Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Middelbare Horeca School KW1C Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan • Het ontwikkelen van skills; • Het effectief benutten van skills; • Het activeren van skills; • Het versterken van het skillssysteem. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Leerlingen op niveau 2,3 en 4 die in de horeca opgeleid willen worden tot vakman/-vrouw op alle beroepen. De Middelbare Horeca School van het KW1C is een hybride leeromgeving, waar schools leren en leren op de werkplek verweven worden op zowel strategisch, onderwijskundig, tactisch als professioneel niveau. Alle uitdagingen vinden daarmee een plek binnen de hybride leeromgeving. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het doel van de Middelbare Horeca School van het KW1C is: Voor lerende op MBO niveau 2, 3 en 4 in het algemeen Aansluiting tussen leren en werken, theorie en praktijk worden vanaf dag één verbonden, leren op school en in het bedrijfsleven tegelijkertijd. Voor horecaondernemers in het algemeen Opleiden van goede vakmensen voor de horeca. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Onderwijsinstellingen: Koning Willem I College (KW1C) is initiatiefnemer; • Bedrijven: Horecaondernemers zijn partners van de leeronderneming, de Leermeesters heeft de hybride leeromgeving binnen de Middelbare Horecaschool mede ontworpen en opgezet en is nog steeds sparringpartner in de continue doorontwikkeling. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Ontwerp- en ontwikkeling gestart in 2010. De leeromgeving ontwikkelt zich continu door. De opleiding is populair want haalt erg goede resultaten. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief De Middelbare Horeca School is opgebouwd uit vier leerondernemingen, die de bron vormen voor al het leren: • Zin Inn (gericht op kort verblijf van gasten); • Mensa (gericht op middellang verblijf van gasten); • Ons Restaurant (gericht op een ‘avond’vullend gastprogramma); • Receptie; • N.E.W.S (gericht op en directe communicatie met gasten (open keuken). In deze leerondernemingen eten wekelijks ongeveer 1000 betalende gasten. Alle leerondernemingen zijn gerealiseerd met directe betrokkenheid van het bedrijfsleven. Ze worden alle 4 zoveel mogelijk zelfstandig door de studenten gerund. Alle functies binnen de leerondernemingen zijn een ‘replica’ van de echte beroepspraktijk en gebaseerd op de horeca-CAO-functiebeschrijvingen. Alle docenten en begeleiders gaan elk jaar op bedrijvenstage. Mensen uit het bedrijfsleven participeren wekelijks in het reilen en zeilen van de leerondernemingen. 96 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Middelbare Horeca School KW1C | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Leerlingen op niveau 2 t/m 4 leren en werken door elkaar en met elkaar. Onderwijs en begeleiding vindt plaats door docenten en praktijkinstructeurs, zoveel als mogelijk op de werkvloer. Naast de ruimtes die direct horen bij de leerondernemingen (bijv. de keuken, de counter, het magazijn, de restaurants zelf etc.) zijn er voor de gehele opleiding (ca. 400 studenten) nog 2 theorielokalen in gebruik. Ook de algemeen vormende vakken worden zoveel mogelijk verbonden aan de beroepsprocessen. Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.kw1c.nl/afdeling/805/middelbare-horeca-school • www.youtube.com/watch?v=qUn3n-Pjk14 • www.deleermeesters.nl Lessen die te trekken zijn Voor de student heeft het realiseren van de hybride leeromgeving enorm veel opgeleverd: • De Middelbare Horeca School van het KW1C scoort hoog in de Keuzegids van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Er staat een eigentijdse leeronderneming die samen met het bedrijfsleven gerealiseerd is. Jaarlijks evalueren het bedrijfsleven, studenten en teamleden de onderneming en stellen deze bij naar de ontwikkelingen binnen de horecabranche. Deze leeronderneming is in staat om snel te schakelen op de ontwikkelingen van de markt. Studenten merken geen verschil in de aansturing op beroepshouding binnen en buiten de school. Studenten zijn beter voorbereid op een carrière binnen de horeca, op alle niveaus; • De theorielessen zijn met behulp van het bedrijfsleven betekenisvoller gemaakt en worden op het juiste moment, veelal in het werk, tijdens de professionele ontwikkeling van de student aangeboden. Zie voor meer informatie over het ontwerp- en veranderingsproces de publicatie: www.deleermeesters.nl/assets/ecbo-13-184-vanlosse-ingredienten-naar-smakelijk-gerecht.pdf; • In een hybride leeromgeving wordt tegelijkertijd gewerkt aan het ontwikkelen van skills, het activeren van skills en het effectief benutten van skills. Het gedachtegoed van de hybride leeromgeving is door Het Platform Beroepsonderwijs uitgeroepen als belangrijkste innovatie van de afgelopen 12 jaar: juist omdat het geen didactisch concept is, maar de leeromgeving versterkt. Het is geen voorschrijvend model, ieder kan hier zijn eigen perspectief in plaatsen. Contactgegevens Contactpersoon Erica Aalsma E-mailadres erica.aalsma@deleermeesters.nl Telefoonnummer 06 1595 6259 97 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Middelbare Horeca School KW1C | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...