Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

7. Geldschepping moet de

7. Geldschepping moet de samenleving dienen. Bij de standpuntbepaling over geldschepping, na afsluiting van het onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, zijn onze uitgangspunten een goede democratische controle op geldschepping, het voorkomen van financiële zeepbellen en het creëren van ruimte voor publieke bestedingen. We stimuleren dat geld in de productieve economie terechtkomt en ontmoedigen speculatie. 8. In de Tweede Kamer komt een jaarlijks debat over de staat van het financiële systeem, waarbij de stabiliteit en de integrale samenhang met overheidsbeleid aan de orde komen. We verminderen inkomensongelijkheid 9 We maken met vakbonden en werkgevers afspraken over stijging van lonen, eerlijke inkomensverhoudingen, gelijke beloning voor gelijk werk en het delen van economische vooruitgang. Daarvoor wordt een nieuw sociaal akkoord gesloten. De overheid geeft het voorbeeld door reële loonsverhoging te geven aan politieagenten, leerkrachten en werkenden in de zorg. Werknemers krijgen meer zeggenschap. Vermogensaanwasdeling dient te worden gestimuleerd, al dan niet fiscaal. 10. Via een hogere arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting worden de belastingen voor lage en middeninkomens fors verlaagd. Voor de laagste inkomens, werkenden en niet-werkenden, die nauwelijks belasting betalen worden belastingkortingen uitbetaald als een negatieve inkomstenbelasting: hun netto-inkomen stijgt. Topinkomens worden zwaarder belast. De mazen in de wet waardoor bankiers nog steeds hoge bonussen krijgen, worden gedicht. 11. Het toeslagen- en belastingstelsel wordt vereenvoudigd en meer gericht op het aanpakken van inkomensongelijkheid en armoede. Gemeenten krijgen meer financiële ruimte om armoedebeleid te voeren, bijvoorbeeld door het uitbreiden van bijzondere bijstand. 18

12. Er komen kwijtscheldingsregelingen voor mensen met zeer problematische schulden. De schuldenproblematiek onder jongeren wordt tegengegaan door fors te investeren in preventie. 13. We fiscaliseren de AOW en verhogen de inkomens van ouderen die een beperkt of helemaal geen aanvullend pensioen hebben. We beperken de fiscale subsidiëring van pensioenen van de hoge inkomens. Voor mensen die vanwege een gat in de AOW-opbouw onder het regime van bijstand terecht komen, moeten de vermogenstoets en de kostendelersnorm niet van toepassing zijn. 14. In Caribisch Nederland zetten we sterk in op armoedebestrijding, om te beginnen met het vaststellen van een sociaal minimum dat voldoende is om van rond te komen. We keren de toenemende vermogensongelijkheid 15. Het maken van schulden door bedrijven wordt niet langer fiscaal gestimuleerd. Voor huizenbezitters wordt de fiscale subsidiëring beperkt door de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen. 16. Er komt een Piketty-belasting: een progressieve belasting op vermogen op basis van reëel rendement. Wie veel vermogen heeft gaat meer betalen; mensen met enkel wat spaargeld betalen minder. 17. Directeur-grootaandeelhouders krijgen minder mogelijkheden om winsten lange tijd onbelast te laten; inkomen en vermogen in box 2 van het belastingstelsel worden zwaarder belast. 18. De erfbelasting is nu te veel gericht op traditionele gezinsverhoudingen. De hoogte van het belastingtarief wordt minder afhankelijk van aan wie de erfenis wordt nagelaten: je moet net zo makkelijk kunnen schenken aan een vriend als aan je echtgenoot. De vrijstelling van erfbelasting voor woning aan de partner wordt uitgebreid. Erfenissen van grote vermogens worden zwaarder belast. 19

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma - Policy Network
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
verkiezingsprogramma-2012-d66
verkiezingsprogramma-2012-d66
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
Verkiezingsprogramma
Inhoudsopgave
INLEIDING
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
Download het verkiezingsprogramma - CDA
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
Digitale versie - De Linker Wang
Durven veranderen in Alveringem ! - Godderis-T'Jonck, Danielle
Wijkondernemingen. Tijdschrift over de - tijd voor samen
SAMENLEVING
Veranderen in tijden van crisis ….met het oog op de toekomst ... - Bzw
Verbindend Water in een veranderende praktijk - Samenwerken aan ...