Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Voorbeelden MBO raad Vanuit het MBO zijn een aantal goede voorbeelden te noemen op het gebied van Leven lang Leren (‘LLL’). Afhankelijk van de regionale setting pakken scholen LLL op verschillende wijze op. MBO-instellingen zijn er niet alleen voor het initieel onderwijs, maar in toenemende mate ook voor het post initieel onderwijs. Deze goede voorbeelden LLL zijn o.a. te vinden bij: het Noorderpoort College (bijv. GOA publiek), Alfa College (lectoraat duurzame inzetbaarheid, plus diverse projecten specifiek ook op MBO 2 niveau), Friesland College i.s.m. Friese Poort (Modulair onderwijs voor volwassenen, praktijkroute voor volwassenen), ROC van Twente (bij en omscholing voor volwassenen, traject voor vluchtelingen i.s.m. gemeente), Gilde opleidingen (gepersonaliseerde leerroutes), ROC Leeuwenborgh (flexibilisering mbo voor volwassenen), ROC Mondriaan (Menskracht 7), ROC A12 (volwassenloket), Deltion (EVC en validering). Contactgegevens Contactpersoon Pia Deveneijns E-mailadres p.deveneijns@mboraad.nl Telefoonnummer 06 5027 2670 Het bovenstaand lijstje is zeker niet uitputtend, maar geeft een beeld van enkele initiatieven. Mocht u de behoefte hebben om enkele goede voorbeelden nader te verkennen dan is de MBO Raad graag bereid om u in contact te brengen met de betreffende MBO-instelling. De MBO Raad (MBO Diensten) is zojuist gestart om een aantal ‘good practices’ in kaart te brengen van procedures voor het ‘erkennen leer- en werkervaringen / vrijstellingen en aansluitend maatwerk’. Dat onderzoek naar good practices is deze maand gestart. De resultaten daarvan zijn beschikbaar in het najaar. Daarnaast is tijdens de derde dialoogbijeenkomst een aantal keer gerefereerd aan het KBA onderzoek waarin een zorgelijke ontwikkeling wordt geschetst van 138.000 jonge volwassenen die weer aan werk / scholing geholpen moeten worden (ze zitten nu thuis op de bank, zonder werk en zonder scholing). Dit onderzoek is te downloaden via: www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Perspectief_23-plus.pdf 34 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Voorbeelden MBO raad | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

FNV Loopbaanadvies Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het doel van FNV Loopbaanadvies is mensen inzicht geven in waar ze staan in hun loopbaan, waar hun krachten liggen en welke mogelijke stappen ze daarin kunnen zetten. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Het project is ontwikkeld in samenwerking met sectoren en verschillende intermediairs, waarna het is doorverwezen naar leerloketten, opleidingen en EVC-aanbieders. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? In de eerste instantie voor werknemers/werkzoekenden die lid zijn van de FNV. Soms wordt samengewerkt met bedrijven en wordt de dienstverlening aan alle werknemers die hier behoefte aan hebben aangeboden. De kosten van de dienstverlening worden dan vergoed door het bedrijf. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Onbepaald, de diensterlening is klein begonnen in 7 regio’s en wordt komende jaren uitgebreid naar 35 arbeidsmarktregio’s. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief FNV Loopbaanadvies bestaat uit een spreekuur, workshops en trainingen. FNV Loopbaanadvies is bestemd voor leden, door leden. In deze eerste lijnsvoorziening fungeren deskundige adviseurs, speciaal opgeleide leden van de FNV als loopbaanadviseur. Het spreekuur is een laagdrempelige eerste oriëntatie voor mensen die binnen hun bedrijf niet de mogelijkheid hebben om aan hun loopbaan te werken. En hun eigen mogelijkheden in een veilige, onafhankelijke omgeving willen ontdekken. Het spreekuur is voor werkzoekenden en werkenden. Bezoekers hebben alle opleidingsniveaus. Vaak is de rode draad dat men een onvolledig beeld heeft van de eigen mogelijkheden. Naast het spreekuur zijn er ook verdiepende vervolgtrainingen en workshops gericht op persoonlijke groei (zoals toe aan ander werk, loopbaanoriëntatie, persoonlijke effectiviteit, solliciteren en netwerken). De trainingen (meestal over 3 dagen verspreid) richten zich op het ontdekken van persoonlijke kwaliteiten/ambities en op het ontwikkelen van vaardigheden. Uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan, onafhankelijk van de belangen van de werkgever. Lessen die te trekken zijn FNV Loopbaanadvies voldoet aan een behoefte omdat het laagdrempelig is onafhankelijk. De loopbaanadviseurs zijn professionele kaderleden die naast de werknemer staan en geen andere belangen hebben. Uit evaluatie blijkt dat ook het succes te zijn. Veel werknemers durven met hun loopbaanvragen niet naar hun werkgevers of leidinggevenden te stappen. Met name werknemers met een meer kwetsbare positie en ouderen. Onafhankelijk loopbaanadvies biedt die veiligheid wel. Contactgegevens Contactpersoon Eszter de Kleine E-mailadres e.dekleine@fnv.nl Telefoonnummer 06 2239 5543 35 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | FNV Loopbaanadvies | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...