Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Ontwikkelen module MBO

Ontwikkelen module MBO en HBO: Creative Mobility Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan Hierbij gaat het om het aanleren van skills bij MBO- en HBO-studenten, gericht op het leren omgaan met ‘de enige zekerheid nl. dat niets na het hebben van een diploma zeker is’. Dus een voorbereiding op leven lang leren. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Jongeren moeten zich realiseren dat het diploma geen garantie meer is voor een baan en alles wat daarbij behoort. Een opleiding is vaak gericht op het laten behalen van een diploma. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Leido (ontwikkeling binnen een Europees project). voor de rest van de tijd (‘flexibel te combineren’), het doen van vrijwilligerswerk (is ook netwerken) en het zorgen voor een ruileconomie (dingen gekocht, niet meer gebruiken en dan ruilen = is dus inkomen in natura). Tevens wordt ook gekeken naar de directe omgeving van iemand anders die ook aldus functioneert, zodat men elkaar kan aanvullen (community). Lessen die te trekken zijn Jongeren krijgen minder kansen en zijn afhankelijker van anderen. We moeten ze leren om verstandig op eigen benen te gaan staan. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.leidoacademy.nl Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Studenten in de laatste fase van mbo en hbo (Bachelor en Ad). Looptijd van het initiatief / voorbeeld Het idee is ontwikkeld in 2014-2015. Er is nog geen kans geweest om een netwerk op te zetten (staat op stapel voor 2017). Contactgegevens Contactpersoon Hans Daale E-mailadres info@leido.nl Telefoonnummer 06 1021 3508 Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Het gaat om een lesmodule (verplicht) waarbij men leert om te gaan met een situatie waarin niet meer kan worden gestreefd naar volledige werkgelegenheid, vaste banen, zekerheid en vaste inko¬mens e.d. Een bestaan (loopbaan) wordt dan ingericht met vier componenten: een vaste baan voor een paar dagen, een eigen bedrijfje (zzp) 52 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Ontwikkelen module MBO en HBO: Creative Mobility | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

FC extra school voor volwasseneducatie Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het doel van FC extra is tweeledig: • Het opleiden van laagopgeleide volwassenen op de werkvloer, dicht bij de praktijk, dicht bij de leer- en werkervaring van de volwassenen; • Volwassenen kwalificeren op MBO niveau. Lessen die te trekken zijn • Iedere volwassenen heeft een eigen aanpak nodig. Laagopgeleide, of mensen met een afstand van de arbeidsmarkt hebben andere aanpak nodig dan jongeren en/of hoger opgeleide volwassenen; • Samenwerking in de regio levert win win situatie op en geeft veel energie. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.frieslandcollege.nl/fc-extra of mail naar fc-extra@fcroc.nl Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen; • Bedrijven; • Gemeenten; Het unieke is dat dit een samenwerking is in de regio met het ROC, met de gemeentes, met de bedrijven in de regio. Contactgegevens Contactpersoon dhr. J.Eijsen (directeur FC extra) E-mailadres j.eijssen@fcroc.nl Telefoonnummer 06 5204 6528 Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor laagopgeleide volwassenen. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief FC extra richt zich op (laagopgeleide) volwassenen. FC extra biedt maatwerk, leren op de werkvloer, gaat uit van de mogelijkheden die aansluiten bij de leer- en werkervaringen van de volwassenen. Uniek is de samenwerking met de vele partijen in de regio. 53 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | FC extra school voor volwasseneducatie | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti