Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

software en werkt een

software en werkt een strategie uit om het gebruik van gesloten software af te bouwen. Het aanbestedingsbeleid voor ICT wordt hiervoor aangescherpt. 27. Er komt een bindende gedragscode voor politieke lobbyisten. Bij wetsvoorstellen zit een overzicht van de belangenvertegenwoordigers die een inbreng hebben gehad. 28. Er komt een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties als voorvechter van hun rechten op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu. Hun belangen worden zo behartigd in huidige besluitvorming. 29. Er komt een geschillenregeling voor conflicten tussen de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en het Koninkrijk, zodat conflicten binnen het Koninkrijksverband onafhankelijk worden beoordeeld. 68

HOOFDSTUK 8 RECHTVAARDIGE WERELD

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma - Policy Network
verkiezingsprogramma-2012-d66
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
verkiezingsprogramma-2012-d66
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
Download het verkiezingsprogramma - CDA
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
Verkiezingsprogramma
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
INLEIDING
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
VVD-verkiezingsprogramma 2002 - Parlement & Politiek
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
Inhoudsopgave
Veranderen in tijden van crisis ….met het oog op de toekomst ... - Bzw
SAMENLEVING
Verbindend Water in een veranderende praktijk - Samenwerken aan ...
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
VerAnder [MOV-2242430-1.0]