Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

software en werkt een

software en werkt een strategie uit om het gebruik van gesloten software af te bouwen. Het aanbestedingsbeleid voor ICT wordt hiervoor aangescherpt. 27. Er komt een bindende gedragscode voor politieke lobbyisten. Bij wetsvoorstellen zit een overzicht van de belangenvertegenwoordigers die een inbreng hebben gehad. 28. Er komt een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties als voorvechter van hun rechten op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu. Hun belangen worden zo behartigd in huidige besluitvorming. 29. Er komt een geschillenregeling voor conflicten tussen de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het Koninkrijk, zodat conflicten binnen het Koninkrijksverband onafhankelijk worden beoordeeld. 68

HOOFDSTUK 8 RECHTVAARDIGE WERELD

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma - Policy Network
verkiezingsprogramma-2012-d66
verkiezingsprogramma-2012-d66
Verkiezingsprogramma - PvdA
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
Verkiezingsprogramma
Download het verkiezingsprogramma - CDA
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
INLEIDING
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
Verkiezingsprogramma-HW1
VerAnder [MOV-2242430-1.0]
Inhoudsopgave
Verkiezingsprogramma 2012 - Pvv
Verkiezingsprogramma-PvdA-v.3