Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Flexibel maatwerk voor

Flexibel maatwerk voor volwassenen met behulp van de ECVET methodiek Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) ECVET staat voor European Creditsystem for Vocational Education and Training. In verschillende ECVET-projecten wordt in Nederland onderzocht hoe ECVET-eenheden (delen van kwalificaties) kunnen worden ingezet om mensen efficiënter van werk naar werk te helpen. Belangrijk aspect is dat de competenties die mensen op velerlei wijze hebben verworven in kaart worden gebracht en vervolgens worden erkend en gevalideerd. De vraag van de werkgever is hierbij leidend: de werkgever stelt zelf de meetlat samen waaraan de competenties van werknemers worden getoetst. Een ECVETmeetlat bestaat bijvoorbeeld uit onderdelen van verschillende mbo-kwalificatiedossiers aangevuld met de eisen die de werkgever zelf in een functieprofiel stelt. Verder wordt in deze standaard de link gelegd met EQF en NLQF. Werknemers krijgen op deze manier de kans om • Hun competenties in kaart te brengen in relatie tot (delen van) een kwalificatie (0-meting); • Delen van een kwalificatie aan te tonen op basis van validering en/of maatwerk in de vorm van een deelcertificaat; • Een diploma te behalen volgens het ‘blokkendoos’ model. Een manier die past bij de reeds aanwezige werkervaring, de thuis/werk/privésituatie. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen; • Bedrijven / brancheverenigingen. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Volwassenen, werkenden, leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die willen uitstromen naar de arbeidsmarkt. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief ECVET in de gezondheidszorg De ECVET-projecten in de (gehandicapten-)zorg hebben goede ervaringen laten zien in het efficiënt opleiden. In één van de projecten, bij ASVZ, is gebleken dat het mogelijk is om de opleidingsduur voor Maatschappelijke zorg GHZ niveau 4 voor een aantal deelnemers van 3 jaar terug te brengen tot 9 maanden. Door ASVZ is bij de start zorgvuldig gekeken welke medewerkers aan de projecten zouden deelnemen op basis van een door hen gemaakte inschatting van een mogelijke verkorte opleidingsduur. Het overleg met ASVZ, het betreffende ROC, haar examencommissie, de EVC-aanbieder en het team van het Partnerschap LLL heeft in de voorbereidingsfase tijd gevraagd om uiteindelijk tot tijdwinst te komen in de uitvoeringsfase. ECVET in de installatietechniek De ECVET-methodiek is met succes toegepast voor werknemers in de technische installatiebranche. In een geslaagde pilot hebben OTIB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf, en ITN Installatietechniek de 32 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Flexibel maatwerk voor volwassenen | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

toegevoegde waarde van ECVET aangetoond. Daarmee is de pilot een belangrijke stap in de implementatie van de ECVET-methodiek in Nederland. De pilot is medegefinancierd door OTIB en ITN en mogelijk gemaakt door het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (www.NPLLL.nl). Voor de coördinatie en de uitvoering is samengewerkt met RBO en EVC Dienstencentrum. ITN Installatietechniek heeft de ECVET-methodiek benut om bij een deel van de utiliteitsmonteurs van het bedrijf te toetsen of zij op het gewenste niveau functioneren. Deze 0-meting vormt de basis voor de verdere loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf. Op donderdag 2 juni ontvingen de 28 deelnemende monteurs van ITN hun ECVET-certificaten. Alle deelnemende monteurs blijken op het gewenste niveau of op een hoger niveau te functioneren. De deelnemers aan de pilot kunnen ervoor kiezen om hun ECVET-certificaten via MBO Amersfoort te verzilveren in een mbo-diploma of om aanvullende maatwerkscholing te volgen via ROC A12/UPGRADE of MBO Amersfoort. In oktober starten OTIB en ITN samen met RBO, EVC Dienstencentrum en de andere partners een tweede ECVET-pilot voor de binnendienst utiliteit projectmedewerkers van het bedrijf. ECVET in de uitzendbranche Een project is uitgevoerd bij Marfo. Marfo is een bedrijf gevestigd in Lelystad dat op grote schaal maaltijden bereidt en verpakt voor bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen of ziekenhuizen. Zij hebben structureel veel uitzendkrachten in dienst en werken hiervoor samen met uitzendbureau In Person. De uitzendkrachten werken voornamelijk aan de band als productiemedewerker bij de verpakking van maaltijden, maar kunnen ook in het magazijn of de keuken werken. Deze groep flexkrachten leert veel in het werk, maar krijgt dit vaak niet erkend. Met deze pilot creëren we deze mogelijkheid voor erkenning en certificering van een groep van ongeveer 16 uitzendkrachten!’ Met deze certificaten kunnen uitzendkrachten laten zien wat ze geleerd hebben op hun werk en wat ze waard zijn. Dit als basis voor verdere loopbaanontwikkeling en stimulans voor leven lang leren. Lessen die te trekken zijn • Werkgevers hebben behoefte aan flexibele standaarden als basis voor validering en maatwerk van werknemers; • De ecvet aanpak maakt het mogelijk om werknemers op een efficiënte wijze van werk naar werk te helpen; • De projecten laten zien dat het mogelijk is om voor werknemers inzichtelijk te maken wat ze kunnen en dat dit gecertificeerd kan worden. Dit maakt deze groep kansrijker op de arbeidsmarkt; • Het is niet altijd nodig om een diploma te halen. Er is behoefte aan landelijk of door de branche erkende certificaten met waarde op de arbeidsmarkt; • Door een goede ketensamenwerking tussen werkgever, onderwijsinstelling en EVCaanbieder (verantwoordelijk voor de validering) is het mogelijk om tot verzilvering (vrijstelling) en maatwerk opleidingen te komen. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.nplll.nl/ • www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/evc-professionals/ nieuws/189-evc-voor-van-werk-naar-werk-ecvet-pilots-in-de-zorg • www.canonberoepsonderwijs.nl/ECVET-als-bijdrage-aan-Leven-lang-leren Contactgegevens Contactpersoon Tijs Pijls Marijke Dashorst E-mailadres tpijls@cinop.nl marijke.dashorst@hotmail.com Telefoonnummer 06 1001 5878 06 5204 0906 33 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Flexibel maatwerk voor volwassenen | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD