Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

HOOFDSTUK 2 NIEUWE

HOOFDSTUK 2 NIEUWE NIVELLERING

2. NIEUWE NIVELLERING Al dertig jaar wordt het verschil tussen arm en rijk groter. De lonen aan de top stijgen jaar op jaar, terwijl de lage en middeninkomens niet profiteren van de economische groei. Mensen met een uitkering of pensioen zijn stelselmatig op achterstand gezet. Veel te veel kinderen groeien op in armoede. De tegenstelling tussen belastingbetalende burgers en belastingontwijkende multinationals is onrechtvaardig en maatschappelijk onhoudbaar. Al dertig jaar horen we dat het niet anders kan. Dat de wetten van de markt en internationale concurrentie ons dwingen tot bezuinigen, loonmatiging en belastingverlaging voor hoge inkomens en bedrijven. Dat we ons moeten neerleggen bij meer ongelijkheid en dat bankiers recht hebben op bonussen. Dat klopt niet en het deugt niet. We kunnen kiezen voor eerlijk delen en eerlijk bijdragen. GroenLinks wil de trend naar meer ongelijkheid keren. We laten arbeid weer van kapitaal winnen. Na een bankencrisis en jaren van toenemende winsten en lagere belastingen voor het bedrijfsleven is het tijd voor loonstijging voor werknemers. Belastingontwijking pakken we aan. Vermogen wordt eerlijk belast en mensen met schulden worden geholpen. We stoppen belastingontwijking en saneren de financiële sector Een ontspoorde financiële sector en de rijksten die hun geld verbergen in belastingparadijzen: het is geen natuurwet, het is het gevolg van politieke keuzes. GroenLinks gaat de teugels aanhalen bij het toezicht op de financiële sector. Banken mogen geen onverantwoorde risico’s nemen. Belastingontduiking wordt zwaarder bestraft en belastingontwijking wordt aangepakt. Multinationals gaan gewoon belasting betalen. Nederland mag geen spil meer zijn in internationale belastingconstructies die ten koste gaan van belastingbetalende burgers en van ontwikkelingslanden. In Europa wordt Nederland aanjager van de internationale aanpak van belastingontwijking. 15

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
verkiezingsprogramma-2012-d66
Verkiezingsprogramma - Policy Network
Download het verkiezingsprogramma - CDA
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
verkiezingsprogramma-2012-d66
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
VVD-verkiezingsprogramma 2002 - Parlement & Politiek
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
Verkiezingsprogramma
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
INLEIDING
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
VerAnder [MOV-2242430-1.0]
Inhoudsopgave
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Change 4 Grensoverschrijdend Veranderen, Vernieuwen en ... - Sioo
ER IS WAT TE KIEZEN OP 22 NOVEMBER! - Vno Ncw
20111201 Nieuwe Tijd December 2011 - Maandblad ... - acv lrb Gent
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie