Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Project

Project Verlieskunde Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het versterken van skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) De inzet van het project Verlieskunde is het leren omgaan (copingfactor) met verlies van werk op zodanige wijze dat je verder kunt met je leven met een goede herinnering aan het verlorene; opdat mensen daarna betere en gerichtere keuzes kunnen maken voor nieuwe stappen in hun loopbaan en de benodigde scholing die daarvoor nodig is. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Gemeenten / provincie; • UWV. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? WWers tot een half jaar WW. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 2017 tot 2020. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De mogelijkheid en noodzaak van het volgen van scholing, gericht op een andere baan omdat zijn of haar functie verdwijnt, kan mensen gevoelens van verlies geven. Onzekerheden over de toekomst dringen zich op. De bestaande zekerheden met betrekking tot het bestaande werk zoals controlegevoelens, identiteit, rechtvaardigheid worden aangetast. Daardoor kan men een pas op de plaats gaan maken en is moeilijker in staat zich een nieuwe werktoekomst te verbeelden en naar toe te werken. De deelnemer kan daardoor geen of moeilijk keuze in het scholingsaanbod maken om naar een nieuwe werktoekomst toe te werken. Het aanbod van (om)scholing wordt als te snel ervaren omdat bij de deelnemer de emoties van verlies nog niet verwerkt zijn. Dit kan ervoor zorgen dat er geruime tijd over heen gaat voordat de deelnemer ‘aan de bak’ gaat. Door te leren omgaan en zelf aandacht te besteden aan de emoties bij verandering en verlies van werk (leerproces) zal de deelnemer fysiek en geestelijk gezond blijven en deze inzichten gedurende zijn verdere werkzame leven kunnen inzetten. Lessen die te trekken zijn • Erkennen dat er emoties van verlies gevoeld worden bij deelnemers mbt scholing gericht op een nieuwe functie omdat de huidige functie verdwijnt; • Aanbieden van praktische handreikingen ‘Verlieskunde’ voor het leren omgaan met emoties bij verandering en verlies; • Aansluitend aanbod loopbaanadvies en scholingsaanbod/vrijwilligerswerk etc.; • Passend werkperspectief. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.verlieskunde.nl Contactgegevens Contactpersoon Angela Bottenberg (FNV) E-mailadres a.bottenberg@fnv-kiem.nl Telefoonnummer 06 5189 4814 38 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Project Verlieskunde | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

FNV Metaal - Duurzame Inzetbaarheid Bij welke uitdaging(en) sluit het voorbeeld het beste aan Binnen de FNV is het team Duurzame Inzetbaarheid actief. Dit team werkt voor medewerkers (leden-en niet leden) die werkzaam zijn binnen de Metalektro, Metaal & Techniek en Motorvoertuigen. De activiteiten sluiten het beste aan bij het activeren en effectief benutten van skills. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor medewerkers werkzaam in de Metaal & Techniek, Metalektro, Motorvoertuigen, Isolatie, Carrosserie. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) In de kern is de inzet van FNV gericht op het ondersteunen van werknemers om hun inzetbaarheid en werkvermogen te behouden/vergroten. Daardoor wordt betrokkenheid, motivatie en plezier in het werk vergroot. Dit leidt tot innovatiekracht en werkzekerheid. De inzet van de FNV is gericht op: 1. Bewustwording van het belang om je persoonlijk te ontwikkelen; 2. Medewerkers te stimuleren om in beweging te komen; 3. Medewerkers tools aanbieden om ook echt in beweging te komen (via workshopaanbod gericht op skills en aanbod opleidingsvouchers). Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld Installatiewerk Nederland • O&O fondsen waaronder OOM (Metaalbewerking), OTIB (Technische Installatiebranche), OOMT (Motorvoertuigen), A+O (Metalektro); • Provincies bij ontwikkeling Servicepunten Techniek; • Werkgeversorganisaties zoals Koninklijke Metaalunie, Bovag; • Diverse bedrijven in samenwerking met Ondernemingsraad. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Gedurende de looptijd van de cao’s, het huidig project is medio 2014 gestart en loopt in ieder geval door tot 2018. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Het team Duurzame Inzetbaarheid van FNV: • Stimuleert werknemers en werkgevers tot blijvend leren; • Stimuleert werknemers om na te denken over hun loopbaan; • Werkt aan 21ste eeuwse skills via diverse workshops; • Werkt aan bewustwording over technologische vernieuwing en duurzame inzetbaarheid; • Werkt samen met Ambassadeurs Duurzame Inzetbaarheid binnen bedrijven; • Helpt werknemers die hun werk verliezen door o.a. faillissementen. Enkele concrete activiteiten • Stimuleren code Duurzaam Marktgedrag; • Uitvoeren ‘Pub quiz’ voor jongeren; • Workshops gericht op ontwikkeling skills; • Loopbaancoaching; • Aanbieden opleidingsvouchers; • Workshops over nieuwe technologie en duurzame inzetbaarheid. 39 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | FNV Metaal - Duurzame Inzetbaarheid | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...