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen; • Bedrijven / brancheverenigingen; • Gemeenten / provincie; • Intermediairs. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, dit is een internationaal project. Als het instrument eind 2017 klaar is zullen wij alle stakeholders, UWV, Gemeenten en de uitzendbranche hierbij betrekken t.b.v. de uitrol. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De 10 soft skills waarbij de discrepantie tussen de mening van jongeren en werkgevers het grootst is, vormen dan ook de basis voor de ontwikkeling van een digitale applicatie voor jongeren die in maart 2017 gelanceerd zal worden. Deze applicatie moet jongeren bewustmaken van het feit dat deze 10 soft skills van essentieel belang zijn om een baan te vinden en te behouden. Tools die ontwikkeld zijn • E-Portfolio met skills meting (www.haalmeeruitjewerk.nl); • E-learning, skills ontwikkeling voor lager opgeleiden (www.stoof-online.nl/tools/ aan-de-slag-blijven); • Apptitude in ontwikkeling gebaseerd op onderzoek KU Leuven naar kijk op human skills door werkgevers en jongeren (www.stoof-online.nl/tools/app-titude); • Empowerment, versterken van laag opgeleide uitzendkrachten die langer werkzoekend zijn (www.stoof-online.nl/tools/empowerment); • Scholingsvoucher, de uitzendkracht mag zelf een arbeidsmarkt relevante opleiding kiezen om zo te bewerkstelligen dat ze leren leuk gaan vinden en zelf regie gaan nemen (www.stoof-online.nl/tegemoetkomingen/scholingsvoucher); • Taalvaardigheid is van groot belang, 100.000 uitzendkrachten zijn niet taalvaardig genoeg (www.stoof-online.nl/tools/taalvaardigheid). 30 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Apptitude | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.stoof-online.nl/tools/app-titude Nationale Skills Contactgegevens Contactpersoon Adriana Stel E-mailadres stel@stoof-online.nl Telefoonnummer 06 2299 2596 Strategie Skills Challenges orkshop: exploring good practices 31 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Apptitude | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti