Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

8: RECHTVAARDIGE WERELD

8: RECHTVAARDIGE WERELD De referenda over Oekraïne en de Brexit tonen een pijnlijke waarheid. De tegenstellingen nemen toe. Veel Europeanen ervaren niet de voordelen van Europese samenwerking en globalisering. Ze zien wel hun buurt veranderen. Zij zien een Europa zonder grenzen waar vluchtelingen veiligheid zoeken. Een Europa dat de eigen burgers geen vertrouwen in de toekomst biedt. Wel vrij verkeer van personen, geen werknemersrechten. Wel interne markt, geen aanpak van belastingontwijking. Wel afspraken over bezuinigen, niet over investeren. GroenLinks wil dit anders. Globalisering gaat niet vanzelf goed. Financiële markten en multinationals mogen ons niet regeren. Daarom hebben we Europa nodig. Samen staan we sterk en zijn we in staat solidair te zijn met anderen op deze wereld. Een sterke Europese Unie kan in de wereld afspraken maken over mensenrechten, vluchtelingen en klimaatverandering. We kunnen weer grip krijgen op hoe de Europese Unie zich ontwikkelt en haar rol in de wereld. We kunnen migratie beter organiseren en eerlijk verdelen. Samen kunnen we wereldwijde armoede en ongelijkheid aanpakken. Daarom kiezen wij voor een sterk en sociaal Europa met ruimte voor nationale verschillen. Ons Europa Vrede, daarom is de Europese samenwerking begonnen. Europa gaat niet alleen om markt en munt. GroenLinks kiest voor een Europa dat groener, socialer en democratischer is. Waar Europeanen de vruchten plukken van vrij reizen, werken en studeren over grenzen heen. Een Europa dat zorgt voor een eerlijke arbeidsmarkt en investeert in nieuwe werkgelegenheid. En waar handelsverdragen niet achter gesloten deuren worden gesloten ten koste van mens en milieu, zoals nu met TTIP. Een Europa waar betere democratische spelregels worden verankerd in een nieuw verdrag. Ons Europa, gedragen door de Europese 70

evolking, speelt een rol op het wereldtoneel. De grote uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering en migratie, kunnen we als een verenigd Europa aan. We delen één wereld Ons lot is verbonden met dat van anderen op deze wereld, van vluchtelingen uit Syrië tot onderdrukte mensenrechtenactivisten in Rusland. Den Haag is de mensenrechtenhoofdstad van de wereld. GroenLinks is daar trots op. Mensenrechtenschendingen laten we niet onweersproken, ook wanneer die worden begaan door grote handels- of verdragspartners. We stoppen het economisme waarin het belang van Nederlandse bedrijven voorrang krijgt op het welzijn van mensen elders in de wereld en dat armoede daar in stand houdt. Handelsverdragen en ontwikkelingssamenwerking zorgen voor welvaart en kansen voor mensen in arme landen. Nederland mag niet wegkijken van de conflicten in de wereld en werkt internationaal samen tegen terrorisme. We moeten het lef hebben om de wereld te willen veranderen. 71

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
verkiezingsprogramma-2012-d66
verkiezingsprogramma-2012-d66
Download het verkiezingsprogramma - CDA
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
Verkiezingsprogramma - Policy Network
Verkiezingsprogramma
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
VVD-verkiezingsprogramma 2002 - Parlement & Politiek
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
Veranderen in tijden van crisis ….met het oog op de toekomst ... - Bzw
VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web
Change 4 Grensoverschrijdend Veranderen, Vernieuwen en ... - Sioo
ER IS WAT TE KIEZEN OP 22 NOVEMBER! - Vno Ncw
20111201 Nieuwe Tijd December 2011 - Maandblad ... - acv lrb Gent
Duurzame verandering in onderwijs, door Marlou van Beek
Verkiezingsprogramma 2012 - Pvv
Concept verkiezingsprogramma - Documentatiecentrum ...
6-7 durven veranderen nieuw okra-bestuur aan het woord
bewegen, meedoen, presteren - Internationaal Centrum voor Ethiek ...
PVV Verkiezingsprogramma 2012-2017 : Hun Brussel, ons ... - Anbo