Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

2. Aanjagen: meer sturen

2. Aanjagen: meer sturen en ondersteunen Vervul als Metopia waar nodig een meer sturende en een meer ondersteunende functie voor deelnemende regio’s, door inbreng van relevante kennis. 3. Maak onderscheid tussen regio’s: lopers en starters Bepaal voor aanvang van een project met een quick-scan of sprake is van een lopend of een startend regionaal samenwerkingsverband qua intensiteit van de samenwerking en reeds gerealiseerde ondervernieuwing. Pas hierop de dienstverlening vanuit Metopia aan. • Bijvoorbeeld door gerichte adviezen te geven aan ‘lopers’ en intensieve ondersteuning aan ‘starters’; • Bijvoorbeeld door in het awardsysteem onderscheid te maken tussen ‘ereprijzen’ en ‘aanmoedigingsprijzen’ om zowel voorhoedelopers als veelbelovende startende regio’s te kunnen belonen. 5. Stel heldere eisen aan de inhoud van projecten Zorg dat projecten tenminste aan de volgende zaken werken: • Het opbouwen van waardevolle en duurzame samenwerkingsrelaties tussen ROC’s en metalektrobedrijven door een verschuiving te realiseren: • Van fase 1 relaties (praktische afspraken maken rond projecten van leerlingen); • Via fase 2 relaties (samen ontwerpen van delen van een opleiding); • Naar fase 3 relaties (intensieve kennisuitwisseling en wederzijdse innovatie). • Het opbouwen van kwalitatief goede metalektro-opleidingen door aandacht te besteden aan praktijkgerichtheid (praktijk in bedrijfsleven centraal), dialoog met leerlingen (reflectie op leerproces) en vraagsturing (rekening houden met de wensen en mogelijkheden van leerlingen). Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan Het ontwikkelen van skills. 4. Stel heldere eisen aan de aanpak van projecten Zorg dat projecten tenminste aan de volgende eisen voldoen: • Een gezamenlijke visie van de projectbetrokkenen op de samenwerking en het metalektro-onderwijs; • Concrete projectdoelen; • Een plan van aanpak voor realisering van de doelen; • Aandacht voor inbedding van de gewenste veranderingen in de cultuur van de betrokken organisaties (draagvlak verwerven bij medewerkers); • Aandacht voor inbedding van de gewenste veranderingen in de structuren van de betrokken organisaties; • Evalueren/leren door de projectbetrokkenen. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Onderwijsontwikkeling. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt Bedrijven / brancheverenigingen. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? MBO instellingen. Looptijd van het initiatief / voorbeeld 2007. 86 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Metopia | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.yumpu.com/nl/document/view/20337928/rapport-metopia-a-o-metalektro Nationale Skills Contactgegevens Contactpersoon Willie Berentsen E-mailadres willie.berentsen@fme.nl Telefoonnummer 079 3531 314 Strategie Skills Challenges orkshop: exploring good practices 87 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Metopia | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...