Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Ondernemerschapsonderwijs via Stichting Jong Ondernemen Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Om goed te functioneren in een snel veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat jongeren een ondernemende houding ontwikkelen. Zo kunnen ze inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en weten ze waar hun talenten liggen. Het doel van de programma’s van Jong Ondernemen is niet het opleiden tot ondernemer, maar met ondernemerschap als middel jongeren laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen, zodat ze klaar zijn voor hun toekomstige rol als baanbrekende ondernemer of ondernemende werknemer. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Initiatiefnemer(s) • VNO-NCW; • MKB-Nederland; • ABN AMRO. Met steun van het Ministerie van Economische Zaken, Kamer van Koophandel en Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Huidige betrokken partijen • Onderwijsinstellingen (714 scholen, alle niveaus); • Bedrijven / brancheverenigingen (tientallen sponsoren en 1.500 professionals); • Gemeenten / provincie. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Jong Ondernemen biedt vijf ondernemerschapsprogramma’s en verschillende projecten aan voor de leeftijden 10 tot 25 jaar: • BizWorld: groep 7 & 8 van basisschool; • YES!: onderbouw VO & MBO; • Junior Company: bovenbouw VO; • Student Company: MBO/HBO/WO; • Zeker van je Zaak: MBO. Bereik in 2015/2016: 55.000 leerlingen/studenten. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 22 augustus 1990 tot heden. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief • BizWorld: Ondernemersspel waarin leerlingen de basisbeginselen ontdekken van een bedrijf en de economie (4 dagdelen); • YES!: In een beschermde omgeving maken leerlingen kennis met ondernemen. Leerlingen verkopen in teamverband hun product aan echte klanten (11 lessen); • Junior Company: Leerlingen richten samen een eigen bedrijf op, met echte producten, echt geld en echte klanten. Ze leren alle onderdelen kennen van het runnen van een eigen bedrijf (6 tot 10 maanden); • Student Company: Studenten starten in teamverband een eigen bedrijf, waarbij ze doelgericht werken aan succes. Een uitdagende periode waarbij de studenten ervaren wat het inhoudt om een eigen bedrijf te runnen (6 tot 10 maanden); 36 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Ondernemerschapsonderwijs via Stichting Jong Ondernemen | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

• Zeker van je Zaak: De student onderzoekt de mogelijkheden voor het starten van een eigen zaak. Aan het einde van het programma weet de student of hij zich wil inschrijven bij de KvK (4 maanden). Lessen die te trekken zijn In 2016 is de impact van het programma Student Company onderzocht door de TU Eindhoven. Op de lange termijn heeft het programma vier belangrijke effecten: 1. Deelname aan Student Company verkort significant de tijd tot het vinden van een eerste baan; 2. Deelname aan Student Company verkleint de kans op werkloosheid; 3. Deelname aan Student Company vergroot de kans op een managementfunctie; 4. Deelname aan Student Company vergroot de tijdsbesteding aan nieuwe initiatieven. Nationale Skills Strategie Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.jongondernemen.nl • www.jongondernemen.nl/ondernemerschapsprogrammas • www.jongondernemen.nl/projecten • www.jongondernemen.nl/tueindhoven Contactgegevens Contactpersoon Loek Zanders E-mailadres loek@jongondernemen.nl Telefoonnummer 070 3490 150 37 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Ondernemerschapsonderwijs via Stichting Jong Ondernemen | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD