Views
1 year ago

Nationale Skills Strategie Voorbeelden uit de praktijk

quDu308Zxvo

Loopbaanplein Achterhoek

Loopbaanplein Achterhoek Bij welke uitdaging(en) sluit uw voorbeeld het beste aan Het Loopbaanplein Achterhoek raakt vooral aan challenge 7 en 8: 7: Increasing the effectiveness and efficiency of public and private skills financing; 8: Inproving learning and labour market information to enable individuals and employers to make more informed skills choices. Op welk doel is het voorbeeld / initiatief gericht (welk probleem wordt aangepakt) Het doel van het Loopbaanplein Achterhoek is het afstemmen van de publieke inzet op onderwijs, arbeidstoeleiding en (jeugd)zorg waarmee trajecten effectiever worden. Voor die mensen die van een gezamenlijke inspanning afhankelijk zijn wordt hiermee de kans op een succesvol traject naar werk (sterk) vergroot. Initiatiefnemer(s) met wie het goede voorbeeld ontwikkeld is / uitgevoerd wordt • Graafschap College; • Sociale dienst Oost Achterhoek; • Lindenhout; • Sociale Raadslieden; • Sotog; • Onderwijsspecialisten; • UWV; • Leerwerkloket; • Jouw Unit; • Graafschap Re-integratie; • Start People; • Graafschap Orthopedagogie; • GG Net; • ROZ. Voor welke groepen is het initiatief bedoeld? Voor iedereen met een school- en/of loopbaan- of begeleidingsvraag. Looptijd van het initiatief / voorbeeld Gestart in 2011 in Doetinchem en vanaf 2013 is er ook vestiging in Winterswijk. Korte omschrijving van het voorbeeld / initiatief Het Loopbaanplein is met twee vestigingen (Winterswijk en Doetinchem) een gezamenlijk voorziening op het terrein van school- en loopbaanbegeleiding. Met de partners zijn afspraken gemaakt om de dienstverlening veel meer integraal aan te bieden en vervolgstappen op elkaar af te stemmen. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier gebieden, namelijk: • Studentbegeleiding; • Test & onderzoek, loopbaanadvies; • Arbeidstoeleiding. De betrokken partijen werken langs deze werkgebieden. Daarmee staat de klantvraag centraal en niet de organisatie van de betrokken partijen. Lessen die te trekken zijn • Een gezamenlijke visie is eerst opgesteld waarin de gedeelde ambities met elkaar zijn vastgelegd (sluitende aanpak scholing en werk); • Begin vervolgens met de partijen die willen. Andere partijen komen vervolgens door het succes wel over de streep; • Wees heel helder in wat jezelf kunt bieden. Begin daarmee, dat is voor andere partijen een uitnodiging om zelf ook een aanbod te doen; 98 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Loopbaanplein Achterhoek | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

• Werk vanuit de vraag en een beschrijving waar ieder verantwoordelijk voor is. Werk dit zo concreet mogelijk uit in handelingen waardoor ze berekend kunnen worden en in budget/inzet met de partijen vastgelegd kunnen worden; • Zorg voor goede evaluaties (in zo concreet mogelijke resultaten) en onderhoudt het regionale netwerk op alle niveaus. Nationale Skills Website / link naar verdere informatie (zoals evaluatie of uitgebreidere beschrijving) • www.graafschapcollege.nl/bedrijven-en-instellingen/samenwerkingsinitiatieven/ loopbaanplein-oost-achterhoek • www.socialedienstoostachterhoek.nl Strategie Contactgegevens Contactpersoon Alex Jansen E-mailadres ab.jansen@graafschapcollege.nl Telefoonnummer 06 2224 3546 Skills Challenges orkshop: exploring good practices 99 van 115 Nationale Skills Strategie Skills Challenges workshop: exploring good practices | Loopbaanplein Achterhoek | Index in rubrieken | Index op alfabet | Dit voorbeeld is ook gerelateerd aan de rubrieken met de kleuren • • • SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Strategie & innovatie in de praktijk - Focus Conferences
DE NIEUWE NCR-CODE - Nationale Coöperatieve Raad voor land
Ready for Growth - Nationale Coöperatieve Raad voor land
voorbeelden uit de praktijk - International Policy Governance ...
Factsheet Strategie Nationale Veiligheid.pdf
Een voorbeeld van surveyonderzoek y uit de praktijk
Workshop 5: Gastvrijheid, van strategie naar praktijk - Facto Magazine
Praktijk Voorbeeld nº 4 1. Bedrijfs ID 2. Praktijkvoorbeeld in ... - Frareg
Parels van geletterdheid Goede voorbeelden uit de praktijk - Cinop
Voorbeeld calamiteitenplan - Nationaal Archief
Opsporing van terrorisme in de praktijk - Nationaal Coördinator ...
Praktijk voorbeeld Systems Engineering in de Civiele Betonbouw
Voorbeeld twee stoelen dialoog Ramadan ... - Praktijk Ugti
pdf voorbeeld substitutie - Nationaal Archief van de Nederlandse ...
I Voorbeelden uit de praktijk van ageren tijdens de analyse, in het ...