Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

TIJD

TIJD VOOR VERANDERING VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS 2017 – 2021 Al dertig jaar regeert het economisme. Economische kortetermijnbelangen gaan boven welzijn, milieu en gezondheid. Al dertig jaar zegt de politiek dat het niet anders kan. Dat we de lonen moeten matigen, dat we moeten bezuinigen op zorg en sociale zekerheid, dat we de belastingen moeten verlagen voor bedrijven en de mensen met de hoogste inkomens. Al dertig jaar neemt de ongelijkheid toe en maken steeds meer mensen zich zorgen om de toekomst van hun kinderen. Het is tijd voor verandering. GroenLinks kiest met dit programma voor een groene economie waarin welzijn vooropstaat en we de welvaart delen. Een samenleving waarin iedereen meedoet en elk kind de kansen krijgt die het verdient. GroenLinks wil nieuw perspectief voor iedereen. We mogen de samenleving niet uit elkaar laten spelen. We pakken de ongelijkheid aan – de ongelijkheid in inkomen, in vermogen en in de kansen die mensen hebben. Het is tijd om te kiezen voor één samenleving, een samenleving die mensen verbindt in plaats van splijt. Waar iedereen deel van uitmaakt, op zijn of haar manier. GroenLinks wil dat mensen weer vertrouwen krijgen in elkaar en in de toekomst. GroenLinks wil dat Nederland vooroploopt in de samenwerking binnen Europa om de grote problemen van deze tijd op te lossen. Alleen samen kunnen we de opwarming van de aarde een halt toeroepen. Alleen samen kunnen we investeren in schone lucht, helder water en veelzijdige natuur. Alleen samen kunnen we zorgen voor eerlijke belastingen, rechtvaardig sociaal beleid en een humane vluchtelingenaanpak. 2

“We gaan Nederland veranderen”, zei Jesse Klaver bij zijn aantreden als leider van GroenLinks. Met dit programma gaat GroenLinks daarvoor zorgen. Op 15 maart 2017, wanneer we naar de stembus gaan, is dit de keuze: gaan we op de oude voet door of verleggen we de koers? Samen kunnen we Nederland veranderen. Frits Lintmeijer Voorzitter programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2017 3

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma - Policy Network
verkiezingsprogramma-2012-d66
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
verkiezingsprogramma-2012-d66
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
Download het verkiezingsprogramma - CDA
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
Verkiezingsprogramma
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
INLEIDING
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
VVD-verkiezingsprogramma 2002 - Parlement & Politiek
Inhoudsopgave
Veranderen in tijden van crisis ….met het oog op de toekomst ... - Bzw
SAMENLEVING
Verbindend Water in een veranderende praktijk - Samenwerken aan ...
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
VerAnder [MOV-2242430-1.0]