Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

De TechniekFabriek Bij

De TechniekFabriek Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Leerlingen niveau 2 (en in toekomst 3 en 4) mechatronica, toekomstig werknemers NS / NedTrain én zittende medewerkers NedTrain De TechniekFabriek is een hybride leeromgeving, waar schools leren en leren op de werkplek verweven worden op zowel strategisch, onderwijskundig, tactisch als professioneel niveau. Alle uitdagingen vinden daarmee een plek binnen de hybride leeromgeving. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het doel van de TechniekFabriek is tweeledig: Voor lerende op MBO niveau 2 (en straks ook 3 en 4) in het algemeen Aansluiting tussen leren en werken, theorie en praktijk worden vanaf dag één verbonden, leren op school en in het bedrijfsleven tegelijkertijd. Voor NedTrain specifiek Opleiden goede vakmensen voor de railsector / NS. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen: ROC van Twente en ROC van Amsterdam als partner van de TechniekFabriek • Bedrijven: NedTrain is initiatiefnemer van de TechniekFabriek, de Leermeesters begeleidt al enige jaren de doorontwikkeling naar een hybride leeromgeving Looptijd van het initiatief / voorbeeld Ontwerp- en ontwikkeling gestart in 2012. Nu ingebed in zowel onderwijsorganisatie als bedrijf, dus er is in principe geen einde. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De TechniekFabriek is een samenwerkingsverband van NedTrain, het ROC van Twente en het ROC van Amsterdam. Er zijn 2 opleidingslocaties; één in Zwolle en één in Amsterdam, beiden op de bedrijfslocaties van NedTrain. In twee jaar tijd worden jongeren opgeleid tot controle- of onderhoudsmonteur. Jongeren die starten binnen de TechniekFabriek krijgen aan het begin van hun opleiding een baangarantie. Er waren destijds drie redenen voor NedTrain om de TechniekFabriek te starten. 1. Leerlingen van het ROC waren na hun opleiding onvoldoende bekwaam om aan het werk te gaan bij NedTrain. Er bestond grote behoefte aan een betere aansluiting tussen onderwijs en werkvloer; 2. Door de uitstroom van personeel zou de instroom de komende jaren weer behoorlijk toenemen, de zogenaamde vergrijzing zou ook binnen NedTrain ‘toeslaan’; 3. De aantrekkende arbeidsmarkt. NedTrain voelde de noodzaak jongeren met een aantrekkelijk aanbod te verleiden voor de trein te kiezen. Dat werd de opleiding tot controle-/onderhoudsmonteur (mon- 94 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | De TechniekFabriek | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

teur mechatronica niveau 2) in de TechniekFabriek, waarin leren en werken volledig is geïntegreerd, met baangarantie. Om te kunnen aansluiten bij de landelijke kwalificatiestructuur, zocht NedTrain samenwerking met het mbo. Via een aanbestedingsprocedure werd gestart met het ROC van Twente en later kwam daar het ROC van Amsterdam bij. De opleiding bestaat uit een bol-deel (jaar 1) en een bbl-deel (jaar 2). Het curriculum heeft treintechniek als basis (=de ruggengraat) en de mechatronica-eisen van het onderwijs verweven zich hier doorheen (=hybride leeromgeving). Zeven beroepstaken vormen de basis van het onderwijs. Elke taak heeft een eigen planning en indicatie over de tijdsbesteding. Hoe lang een leerling werkelijk doet over de opdrachten binnen de taak, bepaalt hij zelf. De gehele inhoud van de mbo-opleiding mechatronica is ondergebracht bij deze beroepstaken. De leerlingen krijgen aan het einde van de opleiding een erkend Niveau 2 diploma mechatronica plus een aantal interne bedrijfscertificaten. van de hybride leeromgeving is door Het Platform Beroepsonderwijs uitgeroepen als belangrijkste innovatie van de afgelopen 12 jaar: juist omdat het geen didactisch concept is, maar de leeromgeving versterkt. Het is geen voorschrijvend model, ieder kan hier zijn eigen perspectief in plaatsen. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.detechniekfabriek.nl • www.deleermeesters.nl Contactgegevens Contactpersoon Erica Aalsma E-mailadres erica.aalsma@deleermeesters.nl Telefoonnummer 06 1595 6259 Docenten en praktijkopleiders werken nauw samen in een multidisciplinair team. Ook de praktijkinstructeurs op de NedTrain locaties worden meegenomen in het professionaliseringsproces en leren hoe zijn hun eigen werkplek leerrijker kunnen maken en daarmee de nieuwe instroom, maar ook hun collega’s verder kunnen professionaliseren. Lessen die te trekken zijn Skills leren in de context is effectiever dan vanuit klaslokaal. Zie hiervoor ook het onderzoek naar tevredenheid van de studenten in de TechniekFabriek: www.ecbo. nl/7_2050_Betere-leerprestaties-mbo-door-hybride-leeromgevingen.aspx. In een hybride leeromgeving wordt tegelijkertijd gewerkt aan het ontwikkelen van skills, het activeren van skills en het effectief benutten van skills. Het gedachtegoed 95 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | De TechniekFabriek | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...