Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Talentontwikkeling in

Talentontwikkeling in het beroepsonderwijs Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan Het project Talentontwikkeling in het beroepsonderwijs sluit aan bij het versterken van het skills-systeem, door het formele onderwijssysteem op een beheerste wijze te gaan uitbouwen naar een systeem waarin werkveld en hogescholen meer mogelijkheden krijgen om onderwijs op maat te bieden. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het probleem is dat ons formele onderwijssysteem is gebaseerd op een wetgeving die is ontstaan in de tijd dat mensen nog lang een baan in een bedrijf konden bezetten, met hier en daar wat scholing, maar niet noodzakelijkerwijs omdat de dynamiek in de economie daartoe aanleiding gaf. Leven lang Leren (LLL) is noodzaak, maar degenen die de aanzetten dienen te geven tot een nieuw systeem, komen voort uit het vroegere systeem. Het denken moet anders, de knop moet om. Er moet een nieuwe wet voor het hbo komen, voor voltijd (is opleiding voor jongeren, maar die ook weten dat ze alleen maar start kunnen maken) en apart voor LLL. Experimenten met deeltijds en duaal HBO lopen stuk op formele eisen en kaders die passen bij het ‘oude denken’. Er is veel uitval, men gaat selecteren, en dan vallen veel jongeren al voor de poort uit – en deze krijgen geen kans hun talenten te ontwikkelen. Deze aanpak ‘gaat de verkeerde kant uit’. Er is behoefte aan een ‘staatssecretaris voor LLL’. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Er is een groep mensen uit het hbo en werkveld die onder de vlag van Leido studiereizen naar de VS heeft gemaakt. Deze mensen hebben het initiatief genomen voor een werkgroep om de wijze waarop LLL in de VS wordt ingevuld, denkend aan de behoefte van de Community en het regionale bedrijfs-leven, en instellingen zoals Community Colleges daarop inspelen (met alle hobbels en valkuilen van dien). Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor iedereen die met LLL te maken heeft, te maken krijgt en te maken moet hebben. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Gestart in 2014 en geen tijdshorizon voor het initiatief. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Het betreft het in gang zetten van een beweging binnen het hbo en het werkveld rond het gebruiken van de benadering van de invulling van het onderwijssysteem, zoals dit o.a. in de VS (en ook andere landen zoals Zwitserland) wordt gebruikt door aanbieders van tweejarige beroepsopleidingen op niveau 5. Het beroepsonderwijs binnen het hoger onderwijs wil de groep op andere leest laten schoeien. Daarom zullen er activiteiten worden ontplooid om anderen te laten kennismaken met de gedachten die er leven. Op 7 oktober is er de Dag van de Beroepskolom. Op 5 december is er een internationaal seminar in Rotterdam over het managen van instellingen zoals de Community Colleges. Keynote spreker is Jim Jacobs, President of Macomb Community College in Detroit, Michigan. Ook zullen er nieuwe studiereizen worden georganiseerd voor mensen die in talentontwikkeling geloven en dit binnen hun organisatie bespreekbaar willen en kunnen maken. 48 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Talentontwikkeling in het beroepsonderwijs | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Lessen die te trekken zijn LLL is in Nederland – met inzet van het formele en bekostigde onderwijs – teveel een papieren tijger met een dito aanpak, los van allerlei prima initiatieven. Nederland wil wel, mensen scholen zich heus wel, maar waar is de structurele, overkoepelende visie en de wet- en regelgeving die veel meer mogelijk maakt? We moeten meer leren van andere landen, en niet lekker Hollands eigenwijs zijn… Nationale Skills Strategie Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.leidoacademy.nl Contactgegevens Contactpersoon Hans Daale E-mailadres info@leido.nl Telefoonnummer 06 1021 3508 49 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Talentontwikkeling in het beroepsonderwijs | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD