Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Lessen die te trekken

Lessen die te trekken zijn • Leren van elkaar helpt; • Samenwerking tussen ‘partijen’ helpt; • Aandacht voor bewustwording is en blijft belangrijk; • Veel concrete instrumenten beschikbaar. Het blijft een uitdaging om medewerkers en bedrijven ‘in beweging’ te krijgen. Nationale Skills Strategie Contactgegevens Contactpersoon Stijn de Geus E-mailadres stijn.degeus@fnv.nl Telefoonnummer 06 1088 7105 Skills Challenges orkshop: exploring good practices 40 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | FNV Metaal - Duurzame Inzetbaarheid | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Rotterdam Vakmanstad (RVS) Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het activeren van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Rotterdam Vakmanstad (RVS) is een innovatief onderwijsprogramma ontwikkeld door de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling. RVS richt zich specifiek op kinderen in achterstandswijken met een lage SES en veel ‘sociale stress’. Zij krijgen later vaker te maken met afstroom, voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim. RVS wordt uitgevoerd op basisscholen, i.s.m. verschillende partnerorganisaties. RVS wil bijdragen aan het verbeteren van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en ze ondersteunen in het maken van de juiste keuze voor hun vervolgopleiding. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 1 juli 2016 tot 30 juni 2020 (vervolg op eerste 4 jaar vanaf 2012). Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Ruim 1.300 basisschoolleerlingen krijgen wekelijks vijf uur het integrale programma van RVS aangeboden in het basisonderwijs van groep 1 t/m groep 8, bovenop het reguliere lesaanbod. Het programma Fysieke Integriteit (FI) van RVS bestaat uit vijf leerlijnen (denklijn, technieklijn, gezondlijn, sportlijn en groenlijn). De kinderen krijgen dus 5 uur per week extra les (filosofieles, techniek, koken, judo en tuinieren). Dit moet leiden tot een betere sociaal-emotionele ontwikkeling en een goede profiel- en schoolkeuze die past bij de capaciteiten en interesse van de leerling. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Vier Rotterdamse basisscholen; • VNO NCW Rotterdam, De Club van Rotterdam (vereniging voor 100 Rotterdamse bedrijven); • Gemeente Rotterdam; • Stichting BOOR, Stichting RVKO; • Stichting De Verre Bergen, Stichting Vogelgezang. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Het programma richt zich specifiek op basisschoolkinderen in achterstandswijken met een lage SES en veel ‘sociale stress’. Tevens richt het programma zich op deelnemende scholen en ouders van leerlingen. Lessen die te trekken zijn Soft skills; verschillende studies laten zien dat sociaal emotionele vaardigheden of zogenaamde soft skills even belangrijk zijn voor het succesvol doorlopen van de onderwijs- en arbeidsloopbaan als het IQ. Omdat soft skills in vergelijking met IQ goed ontwikkelbaar zijn, bevelen de verschillende onderzoekers zelf aan te investeren in interventies gericht op de ontwikkeling van life skills, vooral bij kinderen en jongeren. Soft skills (ook wel life skills, personality skills of noncognitive skills genoemd) zijn die vaardigheden en eigenschappen die ervoor kunnen zorgen dat mensen succes hebben in verschillende levensdomeinen, zoals het onderwijs, het sociale leven (vrienden en familie), de lichamelijke gezondheid en de arbeidsmarkt. Soft skills helpen mensen vooral bij het omgaan met onverwachte of lastige situaties. 41 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Rotterdam Vakmanstad (RVS) | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD