Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

BuildUpSkills Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om up-to-date vakmanschap. Door de Europese energiedoelstellingen voor 2020 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de komende jaren een grote vlucht. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een snelgroeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat we in Nederland aan de Europese normen voor het gebruik van herwinbare energie in de gebouwde omgeving kunnen voldoen, heeft Europa binnen het programma Intelligent Energy Europe (IEE) de subsidieregeling BuildUpSkills opengesteld. In Nederland is in 2011 een consortium van partijen uit de bouw- en installatiesector – te weten OTIB (penvoerder), ISSO, SBR, Kenteq, Hibin en MBO- Diensten – opgericht; BuildUpSkillsNL. Het doel van dit project is het verhogen (upskillen) van de kennis en vaardigheden van vakmensen in de bouw- en installatiesector. Het betreft hierbij de vakmensen op MBO-niveau die direct betrokken zijn bij de energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving in de periode van 2012-2020. Goed vakmanschap en samenwerking zijn nodig om de gevraagde kwaliteit te leveren. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Vakmensen in de bouw en installatie. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Van maart 2015 tot maart 2018. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief • Ontwikkeling cursusmateriaal interdisciplinair vakmanschap; • Visualisatie kwalificatiestructuur voor bijscholing; • Onderzoek onder ondernemers. Contactgegevens Contactpersoon Janneke Voltman E-mailadres j.voltman@s-bb.nl Telefoonnummer 06 2897 2296 Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen; • Bedrijven / brancheverenigingen. 92 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | BuildUpSkills | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

OTIB skillsmanager Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het versterken van het skillssysteem. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) De OTIB-skillsmanager daagt bedrijven en individuele werknemers in de installatiebranche uit om huidige skills en gewenste ontwikkeling te bepalen. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt De OTIB-skillsmanager wordt gevoerd door OTIB, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Werkgevers en werknemers. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Onbepaald. bedrijf, waarom en welke kennis is daarvoor nodig? Hoe functioneren onze medewerkers en hoe functioneren we als organisatie als geheel? Dit zijn belangrijke vragen. Het is immers zinvol om wensen en doelstellingen van de organisatie en van de medewerkers op elkaar af te stemmen. Het gesprek tussen medewerker en leidinggevende is hiervoor de sleutel. Wie bent u? Wat wilt u? Wat heeft u nodig? En, wat kunt u bieden? Met OTIB-skillsmanager kunt u dit gesprek inhoud en structuur geven. Zowel voor werkgevers als voor individuele werknemers is er een versie van OTIBskillsmanager beschikbaar. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.otibskillsmanager.nl Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Vele bedrijven hebben er moeite mee de juiste inhoudelijke gesprekken met hun medewerkers te voeren. OTIB biedt een instrument voor de technische installatiebranche dat helpt concreet en structureel aandacht aan het functioneren en de ontwikkeling van de medewerkers te bieden. OTIB-skillsmanager kan werkgevers en leidinggevenden ondersteunen in hun gesprekken met medewerkers. Maar ook de medewerkers zelf kunnen aan de slag. Contactgegevens Contactpersoon Janneke Voltman E-mailadres j.voltman@s-bb.nl Telefoonnummer 06 2897 2296 Veel installatiebedrijven lopen tegen de vraag aan: hoe geven we vorm aan het functionerings- en ontwikkelingsbeleid van onze organisatie? Wie doet wat binnen het 93 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | OTIB skillsmanager | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...