Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

asiel krijgt, gaat zo

asiel krijgt, gaat zo snel mogelijk terug naar land van herkomst. Wie niet kan worden teruggestuurd, krijgt een tijdelijke verblijfsvergunning. Als terugkeer na drie jaar nog steeds onmogelijk is, wordt deze omgezet in een permanente verblijfsstatus. 31. Bij de asielprocedure wordt in zwaarwegende mate rekening gehouden met het belang van kinderen. Dit wordt in de Vreemdelingenwet vastgelegd. De regels van het Kinderpardon worden eerlijker. Alle kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, mogen in Nederland blijven. Er komt betere bekostiging voor de scholing van vluchtelingenkinderen. 32. Integratie van asielzoekers start op dag één na aankomst. Zij leren direct over de Nederlandse samenleving en onze grondrechten. Asielzoekers krijgen meteen na aankomst toegang tot taalonderwijs en mogen werken. Inburgeringscursussen worden gegeven door reguliere onderwijsinstellingen en bekostigd door de Rijksoverheid. Dit taalonderwijs is gericht op participatie, via scholing, een eigen bedrijf of werk. 33. De overheid zorgt ervoor dat gemeenten voorzieningen inrichten waar uitgeprocedeerde asielzoekers opvang, inkomen en begeleiding ontvangen. 34. Er komen toegankelijke trajecten die statushouders in staat stellen minimaal een startkwalificatie te kunnen behalen. Hier trekken we extra geld voor uit. Zo wordt iedereen gestimuleerd om zelfredzaam te zijn. 35. De Rijksoverheid laat meer ruimte aan gemeentelijke en lokale initiatieven bij de invulling van integratietrajecten. 50

HOOFDSTUK 6 PRETTIG LEVEN

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
verkiezingsprogramma-2012-d66
Verkiezingsprogramma - Policy Network
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
Download het verkiezingsprogramma - CDA
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
verkiezingsprogramma-2012-d66
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
VVD-verkiezingsprogramma 2002 - Parlement & Politiek
Inhoudsopgave
Verkiezingsprogramma
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
INLEIDING
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
VerAnder [MOV-2242430-1.0]
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Digitale versie - De Linker Wang
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
Durven veranderen in Alveringem ! - Godderis-T'Jonck, Danielle
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie