Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Voorbeelden uit de praktijk in rubrieken Colofon & Disclaimer 2 Kwetsbare groepen 14 Woord vooraf 3 Tools stimuleren informeel leren 15 Partijen met voorbeelden uit de praktijk 5 Initiatieven O&O fondsen 16 Betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 8 Initiatieven sociale partners 17 Voorkomen / bestrijden schooluitval 9 Initiatieven onderwijsinstellingen 18 Studie- en beroepskeuze / loopbaanoriëntatie 10 Initiatieven andere publieke instellingen 19 Versterken arbeidsmarktvaardigheden 11 Initiatieven bedrijven en brancheorganisaties 20 Kennis uitwisselen 12 Publiek private samenwerkingsverbanden 21 Scholing werkenden 13 6 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Index in rubrieken | Index op alfabet | SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Voorbeelden uit de praktijk op alfabet • Colofon & Disclaimer 2 • Woord vooraf 3 • Partijen met voorbeelden uit de praktijk 5 • Apptitude • • • • • 30 • Artsen leren samenwerken • • • • 104 • Bedrijfstakschool Anton Tijdink • • • • 43 • Beroepenpas Metaal (EMU-pas) • • • 75 • Branche Kwalificatiestructuur OOMT • • • 109 • Branchevakmanschapsstructuur Metaal • • 77 • BuildUpSkills • • • • 92 • Certificering praktijkdocenten bij MBO en Associate degree • • • 51 • Community of Practice AkzoNobel • • • 102 • De TechniekFabriek • • • • • 94 • Eigen Kracht • • • • • 66 • Experiment Lerend Leven • • • • 111 • FC extra school voor volwasseneducatie • • • • 53 • Flexibel maatwerk voor volwassenen • • • • • • • 32 • FNV Loopbaanadvies • • • 35 • FNV Metaal - Duurzame Inzetbaarheid • • • • • • • 39 • Helder communiceren en beter samenwerken • • • 105 • Het Energie Transitie Huis • • • 73 • Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) • • • • 45 • House of Hospitality • • • • • • 82 • House of Skills • • • • • • 67 • Individueel DI-budget • • • 61 • K!X Works • • • • • • 56 • Kennisjournalisten • • • 72 • Learn to Learn for Adult Returners • • • • 110 • Leren op de werkplek • • • 108 Voorbeeld is gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • Loopbaanplein Achterhoek • • • • 98 • MBO-programma i.c.m. EVC • • • • 60 • Metopia • • • • • • 84 • Middelbare Horeca School KW1C • • • • • 96 • Nova College & 3D Makers Zone • • • • • 58 • Oefenen.nl • • • • • 27 • Ondernemerschapsonderwijs via Stichting Jong Ondernemen • • • • • • 36 • Ontwikkelen module MBO en HBO: Creative Mobility • • • 52 • OTIB skillsmanager • • • • 93 • Peer Learning Activity • • 69 • Persooncertificatie en scholing • • • 50 • Persoonlijke TrainingsToelage (PTT) • • • • • 113 • Programma verpleegkundig leiderschap • • • • 24 • Project FNV Maatwerk Noord • • • • 26 • Project Verlieskunde • • • • 38 • Roadmap Next Education Platform • • • • • 91 • Rotterdam Vakmanstad (RVS) • • • • • • • 41 • Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid • • • • • • • 89 • Stimuleren van werkend leren • • • 80 • Taal voor het Leven • • • • • • 54 • Talent Coaching • • • • 29 • Talentontwikkeling in het beroepsonderwijs • • • • 48 • Tiptrack • • • • 81 • Vakwedstrijden en excellentie in het MBO • • • • 62 • Validation of Prior Learning • • • • 100 • Voorbeelden MBO raad • • • 34 • Wederkerig investeren in opleiden van verpleegkundigen • • • • 22 • Winst maken met beroepsonderwijs • • • 88 • WorkSkills • • • • 79 • Zoetwaren online • • • • • • • 44 7 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Index op alfabet | Index in rubrieken | SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...