Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

zich houden aan het

zich houden aan het internationaal recht en zich onthouden van geweld en mensenrechtenschendingen. Nederland erkent Palestina als staat. Nederland pleit voor opschorting van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht. De afgesproken herkomstvermelding op geïmporteerde producten uit de Israëlische nederzettingen wordt onmiddellijk uitgevoerd. 17. Nederland beijvert zich voor de rol van vrouwen bij het voorkomen en oplossen van gewapende conficten, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw, alsmede voor de bescherming van vrouwen tegen oorlogsgeweld. 18. Nederland zoekt met gelijkgezinde landen naar mogelijkheden om de legitimiteit van de Verenigde Naties te versterken en de effectiviteit te vergroten. 76

DE COMMISSIE De basis voor dit verkiezingsprogramma is gelegd door de programmacommissie, bestaande uit Frits Lintmeijer (voorzitter), Bas Eickhout, Marjolein Meijer, Jesse Klaver, Jasper Blom, Margreet de Boer, Rens van Tilburg, Hugo van Halder, Simon Otjes (secretaris), Dorrit de Jong (penvoerder), Bart Snels (penvoerder) en Richard Wouters (penvoerder). Met dank aan Mirjam de Rijk, Laura Vissenberg en Marijn Bouwmeester. De programmacommissie dankt werkgroepen van GroenLinks en experts van binnen en buiten GroenLinks voor hun waardevolle inbreng. Fotografie: istockphoto en shutterstock 77

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma - Policy Network
verkiezingsprogramma-2012-d66
verkiezingsprogramma-2012-d66
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
INLEIDING
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
Verkiezingsprogramma
Download het verkiezingsprogramma - CDA
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
SAMENLEVING
Verbindend Water in een veranderende praktijk - Samenwerken aan ...
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
Jeugd in veranderende culturele contexten Jeugd in veranderende ...
Verkiezingsprogramma - D66 Alblasserdam
Veranderen in tijden van crisis ….met het oog op de toekomst ... - Bzw
VerAnder [MOV-2242430-1.0]
VVD-verkiezingsprogramma 2002 - Parlement & Politiek