Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

gemonitord. Het House

gemonitord. Het House wordt een plek waar mensen terecht kunnen voor carrièreadvies, voor validatie van skills en om modulaire skills trainingen te volgen zodat vaardigheden aansluiten op een nieuwe baan, of om hun vaardigheden up-to-date te houden. Matching op basis van skills moet de beweging van werk-naar-werk intensiveren, er vanuit gaande dat loopbanen tegenwoordig steeds vaker periodes als werknemer afwisselen met periodes als ZZP’er of ondernemer. Nationale Skills Strategie Contactgegevens Contactpersoon Annelies Spork E-mailadres a.spork@amsterdam.nl Telefoonnummer 06 5586 2840 Skills Challenges orkshop: exploring good practices 68 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | House of Skills | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Peer Learning Activity Op 20 en 21 juni werd door de Erasmus Hogeschool te Brussel een Peer Learning Activity (PLA) georganiseerd met als centraal thema flexibiliteit en de doorlopende kolom in hoger onderwijs. Daarbij is ingezoomd op de specifieke rol die kort cyclische programma’s (zoals in Nederland onder andere het Ad) daarbij kan spelen. Best practice werd gedeeld door een diversiteit aan Europese landen met ieder zijn eigen sociale en economische context. Doelstelling was te onderzoeken hoe we in Europa van elkaar kunnen leren en doorloop/onderlinge certificeringen en transfer binnen hoger onderwijs in Europa kunnen stimuleren. De skills strategy was ook daar één van de hot topics. De studiegroep die rondom vergelijkbare thematiek een tweeweekse studiereis in de VS heeft ondernomen in mei, heeft de bevindingen vanuit deze reis in Brussel gedeeld met de Europese partners. Uitkomsten daarvan (vooral gericht op ‘unleashing talent’) zijn nog niet beschikbaar maar volgen wel dezelfde lijnen als in de sessie bij de SER. De uitkomsten vanuit de PLA schetsen (bijlage) een mooi beeld van de actuele situatie in Europees hoger onderwijs. Verschillen zijn zichtbaar maar er zijn ook in alle verschillende contexten al robuuste conclusies te trekken die voor betrokken landen richtinggevend zijn. ERASMUS+ PROGRAMME GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION AGREEMENT NUMBER – 2014-3619/001-001 PROJECT NUMBER – 559252-EPP-1-2014-BE-EPPKA3-BOLOGNA Peer learning activity on permeability between different categories of higher education Brussels, Erasmus University College, 20 and 21 June 2016 Conclusions of the PLA on Permeability 1. The drivers, the rationales and purposes of short cycle study programmes are varied. They depend on and change according to: a. Demographic changes; b. Societal changes; c. Economic changes (level of economic growth or economic stagnation); d. Technological changes; e. The employment of graduates in general (unemployment and underemployment); f. The needs of the labour market. 2. Short cycle qualifications play a role in (and contribute to): a. Widening participation and improving the retention and the academic success; b. The social dimension; c. Meeting the needs of the labour market; d. LLL and improving the position of graduates on the labour market (reverse permeability); e. The further development of the higher education system as a whole; f. Regional and local development of disadvantaged regions and local communities. 3. Short cycle study programmes should have a value in itself: SC is not only serving the societal needs but also other purposes such as personal development. It is a constituent part of a higher education system providing opportunities for all individuals to reach their full potential. 4. Short cycle study programmes require different and sometimes innovative pedagogic approaches due to the different profile of the learners (for example, the mature adult learner bringing with her or him a lot of life and work experience). By definition the curriculum design for adult learners is learner-centred. Blended learning 69 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Peer Learning Activity | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubriek met de kleur • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...