Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

MBO-programma i.c.m. EVC

MBO-programma i.c.m. EVC Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Binnen de financiële sector verdwijnen veel MBO-banen vanwege automatisering. Veel medewerkers werken op MBO-niveau, maar beschikken niet over een MBO-diploma, welke geldt als (minimale) startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Met het MBOprogramma stelt Achmea medewerkers in de gelegenheid om versneld dit diploma te behalen. Samen met het NCOI is hiertoe een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld, waarbij erkenning van eerder verworven competenties kan leiden tot vrijstellingen in het programma. De stage wordt gewoon op het werk ingevuld. Met het MBO-diploma versterkt de doelgroep zijn employability en de positie op de arbeidsmarkt, terwijl de baanzekerheid in het eigen bedrijf/sector aan het afnemen is. Contactgegevens Contactpersoon Robert Boulogne E-mailadres robert.boulogne@achmea.nl Telefoonnummer 06 2219 6522 Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Onderwijsinstellingen. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Medewerkers die werken op MBO-niveau, maar die niet beschikken over een MBO-diploma. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 2010 tot heden. 60 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | MBO-programma i.c.m. EVC | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Individueel DI-budget Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Anders, nl.: Stimuleren van zelfregie m.b.t. duurzame inzetbaarheid. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van medewerkers om te investeren in hun duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie. Initiatiefnemer(s) / betrokken partijen met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Samenwerking tussen werkgevers en vakorganisatie. Lessen die te trekken zijn Actieve deelname van medewerkers aan ontwikkeling laat zich moeilijk sturen. Contactgegevens Contactpersoon Robert Boulogne E-mailadres robert.boulogne@achmea.nl Telefoonnummer 06 2219 6522 Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Alle werknemers. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van 2010 tot heden. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Tijd en geld blijken schaarse middelen te zijn die de ontwikkeling van menig werknemer in de weg staan. Achmea denkt aan het scheiden van opleidingsbudgetten bedoeld voor verplichte (bedrijfs)opleidingen en budget dat gericht is op de meer algemene inzetbaarheid en arbeidsmarktpositie van de individuele medewerker. Van het eerste budget is de manager de houder, van het tweede budget de medewerker zelf. De medewerker kan dit budget aanwenden voor tijd/geld bestemd voor DI-activiteiten. Als het budget ontoereikend is voor de ontwikkelambitie, kan het budget worden gespaard, de manager kan bijleggen vanuit het managementbudget en/of de medewerker draagt persoonlijk bij. 61 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Individueel DI-budget | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...